Lipoliza stomaka i tela – tretman, postupak, iskustva i cena

Ono što nastaje kao direktna posledica nepravilno oblikovane ishrane i kao posledica smanjene fizičke aktivnosti, jeste gojaznost. Međutim na nastanak gojaznosti, mogu uticati i brojni drugi faktori, kao što su genetska predispozicija, usporen metabolizam ili hormonalne promene. Svako povećanje telesne mase koje se izražava u težini koja je za više od 10 procenata veća od normalne, tretira se kao gojaznost.

U savremeno vreme, ali i u periodu koji obuhvata više decenija unazad, prisustvo gojaznosti je toliko izraženo da se definiše kao jedno od najučestalijih zdravstvenih problema koji su prisutni kako među ženskom, tako i među muškom populacijom. Čak je sve više dece koja takođe boluju od gojaznosti. Što je izraženost gojaznosti veća, to su i posledice koje ovaj oblik zdravstvenog oboljenja stvara veće.

Konkretno, smanjena pokretljivost, povećanje rizika od razvoja kardiovaskularnih oboljenja, povećanje rizika od razvoja dijabetesa ili sklonost ka razvoju bolesti koštanog sistema, samo su neke od mogućih posledica koje se mogu javiti usled prisustva gojaznosti. Iz tog razloga, stručnjaci iz različitih oblasti medicine, sve više pažnje usmeravaju na pronalaženje idealnog načina za borbu protiv gojaznosti. Lipoliza, predstavlja jedan od takvih načina.

Sve informacije koje je potrebno da znate o lipolizi, pronaći ćete u nastavku teksta.

Šta je lipoliza?

Lipoliza predstavlja neinvazivan medicinski tretman koji se sprovodi u okviru estetske medicine i to u cilju oslobađanja organizma od viška masnih naslaga. Ovaj tretman može se izvoditi na gotovo svim regijama tela, ali najčešće, izvodi se u cilju uklanjanja masnih naslaga sa regija kao što su stomak, butine, zadnjica, podbradak ili bokovi.

Lipoliza stomaka i tela - tretman, postupak, iskustva i cena

Na masne naslage koje su prisutne na pomenutim regijama, veoma je teško uticati, jer je uglavnom reč o vrlo upornim masnim naslagama, koje čak i ukviru podvrgavanja dijetama ili u okviru pojačavanja fizičke aktivnosti, nije moguće ukloniti. Upravo u takvim situacijama spasenje treba potražiti u lipolizi. Kao oblik medicinskog tretmana, lipoliza se primenjuje već duže od 20 godina, tačnije od 1995. godine, a njena popularnost je u sve većoj ekspanziji.

Lipoliza – postupak obavljanja tretmana

Tretman lipolize, podrazumeva postupak u okviru kojeg se kokteli, tačnije mikroinekcije koje sadrže mešavinu lipolitika i to konkretno fosfatidilholina i dezoksiholata, ubrizgavaju direktno u masno tkivo na područjima sa kojih je masne naslage potrebno ukloniti. Koktel pomenutih lipolitika, potrebno je ubrizgati na svakih jedan ipo do najviše dva centimetra i to u količini od pola do najviše jednog mililitra.

U okviru sprovođenja jednog tretmana lipolize, maksimalna količina koktela lipolitika koja se sme upotrebiti, iznosi sto mililitara, a koja konkretno količina će biti upotrebljena zavisi od odluke lekara. Pomenutu odluku, lekar donosi isključivo nakon detaljnog pregleda pacijenta i u skladu sa ustanovljenom količinom masnih naslaga na koje je potrebno delovati. Što je manje izraženo prisustvo masnih naslaga, to je i manju količinu koktela lipolitika potrebno upotrebiti.

Tretman lipolize, obično traje između dvadeset i trideset minuta i nakon tog vremena, pacijent koji je bio podvrgnut tretmanu, bukvalno odmah može da se vrati normalnom obavljanju životnih aktivnosti. Ukoliko se radi o tretmanu koji se izvodi na manje prostranim regijama tela ili o tretmanu u okviru kojeg je potrebno ukloniti manje količine masnih naslaga, onda jedan tretman može dovesti do zadovoljavajućih rezultata. Međutim, onda kada je gojaznost izražena i kada se radi o prisustvu veće količine masnih naslaga na koje je potrebno delovati, tretman lipolize je potrebno više puta ponavljati.

loading...

Međutim, ono što je neophodno znati, jeste da se tretman lipolize ne sme ponavljati više od tri do najviše četiri puta i pritom, vremenska pauza između svakog ponavljanja tretmana mora da obuhvata period od najmanje tri nedelje do čak pet nedelja, opet u zavisnosti od odluke lekara, ali i u zavisnosti od toga na kojoj regiji tela je tretman izvršen.

Pauza između tretmana, odnosno vremenski period između dva tretmana lipolize, služi kako bi se razvijali i definisali rezultati lipolize. To konkretno znači da rezultati lipolize nisu vidljivi momentalno, već da se postepeno razvijaju.

Na koji način se razvijaju rezultati tretmana?

Nakon obavljenog tretmana lipolize, lipolitici koji su ubrizgani u masno tkivo, počinju da deluju tako što razgrađuju membranu masnih ćelija i na taj način dovode do “prosipanja” ili izlivanja sadržaja iz masnih ćelija u okolno tkivo. Kada se masne ćelije izliju u okolno tkivo, one odatle direktno dospevaju u krv odakle se posredstvom funkcije sistema za krvotok preusmeravaju na jetru. Jetra ih dalje pretvara u materijal koji se transportuje u otpadne materije i koji se izbacuje iz organizma u procesu pražnjenja creva. Na taj način, masne naslage nestaju iz organizma i na taj način se definiše razvoj rezultata tretmana lipolize.

Međutim, proces razvoja rezultata lipolize, odvija se vrlo postepeno, pa je tako prve rezultate, moguće prepoznati tek nakon deset dana od trenutka obavljanja tretmana. Konkretno, obim masnih naslaga, nakon deset dana, smanjuje se za oko četiri centimetara. Nakon četiri nedelje od trenutka obavljanja tretmana, obim masnih naslaga se smanjuje za oko sedam centimetara, a nakon dva meseca od trenutkaobavljanja tretmana, obim masnih naslaga se smanjuje i za oko dvanaest centimetara. Period od dva meseca od trenutka obavljanja tretmana, ujedno predstavlja period u kojem rezultati maksimalno dolaze do izražaja.

Ono što se preporučuje u cilju što efikasnijeg razvijanja rezultata tretmana lipolize, jeste svakodnevno konzumiranje dovoljne količine vode.

Konkretno, već od prvog dana nakon obavljanja tretmana lipolize, pacijent treba da konzumira od najmanje jedan ipo do dva litra vode.

Takođe, preporučuje se da pacijent nakon obavljanja tretmana lipolize izbegava da konzumira masne namirnice, kako ne bi uticao na ponovno formiranje masnih naslaga.

Kada se tretman lipolize ne sme izvoditi?

Pre odluke da se podvrgnete obavljanju tretmana lipolize, neophodno je ne samo da prođete kroz odgovarajuće lekarske preglede, već i da svog lekara na vreme upozorite na prisustvo hroničnih oboljenja ili specifičnih stanja koja su u vašem slučaju prisutna.

Postoje hronična oboljenja, kao i specifična stanja organizma, u okviru čijeg prisustva se tretman lipolize ne sme izvoditi.

Konkretno, tretmanu lipolize, ne smeju se podvrgavati osobe kod kojih su prisutne autoimune bolesti, zatim osobe kod kojih su prisutna maligna oboljenja, osobe kod kojih su prisutna oboljenja jetre, kao i osobe kod kojih su prisutni poremećaji koagulacije krvi. Takođe, tretmanu lipolize, ne smeju da se podvrgavaju trudnice (bez obzira o kojem trimestu trudnoće je reč), kao ni dojilje.

U svim drugim slučajevima, dozvoljeno je podvrgavanje tretmanu lipolize, ali je svakako predhodno potrebno obavljanje odgovarajućih lekarskih pregleda (u cilju apsolutne sigurnosti lekara i pacijenta).

Koje su moguće kontraindikacije nakon tretmana lipolize?

Ono što je jedna od karakteristika tretmana lipolize, jeste da u većini slučajeva ne izaziva nastanak i razvoj kontraindikacija. Ipak, u veoma malom broju slučajeva, kontraindikacije se mogu javiti i uglavnom nastaju ne kao posledica samog obavljanja tretmana, već kao posledica prekomerne količine lipolitika koji su upotrebljeni u okviru obavljanja tretmana.

Kontraindikacije koje se mogu javiti, pre svega odnose se na pojavu kratkotrajne i prolazne mučnine, na pojavu kratkotrajne i prolazne vrtoglavice i na pojavu kratkotrajne i prolazne hipotenzije (to je pad krvnog pritiska).

Jedine kontraindikacije koje se mogu javiti nakon obavljanja tretmana lipolize, a koje nisu posledica prekomerne količine lipolitika koji su upotrebljeni u okviru obavljanja tretmana, jesu pojava modrica na telu i to konkretno u regijama koje su tretirane lipoliticima i pojava stvrdnjavanja tkiva, odnosno pojava “čvorića” koji nastaju takođe u regijama koje su tretirane lipoliticima. Međutim, takve modrice i takvi “čvorići” brzo i spontano nestaju i ne ostavljaju nikakve posledice na organizam.

Baš iz razloga što se posle tretmana lipolize mogu javiti modrice, ono što se preporučuje, jeste da neposredno nakon obavljanja tretmana i nekoliko dana kasnije, ne koristite medikamente koji u okviru svog delovanja unutar organizma razređuju krv. Konkretno, nemojte koristiti lekove kao što su: “Acetisal” ili Andol. Nemojte koristiti ni preparate na bazi biljke “ginko biloba”, bez obzira da li je reč o čaju od ove biljke ili o preparatima u obliku kapi ili kapsula.

Ono što takođe ne smete kako ne bi došlo do razvoja kontraindikacija nakon tretmana lipolize, jeste da konzumirate alkohol.

Da li tretman lipolize može ostaviti štetne posledice?

U dosadašnjoj medicinskoj praksi, pokazalo se da su posledice koje mogu nastati usled obaljanja tretmana lipolize, prolaznog karaktera i da su veoma kratkotrajne.

Takve posledice nastaju kao oblik reakcije trkiva na tretiranje i blago iritiranje koje nastaje u okviru obavljanja tretmana.

Konkretno, na regiji tela koja je bila obuhvaćena tretmanom lipolize, javljaju se trenutno crvenilo, otok i bol pri dodiru ili pritiskanju tretirane regije.

Navedeni oblici reakcije tkiva, najviše su izraženi u toku prvih dvadeset četiri sati od trenutka obavljanja tretmana, a zatim tkivo polako počinje da se smiruje i za najviše tri dana (sedamdeset dva sata) sve se vraća u normalno stanje.

Drugi, eventualno ozbiljniji oblici posledica nakon tretmana lipolize, nisu poznati.

Lipoliza – iskustva

O tome koliko su iskustva ljudi koji su imali prilike da budu podvrgnuti tretmanu lipolize pozitivna, svedoči podatak da je popularnost ovog tretmana u sve većoj ekspanziji, kako kod nas, tako i u svim ostalim državama sveta, na različitim kontinentima.

Ono što gotovo svi pacijenti izdvajaju kao glavni utisak o tretmanu lipolize, jeste da je on u isto vreme praktičan, baš onoliko koliko je i efikasan.

Naime, ovaj tretman je praktičan jer se može obaviti bukvalno bilo kada i bez obzira na to da li ste prezauzeti obavezama ili ne. Za obavljanje tretmana, potrebno je da izdvojite tek oko pola sata svog vremena i odmah nakon toga možete da se vratite svojim uobičajenim aktivnostima, odnosno obavezama. Pritom, dok vi budete uobičajeno bili posvećeni svojim uobičajenim aktivnostima i obavezama, masne naslage sa vašeg tela će nestajati.

Zar to nije savršeno?

Važan podatak, koji se tiče iskustava sa tretmanom lipolize, odnosi se na činjenicu da iskustva sa ovim tretmanom nemaju samo žene, već i muškarci.

Naime, tretman lipolize je namenjen svima i rezultatima koje ovaj tretman daje zadovoljne su i žene, ali i muškarci.

Ono što žene izdvajaju kao još jedan od razloga zbog kojeg su zadovoljne nakon podvrgavanja tretmanu lipolize, jeste to što nakon njega uspevaju da povrate obline kakve su imale pre nastupanja gojaznosti i pre pojave masnih naslaga.

Lipoliza – cena

Cena tretmana lipolize, razlikuje se u zavisnosti od toga na kojoj, tačnije na koliko prostranoj regiji tela se obavlja. Što je regija tela manja, to je i količina lipolitika koje je potrebno upotrebiti u okviru tretmana manja, pa je samim tim i cena niža.

U proseku, jedan tretman lipolize, košta između 150 i 200 eura. U navedenu cenu, uključeni su i odgovarajući lekarski pregledi i kontrole koje je potrebno obavljati pre i posle podvrgavanja tretmanu lipolize.

Pored lipolize, popularni tretmani takvog tipa su i sama liposukcija i abdominoplastika.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: