Kako se postaje sudski tumač za holandski jezik?

Za sudskog tumača smo svi čuli, ali da li zaista znamo čime se on i bavi i šta tačno podrazumevaju njegove poslovne aktivnosti nismo sigurni.

Mnogi ljudi mešaju sudske tumače sa prevodiocima za određeni jezik, ili misle da sudski tumač prevodi dokumenta sa jednog jezika na drugi.

Sve ovo su delimično tačni odgovori, ali morate znati da sudski tumač za određeni jezik ima tačno određeni opis posla.

Današnje savremeno doba, sistem rada i poslovanja ne može se zamisliti bez sudskog tumača i ovo zanimanje je široko rasprostranjeno.

Ne postoji veće mesto u državi koje nema sudskog tumača za određeni jezik kao što je na primer sudski tumač za holandski jezik, engleski, ili italijanski.

U redovima koji slede pokušaćemo da Vam bliže pojasnimo koje su karakteristike ovog zanimanja, specifične odlike i svojstva.

Ko je sudski tumač i koji posao obavlja?

Osoba koja se bavi samo prevođenjem zvaničnih dokumenata sa srpskog jezika na neki strani jezik i obrnuto naziva se sudski tumač.

Rad pravosudnih organa ne može se zamisliti u današnje vreme bez sudskog tumača.

Pored sudova sva pravna i fizička lica mogu potražiti pomoć i usluge sudskog tumača kada imaju određeni dokument koji je potrebno zvanično prevesti.

loading...

Sudski tumač za holandski jezik prevodi tekstove na holanski sa srpskog, ili sa srpskog jezika na holandski.

Često ljudi mešaju ovo zanimanje sa prevodiocem, ali ogromna je razlika u opisu posla koji obavlja sudski tumač i onoga čime se bavi prevodilac.

Nekoliko je razlika zašto sudski tumač nije isto što i prevodilac, a jedan od prvih razloga je taj što sudski tumač za određeni jezik ima dozvolu za rad sa zvaničnim pečatom koji dokazuje validnost prevoda.

Validnost određenog predmeta znači da se podudara sa originalnim dokumentom.

Sudski tumač je zvanično ovlašćeno lice koje može da obavlja tu funkciju, dok prevodioci nemaju dozvolu i pečat i njihov prevod ne bi bio od značaja na sudu.

Prevođenjem može da se bavi i neko iz hobija, honorarno, dok su sudski tumači često advokati, ekonomisti i filolozi koji vladaju jezikom na visokom nivou, ali dobro poznaju i pravo.

Kako postati sudski tumač za holandski jezik?

Postati sudski tumač za holandski jezik je prilično složena procedura koja traje i po nekoliko meseci.

Prvo je potrebno podneti zahtev Ministarstvu pravde iz određenog mesta u zemlji u kome je potreban sudski tumač.

Nakon toga ministarstvo raspisuje konkurs i objavljuje ga u Službenom glasniku; a dok traje taj konkurs kandidati podnose potrebnu dokumentaciju.

Dokumentacija se sastoji iz diplome Filološkog fakulteta kao dokaz za odlično poznavanje holandskog jezika.

Ako ste završili pravni ili ekonomski fakultet onda morate priložiti zvanični sertifikat koji pokazuje nivo Vašeg znanja holandskog jezika.

Formalni deo konkursa još zahteva potvrdu da ste punoletni državljanin Srbije, da živite i boravite u mestu kome je potreban sudski tumač, i izvod na kome se vidi da niste krivično osuđivani i da se protiv Vas ne vodi krivični postupak.

Na kraju ministar pravde donosi odluku da li kandidat ispunjava sve uslove za sudskog tumača, nakon čega kandidat polaže zakletvu i stiče pečat.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: