Strabizam, razrookost kod dece i odraslih – simptomi, uzrok, operacija i lečenje

Strabizam ili razrokost je oftalmološki problem, odnosno stanje u kome oči pacijenta nisu poravnate na pravi način, odnosno gledaju u različitim pravcima. Laički obično mislimo da kod razrokosti oči gledaju na spolja, a kod zrikavosti na unutra, mada to nije baš sasvim tačno.

U slučaju strabizma, može se desiti da jedno oko bude sasvim normalno i da je pogled usmeren pravo, dok drugo oko zaokreće na spolja, na unutra, na gore ili na dole. Ovo okretanje oka može da bude konstantno ili da se ispoljava sa vremena na vreme i povlači, te iznova javlja.

Takođe, može da dođi i do zamene oka koje se okreće ili da se stanje pogorša.

Najčešći oblici strabizma

Strabizam je najučestaliji kod dece, ali se može javiti i kasnije tokom života. Postoje slučajevi u kojima je razrokost već prisutna u porodici i nasleđuje se, ali isto tako ima dosta primera u kojima se strabizam javlja bez porodične istorije ovog problema.

Postoji više oblika strabizma, a uglavnom se javljaju među decom. To su, na prvom mestu infantilna ezotropija i akomodativna ezotropija, te egzotropija.

Infantilna ezotropija – Infantilna ezotropija je oblik strabizma u kome se oči deteta okreću na unutra i vrlo je čest slučaj kod sasvim malih beba. Deca koja imaju ovaj poremećaj nisu u stanju da kontrolišu pokrete oba oka, ne mogu da ih koriste u paru.

Akomodativna ezotropija – Ovaj oblik se javlja najčešće kod dece starosti od dve godine i starije dece. Akomodativna ezotropija se manifestuje tako što se oči deteta usmeravaju ka unutra kada dete pokušava da se fokusira kako bi nešto jasnije videlo, to jest, kako bi se izoštrio pogled, bilo da se napor čini kako bi se video objekat u daljini, blizini ili oba.

Egzotropija – Egzotropija, pri kojoj se pogled okreće na spolja je takođe učestali oblik strabizma, najviše kod dece. Uglavnom se javlja pri pokušaju fokusiranja na objekat u daljini. Egzotropija može da se javlja samo povremeno, posebno ako je dete umorno ili sanjari. Roditelji često primećuju ovu pojavu kod svoje dece pri izloženosti jakom suncu i svetlu.

UZROCI STRABIZMA

Ljudsko oko predstavlja složeni mišićni mehanizam. Taj sistem se sastoji od šest mišića koji kontrolišu pokrete očiju i povezani su sa samim okom sa svake od njgovih strana. U svakom oku ponaosob, jedan mišić je zadužen za pokretanje oka na desnu stranu, a drugi za kontrolu pokreta na levo.

loading...

Ostala četiri mišića služe da jabučicu pomeraju gore, dole i pod uglovima. Da bi pogled bio pravilno i ravnomerno usmeren, oči moraju biti u regularnom položaju,a pokreti odmereni i kontrolisani mišićima oka. To znači da rad očnih mišića mora da bude usaglašen i kontrolisan, kako bi se oči mogle istovremeno fokusirati na određeni objekat vida.

Takođe, da bi se jabučice kratale sinhrinizovao, a pogled ostajao fokusiran, mišići oka moraju da rade u potpunoj koordinaciji.

Kontrolu pokreta očnih mišića obavlja ljudski mozak. U slučaju normalnog vida, oba oka fokusiraju se na istu tačku. Prosto rečeno, oba oka vide isto; mozak zatim kombinuje dve slike koje dobija od oba oka u jednu, trodimenzionalnu sliku koju vidimo jasno i normalno. Trodimenzionalna slika koju dobijamo u ovom procesu obrade vida daje nam percepciju dubine i omogućava da normalno sagledamo prostor u kome se nalazimo. U slučaju strabizma, jedno oko je iz određenog razloga van tog poravnanja, te remeti nastalu sliku.

Strabizam kod dece

Kada se jedno oko nalazi van regularnog poravnanja, mozak dobija različite ‘zbunjujuće’ informacije, to jest prima dve različite slike. Kod sasvim male dece, mozak brzo ‘uči’ da izignoriše i eliminiše ‘pogrešnu’ sliku koju prima od oka koje nije u normalnoj ravni. Ta slika se odbacuje i pacijent kao rezultat dobija samo ispravnu sliku. To dovodi do gubitka percepcije u vidu kod dece.

Najveći broj dece koja pate od strabizma uglavnom nema nikakve druge tegobe koje se mogu povezati sa nastankom ovog stanja. Kod jednog dela je takvo stanje već prisutno u porodici. Međutim, strabizam se može javiti kod dece koja imaju neku od sledećih zdravstvenih tegoba ili stanja.

 • Cerebralna paraliza
 • Daunov sindrom
 • Hidrocefalija
 • Tumori mozga
 • Prerano sazrevanje

Strabizam kod dece, ako se ne tretira blagovremeno, može da dovede do nastanka drugih tegoba, kao što je strabizmična ambliopija, odnosno oštećenje vida. Dobar vid razvija se tokom detinjstva regularno, kada su oči u normalnom poravnanju. Strabizam može da izaove redukciju vida, u oku koje je je pogođeno ovim stanjem.

Strabizmična ambliopija – Strabizmična ambliopija, odnosno slabovidost, može da nastane kao posledica strabizma kod dece. Mozak deteta će se koncentrisati na dobru sliku koju prima od zdravog oka i zanemariće podatke koje mu šalje oko koje se ne nalazi u normalnom položaju. Kada se takvo stanje ne koriguje, dugoročno ignorisanje, odnosno zapostavljanje okrenutog oka dovodi do stagnacije u razvoju vida u tom oku. U nekim slučajevima čak može da dovede do ozbiljnog nazadovanja i gubitka vida. Ovaj problem se javlja kod skoro polovine dece koja pate od strabizma.

Ambliopija, odnosno slabovidost, mogu da se spreče blagovremeno, tako što se zdravo oko prekriva ili se vid zamućuje na tom oku, kako bi slabije oko moralo da se razvija i napreduje, te da se ustanovi normalan vid. Ako se slabovidost usled strabizma detektuje tokom prvih godina života, lečenje je obično uspešno. U slučaju da se sa tretmanom zakasni, ambliopija može da postane konstantna. U svakom slučaju važi jasno pravilo; što se slabovidost ranije otkrije i počne sa tretmanom, postoje veće šanse za razvijanje zdravog vida.

Strabizam kod odraslih

Kod odraslih je situacija malo drugačija, to jest u slučajevima kada se strabizam javi u odmaklim godinama. Ljudski mozak odraslog čoveka je već dobro naučen da prima informacije, slike, od oba oka i nije u stanju da ignoriše pogrešne podatke. Zbog toga se strabizam kod odraslih ljudi najčešće odlikuje duplim vidom, dok kod dece to nije slučaj.

Kod odraslih osoba uzrok strabizma takođe se može povezati sa prisustvom takvog stanja u porodici. Još neki faktori mogu da utiču na nastanak poremećaja vida ovog tipa kod odraslog pacijenta.

 • Dijabetes
 • Grejvsova bolest
 • Gijen-Bareov sindrom
 • Trovanje morskim plodovima
 • Trauma moždanog tkiva
 • Povrede oka

SIMPTOMI STRABIZMA

Osnovni simptom strabizma je očevidno skretanje jednog oka. Ponekada određeni pokreti oka mogu da ukazuju na strabizam, iako on nije realno prisutan, a kod male dece često izgleda kao da su im oči ukršene, mada to zapravo nije tako. Ponekad deca nehotično okreću jedno oko u stranu kada su izložena jakom suncu ili krive glavu kako bi usmerila pogled u jednu tačku, a da to nije simptom strabizma. Osnovni simptomi koji ukazuju na strabizam kod dece i odraslih su sledeći.

 • Ukrštene oči
 • Pogled koji nije usmeren u istu tačku uz pomoć oba oka
 • Duplirani vid
 • Gubitak vida ili slabljenje osećaja percepcije
 • Nekoordinisani pokreti očiju

Pseudostrabizam – Pseudostrabizam se javlja kod male dece. Ponekada deluje kao da su oči novorođenčeta ukrštene, iako realno nisu. Do toga dolazi zbog izgleda glave i lica malog deteta. Njihovi nosevi su često maleni i pljosnati, sa delovima kože unutrašnjeg ugla očiju koji pružaju utisak da su one usmerene na unutra. To se može spontano izmeniti kako dete raste i ono neće razviti ‘pravi’ strabizam. Stručnjaci u ovoj oblasti, oftalmolozi, mogu da utvrde razliku između strabizma i pseudostrabizma i zaključe da li je potrebno lečenje.

Dijagnostika strabizma

Strabizam može da se utvrdi prilikom regularnog očnog pregleda. Preporučljivo je da se kod sve dece između 3 i 3.5 godina starosti obavezno kontroliše vid kod pedijatra ili porodičnog lekara. Ako dete ne prođe test, obavezno je da se podvrgne kompletnom oftalmološkom pregledu.

U slučaju da u porodici postoje slučajevi strabizma ili slabovidosti ili članovi porodice nose naočare za vid, oftalmolog bi trebalo da pregleda oči i kod dece mlađe od 3 godine. Nakon kompletnog ispitivanja vida, lekar će predložiti adekvatan tretman, ukoliko je potrebno lečenje.

LEČENJE STRABIZMA

Tretmani strabizma služe kako bi se vid ispravio i kako bi se uspostavio normalan vid na oba oka. U pojedinim slučajevima, pošto se najviše radi o strabizmu kod dece, lekar može prepisati nošenje korektivnih naočara. Zamućivanje vida na zdravom oku ili prekrivanje zdravog oka, često su neophodni u slučaju lečenja slabovidosti uzrokovane strabizmom. U pojedinim slučajevima je neophodna hirurška intervencija. Ona se često primenjuje kod veoma male dece koja pate od ezotropije, kada je neophodna operacija da bi se oči ispravile.

U slučajevima akomodativne ezotropije kod dece, nošenje naočara može da ublaži naprezanje prilikom fokusiranja na objekat i da dovede do potpunog ispravljanja vida. U slučaju da značajno ukrštanje očiju opstane i uz nošenje naočara, moguće je da je potrebno izvršiti operaciju. Operacija se takođe primenjuje kod slučajeva kada su mišića oka slabi i u slučaju katarakte. Kod slučajeva egzotropije je operacija često neophodna, iako ima slučajeva u kojima naočare, vežbe i povezi mogu da dovedu do oporavka.

OPERACIJA STRABIZMA

Operacija strabizma usmerena je na očne mišiće. Prilikom ovog zahvata lekar pravi mali usek u tkivu koje pokriva oko, kako bi dosegao očne mišiće. Tokom operativnog postupka, mišići očiju se odvajaju od zida oka i premeštaju, u zavisnosti od toga na koju stranu se pogođeno oko okreće.

Operativni zahvat je nekada potrebno sprovesti samo na jednom, a češće na oba oka. Operativni postupak se uglavnom radi kod dece, a oporavak je brz. Već nakon nekoliko dana od zahvata je moguće nastaviti sa normalnim aktivnostima. U pojedinim slučajevima je potrebno sporovesti više intervencija, a nošenje naočara nakon postupka je takođe često nezaobilazno.

Tokom operativnog postupka jedan ili više očnih mišića se jačaju, slabe ili pomeraju na različite pozicije, kako bi se postiglo normalno poravnanje očiju i koordinacija pokreta. Obično se izvodi ambulantno i nije potreban boravak u bolnici. Postupak se obavlja uz opštu ili lokalnu anesteziju. Nakon intervencije, odrasle osobe bi trebalo da izbegavaju aktivnosti poput vožnje dan posle operacije, a savetuje se i oprez u slučaju da duplirani vid potraje oko nedelju dana ili više, što je normalna posledica operacije. Duplirani vid obično traje od par sati ili dana, nekada i nedelja, ali ne više.

Operacija strabizma kod dece

Operativni postupak kod dece se obavlja uz opštu anesteziju, a pošto su u pitanju obično mala decu, često je potrebno da dobiju i lek koji će da ublaži anksioznost usled straha od samog zahvata ili/i odvajanja od roditelja. Već posle par dana od intervencije, deca mogu da nastave sa uobičajenim aktivnostima. Oporavak kod dece je brz i veoma efikasan.

Operacija strabizma kod odraslih

Kod odraslih osoba, operativni zahvat nije samo u službi estetike. Važno je da se ovi pojmovi razgraniče; estetska hirurgija ima za cilj pobljšanje nekog uobičajenog stanja (kao što je, na primer, podmlađivenje kod osobe koja prirodno stari), dok se očna intervencija smatra rekonstruktivnom. Pored vraćanja normalnog izgleda oka, operacija strabizma kod odraslih donosi brojne druge prednosti; ona omogućuje vraćanje normalnog doživljaja percepcije, normalan binokularni vid, poboljšanje vida, smanjenje ili eliminaciju dupliranog vida i unapređenje socijalnih odnosa, budući da je pogled izuzetno važan medij međuljudske komunikacije.

Operativni postupak

Operacija strabizma je rutinska procedura, prilikom koje se interveniše na mišićima oka ili očiju. Očna jabučica se nikada ne uklanja da bi se izveo postupak. Kapci se drže otvorenim uz pomoć spekuluma i pravi se mali rez na konjuktivi, odnosno mukoznoj membrani koja štiti površinu oka, kako bi se moglo pristupiti mišićima. U zavisnosnti od konkretnog slučaja, određeni mišići se oslabljuju, jačaju ili premeštaju, kako bi se usaglasilo njihovo delovanje na pokretanje oka. Operativni postupak obično traje manje od jednog do najviše dva sata; pacijent uglavnom na klinici provodi nekoliko sati, da bi se obavile sve procedure pre i posle operacije.

Oporavak jeobično brz, ali pacijent treba da bude pod nadzorom lekara, da obavi redovnu kontrolu i pridržava se generalnih saveta koje će dobiti. Pre same intervencije obavezno se obavlja pregled da bi se utvrdilo koji mišići su problematični i na koji način treba na njih delovati, te koliki je stepen samog strabizma; taj postupak se naziva senzomotoričko testiranje. Često operaciju zahtevaju oba oka, za postizanje najoptimalnijih ciljeva, a konkretan plan se nekada utvrđuje u isto vreme kada se interveniše, posebno u slučaju eventualnih reoperativnih postupaka.

Postoperativni period i posledice

Bol nakon operacije strabizma je minimalan i obično su sasvim dovoljni lekovi za ublažavanje bolova, kao i hladne obloge. U pojedinim slučajevima potrebni su lekovi protiv bolova koji se izdaju na lekarski recept. Nakon operacije treba izbegavati vožnju i slične aktivnosti, a strogo se zabranjuje plivanje u bazenu, u periodu od dve nedelje nakon postupka. Oči mogu da budu crvene od jedne do dve nedelje nakon intervencije, retko duže od toga, a to se najviše dešava u slučaju reoperacije.

Šanse da dođe do ozbiljnih problema ili oštećenja koja mogu da ugroze vid pacijenta nakon sprovedene operacije strabizma su veoma male. Međutim, kao što je slučaj sa svakim oblikom lečenja i intervencijom i ova operacija uključuje izvesne rizike. Neke od mogućih posledica operacije strabizma su sledeće.

 • Osetljivost i suvoća očiju;
 • Crvenilo, krvarenje, infekcije;
 • Kornealna abrazija;
 • Neusklađenost očiju;
 • Očtećen vid;
 • Komplikacije vezane za anesteziju;

Operacija strabizma je rutinski hirurški zahvat i najveći procenat pacijenata vrlo brzo ima pozitivne rezultate. U nekim slučajevima, potrebno je da pacijent nosi naočare ili da se sprovedu dodatne operacije, kako bi se vid usavršio. Svaki pojedinačni slučaj strabizma je jedinstven, te o primerenom postupku lečenja i oporavku treba razgovarati sa oftalmologom, kao i o očekivanjima i ciljevima same intervencije.

Gde obaviti operaciju i koliko košta?

Strabizam se kod nas obavlja uglavnom na proverenim oftalmološkim klinikama, a pacijenti su većinom u potpunosti zadovoljni rezultatima. Međutim, ova intervencija nije nimalo jeftina; cene za operaciju strabizma kreću se oko 1000 evra.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: