Tigrova mast – crvena i bela, upotreba i cena

Proizvod koji nosi pomalo neobičan naziv “tigrova mast“, danas je lako dostupan na tržištu i njegova upotreba, samim tim je omogućena doslovno svakoj osobi, bez obzira na činjenicu kojem socijalnom, to jest društvenom staležu ta osoba pripada.

U prošlosti, tačnije u vreme kada je tigrova mast prvi put proizvedena i puštena u prodaju, a to je druga polovina 19. veka (konkretno 1870. godina), situacija je bila značajno drugačija i privilegija da mogu koristiti ovu vrstu proizvoda, pripadala je isključivo carevima i njihovim porodicama.

Tigrova mast, otkrivena je i proizvedena u Kini i to u 19. veku, tačnije 1870. godine, kao što smo prethodno već i napomenuli. Za pronalaženje tigrove masti, zaslužan je Aw Chu Kin, jedan od čuvenih i veoma cenjenih travara tog vremena.

Pomenuti travar, imao je nekoliko sinova, od kojih se jedan zvao Tigar. Upravo ta čnijenica, rezultirala je njegovom idejom da proizvodu koji je otkrio da naziv tigrova mast.

Ovaj podatak, značajno će vam poslužiti i biće vam od koristi ukoliko ste se ikada pri pomisli na proizvod kakav je tigrova mast zapitali kakve, to jest koje sastojke on sadrži i da li njegov naziv znači da on u sebi zaista sadrži određenu koncentraciju prave tigrove masti.

Naime, tigrova mast je proizvod čiji je sastav baziran isključivo na elementima biljnog porekla i kao takav, on u sebi ne sadrži čak ni tragove prave tigrove masti, niti tragove bilo kojih elemenata koji su životinjskog porekla.

Sastojci koji su uključeni u sastav tigrove masti, odnose se na različite vrste eteričnih ulja, koja su u precizno određenoj koncentraciji i razmeri sjedinjena u sastavu ovog proizvoda.

Prvobitno, tačnije u periodu koji se vezuje za godine koje su usledile neposredno nakon pronalaženja tigrove masti, tigrova mast se proizvodila u dosta ograničenim količinama i samim tim, kao vrsta proizvoda nije bila dostupna širem krugu ljudi, već isključivo carevima i njihovim porodicama.

Na činjenicu da tigrovu mast sebi nisu mogli da priušte svi, dodatno je uticala i njena cena, koja je bila prilagođena kupovnoj moći samo nekolicine najbogatijih ljudi, a to su bili upravo carevi i članovi njihovih porodica.

loading...

Međutim, okolnosti su se promenile nakon smrti pronalazača tigrove masti Aw Chu Kina, kada su postupak proizvodnje tigrove masti i postupak njenog puštanja u prodaju preuzeli njegovi sinovi.

Naime, sinovi Aw Chu Kina, doneli su zajedničku odluku da proizvodnju tigrove masti pretvore u porodični posao i kako bi svoju odluku mogli što lakše i brže da sprovedu u delo, oni su je podržali idejom da značajno spuste cenu ovog proizvoda i da na taj način prošire tržište.

Odluka koju smo upravo opisali, pokazala se kao ispravna i rezultirala je ne samo poslovnim uspehom braće, već i time da je tigrova mast za veoma kratak vremenski proizvod postala proizvod koji je lako dostupan svima, pa i građanima koji pripadaju takozvanoj radničkoj klasi.

Kada je upotreba tigrove masti postala široko rasprostranjena, među brojnim korisnicima ove vrste proizvoda, zavladao je jednoglasan stav o njegovoj izuzetnoj efikasnosti i to je polako, ali sigurno rezultiralo time da se upotreba tigrove masti sa prostora Kine prenela i na sve druge predele sveta i da se održala sve do danas.

Danas, tigrova mast je dostupna i može se kupiti i na našem tržištu i to u dve različite forme proizvoda, a to su crvena tigrova mast i bela tigrova mast.

Sve što je potrebno da znate o upotrebi crvene i bele tigrove masti, o načinu njihove upotrebe, o sastojcima koji su u njima sadržani i o njihovoj ceni, saznaćete ukoliko pročitate nastavak teksta.

Crvena tigrova mast – upotreba

U poređenju sa belom tigrovom mašću, crvena tigrova mast, u svom sastavu sadrži veću koncentraciju određenih sastojaka kao što su na primer eterično ulje kamfora ili eterično ulje mentola.

Zbog te činjenice, crvena tigrova mast je u odnosu na belu tigrovu mast „jača“ što znači da ispoljava snažniju i efikasniju moć delovanja i da se samim tim koristi u cilju saniranja simptoma nešto intenzivnije izraženih bolnih stanja.

Konkretnije, ovo su oblici bolnih stanja čiji se simptomi mogu sanirati kroz upotrebu crvene tigrove masti:

 • Izraženost bolova koji su nastali kao posledica sportskih povreda (kao što su bolovi koji nastanu kao posledica uganuća recimo),
 • Izraženost bolova koji su nastali kao posledica preloma (ukoliko se crvena tigrova mast upotrebljava u cilju saniranja ove vrste bolova, jedino na šta je potrebno obratiti pažnju jeste da se njen sadržaj ne nanosi direktno na površinu povređenog tkiva, to jest na površinu tkiva koje je zahvaćeno otvorenim prelomom ili bilo kojom formom otvorene rane),
 • Izraženost bolova koji su nastali kao posledica reumatoidnog artritisa,
 • Izraženost bolova koji su nastali kao posledica nekog drugog oblika reumatskog oboljenja,
 • Izraženost bolova koji su nastali kao posledica diskus hernije (bez obzira na činjenicu u kojem tačno predelu kičmenog stuba je diskus hernija izražena),
 • Izraženost bolova koji su nastali kao posledica spondiloze (bez obzira na činjenicu da li je reč o vratnoj spondilozi, o recimo lumbalnoj spondilozi ili o nekom trećem obliku spondiloze),
 • Izraženost bolova koji su nastali kao posledica uklještenja nerava,
 • Izraženost bolova koji se javljaju u prisustvu migrene,
 • Izraženost intenzivne i uporno izražene glavobolje,
 • Izraženost bolova u vratu (takvi bolovi mogu nastati recimo kao posledica dugotrajnog zadržavanja glave u jednom istom nepravilnom položaju kojem se izlažete na primer u toku spavanja ili u toku rada na računaru).
 • Izraženost bolova u zglobovima (crvena tigrova mast jednako efikasno utiče saniranje bolova koji su prisutni u sitnim zglobovima, kao i na saniranje bolova koji su prisutn u krupnim zglobovima),
 • Izraženost bolova koji nastaju kao posledica smanjene cirkulacije (takvi bolovi, najčešće nastaju u regiji šaka ili u regiji stopala, ali se isto tako mogu javiti i u brojnim drugim regijama tela, kao što su regije zglobova).

U cilju saniranja bilo koje od gore navedenih i opisanih formi bolova, crvena tigrova mast se upotreljava tako što se po potrebi, a poželjno je da to bude bar nekoliko puta u toku dana u tankom I ravnomerno raspoređenom sloju temeljno utrlja na područje koje je zahvaćeno izraženošću bola.

Pre nego što se sadržaj crvene tigrove masti nanese na područje na koje treba da deluje, potrebno je to područje isprati obilnom količinom tople vode i na taj način obezbediti bolju sposobnost prodiranja sastojaka ove vrste lekovitog preparata.

Postupak ispiranja obilnom količinom tople vode, treba ponoviti i pre svake naredne upotrebe crvene tigrove masti.

Kada se sadržaj crvene tigrove masti nanese na površinu kože, to područje kože je poželjno temeljno izmasirati, jer se na taj način takođe obezbeđuje bolja sposobnost prodiranja sastojaka ovog lekovitog preparata, a samim tim i bolja sposobnost njihovog delovanja na eliminisanje bola.

Nakon što upotrebite crvenu tigrovu mast, na mestu njenog delovanja, osetićete najpre zagrevanje, a nekoliko minuta kasnije, osetićete i hlađenje.

Efekat smenjivanja osećaja zagrevanja i osećaja hlađenja tretiranog područja, uticaće na saniranje bolova koji su do tada bili prisutni.

Jedino na šta je potrebno da obratite pažnju prilikom upotrebe crvene tigrove masti, jeste da njen sadržaj ne dođe u direktan kontakt sa očima, kao ni u direktan kontakt sa sluzokožom ili sa područjima kože koja su na bilo koji način ozleđena. Ukoliko bi se tako nešto dogodilo, razvio bi se osećaj iritacije, a takav osećaj, bilo bi moguće sanirati kroz obilno i temeljno ispiranje iritiranog područja.

Nakon upotrebe crvene tigrove masti, obavezno operite ruke, kako se tragovi sadržaja preparata ne bi preneli na područje očiju ili na područje sluzokože.

Upotrebi crvene tigrove masti možete pristupati sve dok za tim postoji potreba, odnosno sve dok bolovi sa kojima ste se prethodno suočili ne budu u potpunosti sanirani.

Bela tigrova mast – upotreba

Za razliku od crvene tigrove masti, bela tigrova mast sadrži nešto svedenije izražene koncentracije sastojaka i kao takva, ona ispoljava nešto slabije efekte delovanja.

Shodno pomenutoj činjenici, upotreba bele tigrove masti nije preporučena u cilju saniranja bilo koje vrste bolova koji su izraženi kroz jači intenzitet.

Naime, upotreba bele tigrove masti, prilagođena je saniranju blažih oblika bolova, kao što su sledeći oblici bolova:

 • Izraženost blažih glavobolja,
 • Izraženost bolova koji su nastali kao posledica akutne ili kao posledica hronične upale sinusa,
 • Izraženost bolova u nogama ili u rukama koji su nastali kao posledica preteranog forsiranja mišića, odnosno kao posledica zamora mišića,
 • Izraženost bolova u nogama koji su praćeni grčevima (takvi bolovi mogu nastati takođe kao posledica zamora mišića, ali i kao posledica dugotrajnog zadržavanja nogu u jednom istom nepravilnom položaju, kao posledica otežane i loše cirkulacije i slično).
 • Izraženost bolova u vratu ili u ramenima, koji su nastali kao posledica napetosti mišića u tim regijama,
 • Izraženost bolova koji su nastali kao posledica ujeda insekata,
 • Izraženost bolova koji su izraženi na područjima zahvaćenim modricama.

Način upotrebe bele tigrove masti, doslovno u potpunosti se može poistovetiti sa načinom upotrebe crvene tigrove masti.

Naime, svi prethodno navedeni i opisani saveti koji se odnose na način upotrebe crvene tigrove masti, mogu se tretirati i kao saveti koji se odnose na način upotrebe bele tigrove masti.

U vezi upotrebe crvene, ali i bele tigrove masti, važno je napomenuti i to da oba proizvoda mogu upotrebljavati osobe doslovno svih uzrasta, pa samim tim i deca. Jedino na šta treba obratiti pažnju kada su deca u pitanju, jeste da im se ne dozvoli pristup ovim proizvodima onda kada u to nije uključen nadzor roditelja, odnosno starijih osoba

O tome koliko je upotreba crvene, ali i bele tigrove masti bezbedna, dovoljno svedoči i činjenica što ona ne može dovesti do nastanka i do razvoja kontraindikacija, čak i ukoliko se sprovodi kontinuirano i to kroz duži vremenski period.

Zbog toga, upotrebi crvene ili bele tigrove masti, treba dati prednost u odnosu na upotrebu brojnih drugih vrsta preparata koji su takođe namenjeni za saniranje bolova, a koji sadrže sastojke koji mogu inicirati nastanak i razvoj kontraindikacija.

Crvena i bela tigrova mast – sastav

Sastav crvene tigrove masti i sastav bele tigrove masti su prema vrsti sastojaka koje sadrže identični, ali se međusobno razlikuju u odnosu na koncentracije i razmere tih sastojaka.

Naime, crvena tigrova mast sadrži veće koncentracije određenih sastojaka nego što je to slučaj sa belom tigrovom mašću i zbog toga se kao što smo to već i napomenuli smatra “jačom” i efikasnijom na polju delovanja na intenzivne oblike bolova.

Konkretno, ovo su satojci koji su uključeni u sastav crvene tigrove masti, kao i u sastav bele tigrove masti:

 • Eterično ulje kamfora: Ovaj sastojak, bez obzira da li je uključen u sastav crvene ili u sastav bele tigrove masti ispoljava antiinflamatorno delovanje, što znači da na tretiranom području sanira simptome upale. Ujedno, ovaj sastojak obezbeđuje efekat zagrevanja tretiranog područja i na taj način učestvuje u ubrzavanju cirkulacije u tom području.
 • Eterično ulje mentola: Kao sastojak crvene ili bele tigrove masti, eterično ulje mentola ispoljava ulogu anestetika, tako što obezbeđuje hlađenje tretiranog područja. Uz to, ovaj sastojak pospešuje cirkulaciju na tretiranom području.
 • Eterično ulje klinčića: Sastojak kakav je eterično ulje klinčića, deluje tako što obezbeđuje dezinfekciju tretiranog područja.
 • Eterično ulje kajeputa: Ova vrsta sastojka, ispoljava dejstvo antiseptika i na taj način značajno dopunjuje efekat delovanja preparata.

Crvena i bela tigrova mast – cena

Crvena, ali i bela tigrova mast, može se pronaći i kupiti u svim bolje snabdevenim apotekama. I crvena, ali i bela tigrova mast, najčešće se prodaje u ambalaži koja sadrži 40 mililitara proizvoda, ali se takođe može pronaći i u ambalaži koja sadrži veću količinu proizvoda.

Pakovanje koje sadrži 40 grama ovog proizvoda (bilo da je reč o crvenoj tigrovoj masti ili o beloj tigrovoj masti) košta oko 300 dinara, dok su pakovanja koja sadrže veću količinu proizvoda nešto skuplja.

Ono što će možda biti od koristi da znate, jeste da osim u svim bolje snabdevenim apotekama, tigrovu mast takođe možete pronaći i kupiti i u svim bolje snabdevenim drogerijama.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: