Polipi u grlu – simptomi, uzrok i lečenje

Polipi u grlu, zapravo predstavljaju prisustvo okruglastih, tačnije loptastih izraslina koje se mogu pojaviti i koje mogu biti izražene na površini jedne ili na površini obe glasne žice. Onda kada se pojave i kada postanu izraženi, polipi u grlu su najčešće bledo sivi, ali neretko mogu biti i ružičasti ili tamno crveni.

Ovakvi oblici promena, nisu malignog karaktera, što znači da ne sadrže kancerogene ćelije. Ipak, kao i svi drugi oblici polipa koji mogu nastati i koji mogu biti izraženi u ljudskom organizmu (to su recimo polipi na debelom crevu ili pololipi na materici), polipi u grlu se takođe moraju pratiti, tačnije povremeno kontrolisati.

Koliko učestala treba da bude potreba za kontrolisanjem polipa u grlu, zavisi od više faktora, a prvenstveno zavisi od njihovih dimenzija, od mere u kojoj su rasprostranjeni na površini jedne ili na površini obe glasne žice i od vrste simptoma koji se manifestuju u njihovom prisustvu.

Kada nastanu i kada postanu izraženi na površini jedne ili na površini obe glasne žice, polipi se mogu definisati kao izrazito mali polipi čije se dimenzije mogu uporediti sa dimenzijama zrna pšenice, ali i kao nešto veći polipi čije se dimenzije mogu uporediti sa dimenzijama zrna kukuruza.

Bez obzira na dimenzije kroz koje se mogu definisati, polipi u grlu su za površinu jedne ili za površinu obe glasne žice uvek vezani takozvanom peteljkom polipa, ali isto tako mogu biti vezani i nešto širim vezama.

Nešto na šta utiču dimenzije polipa u grlu, jeste činjenica koja se odnosi na meru u kojoj su izraženi simptomi koji otkrivaju prisustvo ovog specifičnog zdravstvenog stanja.

Polipi u grlu – simptomi

Za razliku od brojnih drugih oblika zdravstvenih promena koje mogu nastati i koje mogu biti izražene u ljudskom organizmu, zdravstvena promena koja se definiše kroz prisustvo polipa u grlu, na svu sreću ne može ostati neotkrivena i njena izraženost, može se prepoznati na osnovu manifestacije određenih, jasno definisanih simptoma.

Reč je o sledećim simptomima:

– Nastaju promene u boji glasa (glas najčešće postaje primetno hrapav i grub ili pak promukao.

loading...

– Dolazi do smanjenja maksimalnog opsega glasa (čak i uz maksimalno ulaganje napora u pokuđaj da zvuči glasno, osoba kod koje su prisutni polipi u grlu, zvuči kao da priča tiho ili čak kao da šapuće. Pritom, što češće i što upornije osoba pokušava da zvuči glasno, to izraženost simptoma koji upravo opisujemo postaje veća i osobi postaje sve teže da glasno izgovori reči).

– Prilikom dužeg govora, osoba se zamara, tačnije počinje da oseća zamor glasa koji je neretko praćen prosustvom bola u grlu.

– Javlja se specifičan osećaj u regiji grla (takav osećaj, pacijenti najčešće opisuju kao prisustvo “knedle u grlu”).

– Dolazi do povremenog nastupanja bola u predelu vrata (bol može biti izražen i u stanju mirovanja, ali se najčešće javlja onda kada je aktivna funkcija govora, tačnije onda kada osoba govori).

– Dolazi do pojave veoma specifične vrste bola koji se prostire od uha do uha (ova vrsta bola najčešće nije praćena jakim intenzitetom, ali je specifična upravo zbog regije u kojoj se prostire).

– Može doći do nastanka i do razvoja nelagodnosti prilikom gutanja (ovaj simptom, najčešće se manifestuje u prisustvu polipa u grlu koji su razvijeni i koji su samim tim većih dimenzija).

– Može doći do nastanka i do razvoja blagih smetnji koje se javljaju prilikom udisanja vazduha (ovaj simptom, baš kao i prethodni koji smo naveli i opisali, manifestuje se u prisustvu polipa u grlu koji su razvijeni i koji su samim tim većih dimenzija).

Polipi u grlu – uzroci

Kada su u pitanju uzroci koji mogu dovesti do nastanka polipa u grlu, važno je napomenuti da su to uglavnom faktori koje čovek sam stvara i to sopstvenom nepažnjom i neodgovornošću prema sopstvenom zdravlju.

Konkretnije, ovo su faktori na čije stvaranje direktno utiče čovek, a koji se definišu kao uzroci nastanka polipa u grlu:

– Često forsiranje glasa: Bilo koji oblik forsiranja glasa, kao što je vrištanje, vikanje, pa čak i učestalo glasno pričanje, može da dovede do nastanka polipa u grlu. Što je učestalost forsiranja glasa veća i što je forsiranje glasa dugotrajnije, to je srazmerno tome izraženiji rizik da će doći do nastanka polipa u grlu.

Baš iz navedenog razloga, riziku od nastanka polipa u grlu, posebno su izložene osobe koje se bave određenim zanimanjima koja podrazumevaju obavezu forsiranja glasa (to su recimo pevači ili različiti predavači). Međutim, takođe iz prethodno navedenog razloga, riziku od nastanka polipa u grlu, pojačano su izložene i osobe koje na primer često odlaze na utakmice na kojima glasno navijaju, kao i osobe koje često odlaze na koncerte na kojima glasno pevaju.

– Učestalo konzumiranje većih količina alkohola: Određena medicinska istraživanja, pokazala su i dokazala da konzumiranje alkohola doprinosi sušenju grla, to jest sušenju glasnih žica, a da pojava kakva je suvoća grla, to jest suvoća glasnih žica predstavlja jedan od preduslova za nastanak i za razvoj polipa u grlu. Samim tim, što je više izraženo kao učestalo, konzumiranje alkohola predstavlja veći rizik od nastanka i od razvoja polipa u grlu.

– Učestalo konzumiranje gaziranih napitaka: Konzumiranje gaziranih napitaka, utiče na stvaranje iritacije u regiji grla. Što je strvaranje takvih iritacija učestalije, to je izraženija mogućnost nastanka polipa u grlu.

– Pojačano konzumiranje napitaka koji u svom sastavu sadrže visoku koncentraciju kofeina: Napici koji u svom sastavu sadrže visoku koncentraciju kofeina, kao što su pre svega kafa, “Coca-Cola” i određene vrste čajeva, ukoliko se konzumiraju u pojačanim dnevnim količinama, baš kao i alkoholni napici i napisi koji su gazirani, doprinose stvaranju rizika od nastanka i od razvoja polipa u grlu.

– Pojačano konzumiranje cigareta.

– Prisustvo gorušice: Dokazano je da prisustvo gorušice, pogotovo ukoliko je učestalo ili dugotrajno izraženo, povećava rizik od nastanka i od razvoja polipa u grlu.

– Prisustvo hipotireoze: Hipotireoza, koja je jedan od oblika poremećaja funcije tiroidne žlezde, smatra se jednim od zdravstvenih problema koji kroz svoje prisustvo u ljudskom organizmu utiču na stvaranje rizika od nastanka i od razvoja polipa u grlu.

– Prisustvo alergijskih reakcija koje su praćene bilo kojim oblikom iritacije grla.

– Prisustvo osećaja grča u regiji grla: Ovaj osećaj, uglavnom nastaje kao posledica izloženosti stresu ili kao posledica suzdržavanja plača.

Nešto što je takođe važno napomenuti, a što se donekle odnosi na uzroke nastanka i razvoja polipa u grlu, jeste da su osobe ženskog pola koje su starosti između 20 i 50 godina, pojačano izložene riziku od nastanka i od razvoja polipa u grlu. Zašto je to tako, medicinska istraživanja još uvek nisu pouzdano i precizno dokazala.

Polipi u grlu – lečenje

Metode lečenja polipa u grlu, razlikuju se u odnosu na stepen razvijenosti ove vrste zdravstvenog problema.

Konkretnije, što su polipi u grlu manji i što su uže rasprostranjeni na površini glasnih žica, to se u cilju njihovog lečenja koriste manje invazivne terapijske metode.

Sa druge strane, ukoliko su polipi u grlu veliki i ukoliko zahvataju veću površinu glasnih žica, onda se u cilju njihovog lečenja veoma često mora pristupiti sprovođenju hirurškog zahvata, tačnije sprovođenju operacije koja ima za cilj da dovede do potpunog odstranjivanja polipa sa površine glasnih žica.

Ukoliko polipi nisu veliki i ukoliko lekar proceni da se kao takvi u potpunosti mogu sanirati bez obaveznog pristupanja obavljanju hirurškog zahvata, tada se metode lečenja polipa u grlu uglavnom odnose na sprovođenje određenih oblika takozvanih glasovnih terapija.

Glasovna terapija, koja se sprovodi u cilju lečenja polipa u grlu, prvenstveno se odnosi na potpuni prestanak forsiranja glasa ili bar na značajno smanjenje učestalosti i mere forsiranja glasa.

Takođe, u okviru sprovođenja glasovne terapije, pristupa se i učenju i obavljanju određenih govornih vežbi, koje imaju za cilj da opuste glasne žice, ali i celokupnu regiju grla i da samim tim dovedu do smanjenja grča i napetosti glasnih žica i grla. U pojedinim slučajevima, kada lekar proceni i odredi da je potrebno, glasovna terapija može podrazumevati i obavezu potpunog prekida govora koji ima za cilj da potpuno odmori i da potpuno opusti glasne žice i regiju grla. Obaveza potpunog prekida govora može trajati od jedne do nekoliko nedelja, opet u zavisnosti od procene i od odredbe lekara.

Ukoliko se u okviru dijagnostikovanja polipa u grlu ustanovi da je njihovom nastanku i razvoju doprinelo prisustvo nekog zdravstvenog problema, kao što je recimo prisustvo gastritisa ili prisustvo hipotireoze, tada se u cilju lečenja polipa u grlu, paralelno mora pristupiti i lečenju primarnog zdravstvenog problema.

U toku lečenja polipa u grlu, potrebno je isključiti navike koje doprinose riziku od njihovog nastanka i razvoja.

Konkretnije, osoba koja je izložena postupku lečenja polipa u grlu, treba da prestane da konzumira alkohol i gazirane napitke, treba da smanji meru konzumiranja napitaka koji u svom sastavu sadrže visoke koncentracije kofeina i treba da smanji ili potpuno prekine konzumiranje cigareta.

Onda kada je reč o izraženosti velikih polipa u grlu ili o izraženosti polipa koji zahvataju veću regiju glasnih žica, tada se u cilju njihovog lečenja mora pristupiti sprovođenju hirurškog zahvata.

Takav hirurški zahvat, zapravo podrazumeva sprovođenje laringoskopije, tačnije sprovođenje laringomikroskopije.

Pomenuti oblik hirurškog zahvata, obavlja se tako što se kroz usta u grlo pacijenta ubaci specijalni medicinski instrument laringoskop koji je u obliku cevi koja na kraju ima svetlo i mikroskop. Uz pomoć takvog medicinskog instrumenta, lekar ostvaruje direktan i pritom apsolutno precizan pristup polipima koje samim tim može hirurški da odstrani.

Sam postupak laringomikroskopije, traje svega nekoliko minuta i izvodi se uz delovanje lokalne anestezije, što znači da pacijent ostaje u budnom i potpuno svesnom stanju.

Pacijenti koji u cilju lečenja polipa u grlu budu podvrgnuti prethodno opisanom hirurškom zahvatu, nakon toga najčešće moraju da se podvrgnu i govornoj terapiji koja ima za cilj da omogući potpuni oporavak glasnih žica, kao i celokupne regije grla.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: