Bazalna temperatura – kako se meri i šta treba da znate

Bazalna temperatura, odnosno merenje bazalne temperature, predstavlja jednu od veoma čestih tema među ženama koje planiraju trudnoću. Naime, na osnovu pravilnog i redovnog praćenja bazalne temperature, moguće je ustanoviti puno činjenica koje su korisne u periodu planiranja trudnoće.

Konkretnije, na osnovu pravilnog i redovnog praćenja bazalne temperature, moguće je pre svega ustanoviti početak i kraj ovulacije, odnosno početak i kraj plodnih dana. Međutim, to nije sve, na osnovu redovnog i pravilnog praćenja bazalne temperature, moguće je ustanoviti čak i početak trudnoće i to već nakon nekoliko dana od začeća, što znači pre izostanka menstrualnog ciklusa koji se smatra jednim od prvih i prilično pouzdanih pokazatelja trudnoće.

Kroz sadržaj teksta koji je pred vama, pre svega ćemo vam objasniti šta je bazalna temperatura, a onda, otkrićemo vam i kako da je na pravilan način merite i pratite i kako na osnovu njenih vrednosti da odredite da li su vaši plodni dani u toku ili nisu i da li ste trudni ili ne.

Ukoliko vam se pomenute informacije čine korisnim i ukoliko želite da ih saznate, sve što treba da uradite, jeste da nastavite sa čitanjem ovog teksta.

Šta je bazalna temperatura?

Bazalna temperatura, definiše se kroz vrednosti telesne temperature koje su zastupljene u fazi apsolutnog mirovanja tela, tačnije tokom spavanja ili rano ujutru, neposredno nakon buđenja, odnosno pre započinjanja bilo kakvih, pa čak i minimalnih aktivnosti. U različitim periodima u mesecu, bazalna temperatura se menja pod uticajem funkcije, odnosno stepena lučenja hormona i može se neznatno smanjivati ili neznatno povećavati u odnosu na redovne vrednosti.

Ono što je jako važno naglasiti, jeste da se u određenoj, do duše minimalno izraženoj meri, uobičajena bazalna temperatura razlikuje od žene do žene i može se kretati u rasponu od 36,00 do 36,6. Međutim, kod doslovno svake žene, bazalna temperatura se menja pod malopre pomenutim uticajem funkcije, odnosno stepena lučenja hormona i upravo takve promene predstavljaju nešto na osnovu čega je moguće definisati početak i kraj ovulacije, pa samim tim i početak i kraj plodnih dana, kao i početak trudnoće.

Na koji način se menjaju vrednosti bazalne temperature?

Uobičajene vrednosti bazalne temperature, kao što smo to već napomenuli, u određenoj, minimalnoj meri, razlikuju se od žene do žene i mogu se kretati u rasponu od 36,00 do 36,6. Pod uobičajenim vrednostima bazalne temperature, smatraju se vrednosti koje su izražene u toku trajanja menstrualnog ciklusa, kao i u danima neposredno po završetku menstrualnog ciklusa.

Kada dođe do nastanka ovulacije, koja važno je napomenuti nastupa najčešće na sredini između dva menstrualna ciklusa, a to je između 12. i 14. dana pre početka novog menstrualnog ciklusa, vrednosti bazalne temperature se menjaju i postaju povećane za 0,3 do 1,0 stepen u zavisnosti od vrednosti uobičajene bazalne temperature (vrednosti pritom nikada ne prelaze 37,3).

U toku trajanja ovulacije, a to je između 12 i 24 sata od njenog početka, vrednosti bazalne temperature i dalje ostaju povećane.

loading...

Razlog zbog kojeg se tako nešto dešava, tačnije razlog zbog kojeg dolazi do povećanja vrednosti bazalne temperature u toku trajanja ovulacije, jeste to što se u toku ovulacije oslobađa zrela jajna ćelija koja je spremna za olodnju i njeno oslobađanje, kao i kretanje od jajnika do unutrašnjosti materice, praćeno je pojačanim lučenjem progesterona. Pod uticajem pojačanog lučenja progesterona, povećavaju se vrednosti bazalne temperature.

Kada se ovulacija završi, vrednosti bazalne temperature ostaju nepromenjene, odnosno blago povećane u odnosu na vrednosti uobičajene bazalne temperature i kao takve, mogu se uporediti sa vrednostima koje su aktuelne u vreme trajanja ovulacije.

Međutim, neposredno pre početka novog menstrualnog ciklusa, vrednosti bazalne temperature polako ponovo počinju da opadaju i da se vraćaju na nivo koji je aktuelan u period pre početka ovulacije.

Ukoliko se neposredno pre početka novog menstrualnog ciklusa vrednosti bazalne temperature ne promene i ukoliko ne opadnu za 0,3 do 1,0 stepeni, postoji mogućnost da je došlo do začeća, odnosno do početka trudnoće i u tom slučaju, naredni, odnosno 10ak narednih menstrualnih ciklusa će izostati.

U tom slučaju, potrebno je sačekati vreme u kojem bi trebalo da počne novi menstrualni ciklus. Ukoliko menstrualni ciklus zaista izostane, to je razlog više da poverujete da su vrednosti bazalne temperature pokazale uspešno začeće, odnosno početak trudnoće. Tada, sačekajte nekoliko nedelja (konkretno 3 nedelje od dana u kojem ste imali seksualni odnos tokom kojeg je došlo do začeća, odnosno 5 nedelja od poslednjeg menstrualnog ciklusa) i nakon toga se obratite svom ginekologu u cilju dijagnostikovanja odnosno u cilju utvrđivanja trudnoće.

Ukoliko na osnovu kontinuirano povećanih vrednosti bazalne temperature i na osnovu izostanka menstrualnog ciklusa sumnjate na prisustvo trudnoće, pre nego što se obratite svom ginekologu i pre nego što potvrdite svoju sumnju, prestanite sa konzumiranjem bilo kakve vrste medikamenata, nemojte konzumirati alkohol, smanjite ili ukoliko možete potpuno prekinite konzumiranje cigareta i počnite da se hranite što zdravije.

Na koji način se meri bazalna temperatura?

Kao što smo objasnili, bazalna temperatura se definiše kroz vrednosti telesne temperature koje su zastupljene u stanju apsolutnog mirovanja tela, odnosno tokom spavanja ili rano ujutru, neposredno nakon buđenja, dok još uvek niste započeli bilo kakav oblik aktivnosti, računajući i minimalne oblike aktivnosti.

Takva činjenica, odnosno definicija, jako je važna pri utvrđivanju pravilnog načina na koji je potrebno da pristupite merenju bazalne temperature.

Naime, da bi izmerene vrednosti bazalne temperature mogle da budu shvaćene i prihvaćene kao ispravne i samim tim kao merodavne, potrebno je da merenju bazalne temperature pristupite rano ujutru i to najbolje između 7:00 h i 7:30 h, neposredno nakon buđenja (čak i ukoliko navedeno doba dana ne predstavlja vreme u kojem se vi uobičajeno budite, podesite alarm za buđenje i iskoristite baš to vreme za merenje bazalne temperature, jer ono obuhvata period u kojem su vrednosti u najvećoj meri merodavne). Pritom, jako je važno da znate i da zapamtite da je jedina aktivnost koju je dozvoljeno da obavite između buđenja i merenja bazalne temperature uzimanje toplomera i to bez ustajanja iz kreveta.

Zato, pobrinite se da vam odmah po buđenju toplomer bude pri ruci i da je već predhodne večeri pripremljen za upotrebu, odnosno strešen (ukoliko koristite analogni toplomer sa živom). Kada ste uzeli toplomer, stavite ga ispod jezika i bez daljeg pomeranja tela, držite ga tako tačno 5 minuta. Nakon 5 minuta, izvadite toplomer iz usta, pročitajte vrednosti na njemu i zapišite ih. Vrednosti koje pročitate i koje zapišete, predstavljaju vrednosti vaše bazalne temperature tog jutra.

Pritom, ono što nismo napomenuli, a važno je da napomenemo, jeste da merenje bazalne temperature morate ponavljati svakog jutra i to u isto vreme, dakle između 7:00 h i 7:30 h, na identičan način i da vrednosti svakog jutra morate takođe zapisati.

Cilj redovnog merenja i zapisivanja vrednosti bazalne temperature, jeste njihovo upoređivanje kroz period od mesec dana i nastojanje da se jasno i precizno na osnovu tog upoređivanja utvrdi tačno vreme početka ovulacije, trajanje plodnih dana, kao i eventualni početak trudnoće, odnosno začeće.

Upoređivanje vrednosti bazalne temperature, treba da obavljate po sistemu, odnosno na način koji smo u predhodnom delu teksta već opisali. Dakle, ukratko ćemo ponoviti da su za vreme trajanja i neposredno nakon trajanja menstrualnog ciklusa vrednosti bazalne temperature izražene kroz vrednosti koje se kreću između 36,00 i 36,6 stepeni. Pri nastupanju ovulacije, pomenute vrednosti bazalne temperature rastu za 0,3 do 1,00 stepen i u periodu po prestanku ovulacije, pa sve do početka narednog menstrualnog ciklusa polako počinju da se vraćaju na vrednosti koje uobičajene, odnosno koje su izražene pre početka ovulacije.

Ukoliko vrednosti bazalne temperature ne opadnu pred početak novog menstrualnog ciklusa, to znači da postoji verovatnoća da je došlo do začeća, odnosno do početka trudnoće.

Pri merenju bazalne temperature, osim što je važno da to svakog jutra bude u isto vreme, važno je i da ne menjate toplomer, niti način merenja temperature. Naime, ukoliko promenite toplomer, moglo bi se desiti da on pokazuje drugačije vrednosti, odnosno da nije “usaglašen” sa toplomerom koji ste predhodno koristili. Isto to, može se dogoditi i ukoliko recimo umesto ispod jezika, bazalnu temperaturu sledećeg ili bilo kog narednog jutra izmerite recimo ispod pazuha (merenje bazalne temperature ispod jezika, smatra se najpouzdanijom metodom merenja).

Na koji način bazalna temperatura otkriva plodne dane?

Ovo pitanje, predstavlja jedno od najčešće postavljanih pitanja koja se tiču teme o bazalnoj temperaturi i o merenju bazalne temperature.

Baš zato, daćemo vam konkretan i tačan odgovor.

Naime, da bi ste uz pomoć merenja bazalne temperature odredili plodne dane, potrebno je da na gore opisan i više puta pomenut način na osnovu vrednosti bazalne temperature odredite početak ovulacije.

Kada ste odredili početak ovulacije, to znači da ste u tom trenutku, tačnije u tom kratkom vremenskom periodu dok traje ovulacija, a to je od 12 do 24 sata najplodniji. Međutim, s obzirom da spermatozoidi mogu da prežive i do 72 sata nakon seksualnog odnosa u telu žene, plodnim danima smatraju se i dani koji predhode ovulaciji. Dakle, 3 dana pre ovulacije i 2 dana posle ovulacije (to je vreme u okviru kojeg je jajna ćelija još uvek spremna i sposobna za oplodnju), smatraju se plodnim danima.

Šta još treba da znate o bazalnoj temperaturi?

Ono što takođe treba da znate o bazalnoj temperaturi i o merenju bazalne temperature, jeste da je početku merenja, najbolje pristupiti prvog dana menstrualnog ciklusa. Na taj način, moći ćete detaljno da pratite način i stepen promena vrednosti bazalne temperature u skladu sa promenama koje su karakteristične za ciklus. Drugim rečima, lakše ćete moći da odredite da li se i na koji način se vaša bazalna temperatura menja u toku meseca.

Pritom, da bi vrednosti merenja bazalne temperature bile maksimalno pouzdane, osim što je neophodno da merenju pristupate svako jutro u isto vreme i to uz upotrebu istog toplomera, neophodno je i da se pobrinete o određenim “preduslovima”.

Konkretno, potrebno je da veče pre merenja bazalne temperature ne pijete alkohol, da ne pijete medikamente iz grupe sedativa (to su medikamenti za smirenje), medikamente iz grupe antipiretika (to su medikamenti protiv povišene telesne temperature), kao ni medikamente iz grupe antiinflamatornih medikamenata (to su medikamenti koji deluju protiv upale).

Takođe, potrebno je da pre buđenja, odnosno pre pristupanja merenju bazalne temperature spavate najmanje 6 sati (poželjno je i duže) i da ne budete “pregrejani” usled toga što je u prostoriji u kojoj spavate vrućina ili usled toga što ste se previše utoplili pokrivačima.

Uz sve to, važno je i da niste bolesni, odnosno da nemate povišenu telesnu temperaturu i groznicu.

Ukoliko svi upravo navedeni “preduslovi” nisu ispunjeni, može se dogoditi da vrednosti bazalne temperature budu povećane i to ne zbog uticaja prirodnog faktora, već zbog uticaja faktora koji čine da dobijene vrednosti ne možete da iskoristite kao podatke na osnovu kojih ćete precizno i jasno moći da ustanovite početak i kraj ovulacije, početak i kraj plodnih dana, niti eventualni početak trudnoće, odnosno začeće.

Iz istih razloga, dakle da bi vrednosti bazalne temperature bile pouzdane i tačne, važno je da merenju pristupate doslovno onako kako smo opisali da treba, dakle pre započinjanja bilo kakvih aktivnosti, pa čak i pre ustajanja iz kreveta. Svako, pa čak i minimalno započinjanje dnevnih aktivnosti (recimo konzumiranje cigarete ili okretanje po krevetu), može uticati na to da se vrednosti bazalne temperature promene i da kao takve ne budu merodavne.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: