Spondiloza vrata i kičme – simptomi, uzrok i lečenje

Spondiloza ili osteoartritis kako se drugačije naziva, definiše se kao degenerativni oblik oboljenja kičmenog stuba u okviru kojeg se razvijaju deformacije na površini hrskavica i diskusa koji se nalaze najčešće u regiji vratnih pršljenova ili u regiji pršljenova koji sačinjavaju slabinski deo kičme.

Ukoliko se radi o spondilozi koja je izražena u vratnoj regiji kičme, takav oblik spondiloze se stručno naziva cervikalna spondiloza ili cervikalni osteoartritis. Ukoliko se radi o spondilozi koja je izražena u slabinskom delu kičme, takav oblik spondiloze se stručno naziva lumbalna spondiloza ili lumbalni osteoartritis.

Informacije koje ćete pronaći u ostatku teksta, odnosiće se na simptome na osnovu kojih možete prepoznati spondilozu vrata i spondilozu slabinskog dela kičme, kao i na uzroke nastanka i razvoja pomenutih vrsta oboljenja. Takođe, otkrićete i informacije koje se tiču najefikasnijih metoda lečenja spondiloze.

Spondiloza vrata – simptomi

Simptomi spondiloze vrata međusobno se mogu razlikovati na osnovu načina nastanka, tačnije na osnovu brzine kojom se manifestuju. U određenom broju slučajeva, simptomi nastaju i razvijaju se izuzetno spontano i polako, gotovo neprimetno, mada isto tako, postoje i slučajevi u okviru kojih simptomi nastaju izuzetno brzo ili drugim rečima naglo. Ono po čemu se simptomi spondiloze vrata takođe mogu međusobno razlikovati jeste intenzitet kroz koji se manifestuju.

Ponekad, simptomi su izuzetno blagi i kao takvi u značajnoj meri ne ometaju svakodnevni život osobe kod koje su izraženi, a ponekad, simptomi su izuzetno naglašeni i intenzivni i donose različite vrlo neprijatne promene u život, tačnije u zdravstveno stanje pacijenta kod kojeg su izraženi.

Konkretno, ovo su simptomi spondiloze vrata:

– Prisustvo bola u vratnom delu kičme koji se razvija i širi, tačnije spušta prema regiji leve ili desne lopatice. Takav bol, nešto je blaži onda kada osoba leži ili kada pravilno sedi, a pojačava se kada osoba stoji, kada nepravilno sedi, kada zabacuje glavu unazad, kada kašlje ili kada kija. Svaki drugi oblik naglog trzanja glavom, odnosno vratom, takođe dovodi do pojačavanja intenziteta bola. Opisani oblik bola, osim prema regiji leve ili desne lopatice, često se može proširiti i na regije gornjih ekstremiteta (na regije ruku) i može postati posebno izražen u regiji šaka i prstiju na rukama.

– Javlja se osećaj slabosti u mišićima. Pritom, slabost postaje posebno izražena u mišićima gornjih ekstremiteta (dakle u mišićima ruku).

– Smanjuje se koordinacija pokreta gornjih ekstremiteta, odnosno koordinacija pokreta ruku. Pomenuti simptom, razvija se usled prisustva učestale i često konstantno prisutne slabosti koja se oseća u mišićima ruku. Usled smanjenja koordinacije, pokreti postaju u manjoj ili u većoj meri usporeni i nedovoljno jasno voljno definisani. Ujedno, osoba može izgubiti jačinu stiska u šakama ili može češće početi da ispušta stvari iz ruku.

loading...

– Javlja se blaga do veoma intenzivna ukočenost vrata, u okviru koje se svaki pokušaj osobe da okrene ili nagne glavu završava bolom i osećajem prodornog žigajućeg “zatezanja” u regiji zadnje vratne lože.

– Javlja se utrnulost u ramenima i u rukama koja je neretko praćena subjektivnim osećajem peckanja u pomenutim regijama.

– Dolazi do čestog ponavljajućeg nastupanja glavobolje koja je najviše izražena u regiji potiljka.

– Javlja se vrtoglavica kojoj najčešće predhodi prisustvo glavobolje. Neretko, vrtoglavica i glavobolja se manifestuju i istovremeno, tačnije udruženo i takav oblik vrtoglavice često se u medicinskoj praksi naziva cervikalni vertigo. Ono što se smatra, jeste da je cervikalni vertigo posledica neuroloških problema koji su povezani sa spondilozom vrata, odnosno koji prate spondilozu vrata.

U najtežim oblicima spondiloze vrata, mogu nastupiti i simptomi kao što su delimičan ili apsolutan gubitak ravnoteže ili gubitak kontrole nad funkcijom bešike ili nad funkcijom creva. Gubitak kontrole nad funkcijom bešike ili gubitak kontrole nad funkcijom creva, odražava se na nemogućnost kontrolisanja pražnjenja bešike ili creva. Ukoliko se takvi simptomi manifestuju, hitno se treba obratiti lekaru i zatražiti adekvatnu medicinsku pomoć.

Spondiloza vrata – uzroci

Što se tiče uzroka nastanka i razvoja spondiloze vrata, oni su u velikoj meri povezani sa genetskom predispozicijom, ali i sa prisustvom različitih drugih uticajnih faktora kao što su sledeća stanja, odnosno pojave:

– Starenje: Starenje se smatra jednim od faktora koji vrlo često predstavljaju uzrok nastanka i razvoja spondiloze vrata. Naime, u čak 85 procenata slučajeva, kod osoba koje su starije od 60 godina, razvija se prisustvo spondiloze vrata usled starenja.

– Povrede vrata: Povrede vrata su takođe jedan od vrlo često rasprostranjenih faktora koji se definišu kao uzroci nastanka i razvoja spondiloze vrata. Konkretno, misli se na povrede u okviru kojih je nastupio jak udarac direktno u vrat ili na povrede u okviru kojih je došlo do vršenja jakog pritiska na vrat ili do pada na vrat.

– Prisustvo diskus hernije u vratnoj regiji: Kao jedna od posledica prisustva diskus hernije u vratnoj regiji, može se razviti spondiloza vrata.

– Dehidriranost diskusa: Kod pojedinih osoba koje su starije od 40 godina, spontano nastupa isušivanje diskusa. Takva pojava, vremenom može da dovede do nastupanja dehidriranosti diskusa usled koje se takođe može razviti spondiloza vrata.

– “Habanje” vratnih pršljenova: Prilikom čestog i intenzivnog angažovanja vratnih pršljenova koje se vrši prilikom često ponavljajućih i kontinuiranih pokreta vrata, može doći do “habanja” vratnih pršljenova, a to kao posledicu može uzrokovati spondilozu vrata. “Habanju” vratnih pršljenova, najčešće su izloženi građevinski radnici koji često i kontinuirano savijaju vrat.

– Nedovoljna elastičnost ligamenata u vratnom delu: Ligamenti koji se nalaze u vratnom delu i koji su kao takvi zaduženi za povezivanje vratnih pršljenova, vremenom, usled starenja mogu postati kruti i mogu uzrokovati nastanak i razvoj spondiloze vrata.

Spondiloza vrata – lečenje

Lečenje spondiloze vrata, sprovodi se najčešće postupkom kombinovanja dve ili više različitih vrsta terapija, od kojih se jedna vrsta terapije odnosi na primenu medikamenata, a druga vrsta terapije na sprovođenje fizikalne terapije. Što se tiče terapije koja se odnosi na primenu medikamenata, najčešče se koriste miorelaksanti (to su medikamenti koju deluju na eliminisanje spazma, odnosno grčenja mišića) i analgetici (to su medikamenti koji deluju protiv bolova).

Ukoliko se radi o izuzetno teškim oblicima spondiloze vrata, mogu se primenjivati i steroidne inekcije koje imaju za cilj da smanje ili potpuno eliminišu upalu tkiva, kao i bol koji nastaje usled prisustva upale. U takvim slučajevima, takođe se mogu primenjivati i anti-epileptički medikamenti koji imaju za cilj da neutrališu bol koji nastaje i koji se razvija usled oštećenja nerava u vratnoj regiji kičme.

Spondiloza kičme – simptomi

Za razliku od simptoma koji su karakteristični za prisustvo spondiloze vrata, simptomi spondiloze kičme, tačnije slabinskog ili lumbalnog dela kičme, gotovo uvek nastaju i razvijaju se izuzetno sporo i neretko, proces njihovog razvoja može trajati i godinama. Ipak, postoje određeni faktori koji u manjoj ili većoj meri mogu uzrokovati ubrzanje razvoja takvih simptoma. Pod pomenutom vrstom faktora, podrazumeva se pre svega starenje, a onda i različiti oblici povreda slabinskog, odnosno lumbalnog dela kičme.

Simptomi kroz koje se uglavnom manifestuje prisustvo spondiloze kičme su sledeći:

– Javlja se blag do intenzivan bol u lumbalnom delu leđa. Bol se može širiti, tačnije “spuštati” ka donjim ekstremitetima, odnosno ka nogama, mada se znatno češće “spušta” samo prema jednoj nozi. Ono što utiče na pojačavanje intenziteta bola jeste stajanje, nepravilno sedenje, savijanje ili naginjanje tela, kijanje, kašljanje i bilo koji sličan oblik pokreta koji podrazumevaju naglo trzanje tela. U fazi mirovanja, tačnije kada osoba leži, intenzitet bolova se smanjuje.

– Javlja se trnjenje u jednoj nozi ili nešto ređe u obe noge. Pritom, trnjenje se prostire kroz celu nogu ili kroz cele noge i doseže sve do stopala.

– U lumbalnom delu leđa, razvija se subjektivni osećaj peckanja ili žarenja.

– Nastupa poremećaj koordinacije pokreta donjih ekstremiteta, odnosno nogu. Konkretno, osoba počinje da oseća smetnje pri pokušaju da siđe niz stepenice, pri pokušaju da se popne uz stepenice ili pri pokušaju da potrči. Poremećaj koordinacije pokreta donjih ekstremiteta, može biti izražen i kroz sklonost ka čestom spoticanju o sitne, odnosno niske prepreke koje se nađu na putu (ivičnjak, kamen ili nešto tome slično).

U najtežim oblicima bolesti kakva je spondiloza kičme, može nastupiti i manifestacija simptoma koji se odnose na gubitak kontrole nad funkcijom bešike ili nad funkcijom creva. Kao i kada je reč o istoj vrsti simptoma koji se mogu manifestovati pri težem obliku prisustva spondiloze vrata i u ovom slučaju, ukoliko se pomenuti simptomi manifestuju, treba se hitno obratiti lekaru i od njega zatražiti adekvatnu medicinsku pomoć.
Ono što se takođe može razviti kao jedan od simptoma spondiloze kičme, jeste impotencija.

Spondiloza kičme – uzroci

Uzroci spondiloze kičme, baš kao i uzroci spondiloze vrata, u ogromnoj meri su povezani sa prisustvom genetske predispozicije.

Ipak, postoje i brojna druga specifična ili manje specifična stanja koja mogu doprineti nastanku i razvoju spondiloze kičme. Reč je o sledećim stanjima:

– Starenje: Kada je u pitanju spondiloza kičme, starenje je takođe jedan od vrlo čestih uzroka njenog nastanka i njenog razvoja. Što je osoba starija, to je veća verovatnoća da će imati problema sa ovim oblikom zdravstvene promene.

– Diskus hernija lumbalne regije kičme: Diskus hernija lumbalne regije kičme, veoma često dovodi do nastanka i do razvoja spondiloze kičme.

– Dehidracija diskusa u lumbalnoj regiji kičme: U toku starenja, diskusi cele kičme, pa samim tim i diskusi u lumbalnoj regiji kičme se postepeno i spontano isušuju. Takav proces, može da dovede do naglašene dehidracije diskusa u lumbalnoj regiji, a to stvara preduslov za nastanak i za razvoj spondiloze kičme.

– Često i intenzivno opterećivanje lumbalnog dela kičme: Kod osoba koje tokom života često i intenzivno opterećuju lumbalni deo kičme (to su osobe koje podižu veliki teret ili osobe koje nose veliki teret na leđima) izuzetno je razvijen rizik od nastanka i od razvoja spondiloze kičme.

– Povrede kičme: Različiti oblici povreda kičme, kao što su jak i direktan udarac u kičmu ili pad na kičmu, mogu uticati na nastanak i narazvoj spondiloze kičme.

Spondiloza kičme – lečenje

Lečenje spondiloze kičme, baš kao i lečenje spondiloze vrata, sprovodi se najčešće kombinovanjem više različitih metoda lečenja, kao što su lečenje medikamentima i lečenje fizikalnom terapijom.

Što se tiče lečenja medikamentima, uglavnom se pristupa upotrebi analgetika (medikamenata protiv bolova), upotrebi sedativa ili antidepresiva koji imaju za cilj da opuste nerve u regiji lumbalnog dela kičme, kao i upotrebi nesteroidnih anti-inflamatornih medikamenata koji deluju tako što eliminišu prisustvo upale.

Takođe, u cilju lečenja spondiloze kičme, može se pristupiti i nošenju midera (to su ortopedska pomagala koja se nose u cilju rasterećivanja kičme, odnosno u cilju rasterećivanja mišićnog tkiva i ligamenata koji se nalaze u neposrednoj blizini kičme).

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: