Biopsija i konizacija grlića materice – postupak, rezultati, iskustva i cena

Termin biopsija i termin konizacija grlića materice, vezuju se za postupke koji se vrše u okviru ginekologije. Osnovni cilj vršenja biopsije i osnovni cilj vršenja konizacije grlića materice, jeste dijagnostikovanje tipa promena koje su u okviru prethodno obavljene kolposkopije primećene na površini grlića materice. Takve promene, mogu imati nekancerogen, predkancerogen ili kancerogen karakter. O kakvom karakteru promena je reč, pokazuju nalazi, to jest rezultati biopsije ili konizacije grlića materice.

Međutim, osim upravo pomenutog cilja, cilj vršenja biopsije i cilj vršenja konizacije grlića materice, može se odnositi i na postizanje terapijskog efekta. Konkretnije, ukoliko se u okviru vršenja biopsije grlića materice ili u okviru vršenja konizacije grlića materice ukloni celokupna površina tkiva grlića materice koje je zahvaćeno određenom vrstom promene, takav postupak rezultira time da biopsija ili konizacija (u zavisnosti šta je konkretno rađeno) ima terapijski efekat.

Biopsija koja ima terapijski efekat, stručno se naziva ekscizijska biopsija.

O tome kako izgleda, odnosno kako se obavlja postupak biopsije, a kako postupak konizacije materice, ali i o tome kakva su iskustva pacijentkinja koje su bile podvrgnute pomenutim postupcima, moći ćete da pročitate u nastavku teksta.

U nastavku teksta, takođe ćete saznati i koja je cena vršenja biopsije grlića materice, a koja je cena vršenja konizacije grlića materice.

Biopsija grlića materice – postupak

Ono što prethodi vršenju biopsije grlića materice, jeste prisustvo činjenice da je na površini grlića materice izražena nekakva promena na tkivu. Takva činjenica, utvrđuje se najčešće u toku takozvane proširene kolposkopije, to jest u okviru kolposkopije koja se izvodi udruženo sa Papanikolau testiranjem i sa Šilerovim testiranjem (to je testiranje reakcije tkiva grlića materice na kontakt sa rastvorom joda).

Ukoliko se u toku vršenja kolposkopije i u toku pomenutih vrsta testiranja ustanovi da na tkivu grlića materice postoji prisustvo promena, onda se pristupa sprovođenju biopsije koja ima za cilj da ispita karakter tih promena.

Vršenju biopsije grlića materice, pristupa se isključivo u uslovima ginekološke ordinacije i to uglavnom po zavrsetku menstrualnog ciklusa. Vršenje ovog postupka, izgleda tako da ginekolog najpre uz pomoć spekuluma raširi vaginalni kanal, kako bi omogućio pristup grliću materice. Zatim, ginekolog upotrebljava lokalnu anesteziju u obliku inekcije ili u obliku spreja koji naprska direktno na grlić materice. Kada anestezija počne da deluje, uz pomoć specijalnog ginekološkog instrumenta, izvršava se biopsija, odnosno uzimanje uzorka tkiva sa površine grlića materice.

Nakon što se uzme uzorak tkiva, ginekolog pristupa takozvanom spaljivanju ranice koja je nastala u toku biopsije i to na mestu uzetog uzorka tkiva. Spaljivanje ima za cilj da zaustavi krvarenje ranice, odnosno da ga svede na minimum. Uzeti uzorak tkiva, šalje se na histo-patološku analizu koja se obavlja u laboratorijskim uslovima i koja ima za cilj da utvrdi karakter promena kojima je tkivo grlića materice izloženo.

loading...

Samo vršenje biopsije grlića materice traje svega nekoliko sekundi i podrazumeva uzimanje uzorka tkiva koji je veličine od prilike kao glava čiode (dakle nekoliko milimetara u prečniku), a vršenje spaljivanja ranice koja je nastala na tkivu traje dva do tri minuta, što znači da celokupan proces traje manje od pet minuta.

Nakon izvršene biopsije grlića materice, pacijentkinja treba da odmara u kućnim uslovima i u periodu od najmanje dve nedelje do mesec dana (u zavisnosti od slučaja do slučaja), treba da isključi upotrebu tampona, upotrebu vaginaleta ili bilo kog drugog oblika preparata koji dolaze u kontakt sa unutrašnjim delom vagine i treba da isključi upražnjavanje seksualnih odnosa.

Period od dve nedelje do mesec dana nakon obavljanja biopsije grlića materice, smatra se periodom oporavka pacijentkinje.

Pored svega što smo prethodno naveli, pacijentkinja u tom periodu treba da izbegava podizanje tereta i izlaganje bilo kom obliku težih fizičkih aktivnosti.

Biopsija grlića materice – rezultati

Rezultati biopsije grlića materice, uglavnom se čekaju između nedelju dana i dve nedelje. pomenute rezultate, treba da tumači isključivo ginekolog i oni mogu biti normalni ili abnormalni. Ukoliko su rezultati normalni, to znači da je tkivo grlića materice zdravo. Ukoliko su rezultati abnormalni, to znači da pacijentkinja mora biti podvrgnuta odgovarajućoj terapiji. Abnormalni rezultati, izražavaju se kroz oznaku CIN (Cervikalna Intraepitelna Neoplazija) i mogu biti definisani kroz tri stepena i to CIN 1, CIN 2 i CIN 3. Rezultati na kojima je izražena oznaka CIN 1, označavaju prisustvo blagih abnormalnosti. Rezultati na kojima je izražena oznaka CIN 2, označavaju prisustvo srednje razvijenih abnormalnosti i rezultati na kojima je izražena oznaka CIN 3, označavaju prisustvo težih oblika abnormalnosti.

U skladu sa stepenom izraženosti abnormalnosti i u skladu sa vrstom abnormalnosti, ginekolog određuje terapiju kojoj će pacijentkinja biti podvrgnuta. Ukoliko abnormalnosti nemaju predkancerogen niti kancerogen karakter, najčešće je potrebno samo pratiti promene. Abnormalnosti predkancerogenog karaktera, najčešče zahtevaju operativni pristup u okviru kojeg se odstranjuju. Ukoliko su abnormalnosti kancerogenog karaktera, terapija zavisi od mere razvijenosti promena i može se odnositi na primenu hemoterapije, na primenu radioterapije ili na primenu operativnih mera.

Biopsija grlića materice – iskustva

Prema iskustvima pacijentkinja koje su imale prilike da budu podvrgnute biopsiji grlića materice, ovaj postupak, više izaziva psihičku nego fizičku neugodnost. Naime, s obzirom da se celokupan postupak obavlja pod delovanjem lokalne anestezije, on je bezbolan i sve što pacijentkinja može da oseti jeste izuzetno slab bol koji se po mišljenju mnogih može poistovetiti sa bolom koji nastaje prilikom ujeda insekta ili prilikom štipanja kože.

Takav bol, traje svega od dve do pet sekundi. U toku spaljivanja ranice na tkivu grlića materice, može se osetiti neprijatan miris koji nastaje kao proizvod spaljivanja tkiva. Međutim, takav oblik neprijatnosti takođe izuzetno kratko traje i nije praćen bolom, već osećajem toplote koja nastaje i koja se razvija na površini grlića materice.

Biopsija grlića materice – cena

Cena biopsije grlića materice, kreće se u rasponu od 15.000 do 25.000 dinara u zavisnosti od medicinske ustanove u okviru koje se izvodi.

Konizacija grlića materice – postupak

Ono po čemu se postupak konizacije grlića materice razlikuje od prethodno opisanog postupka biopsije, jeste to što se u okviru vršenja konizacije sa površine grlića materice uzima uzorak tkiva u obliku konusa. Iz navedenog razloga, konizacija grlića materice se drugačije naziva konusna biopsija.

Postupak konizacije grlića materice, može se definisati kao hirurški i kao laserski postupak. Ukoliko se vrši kao hirurški postupak, konizacija se obavlja uz pomoć hirurškog noža, to jest skalpela, a ukoliko se vrši kao laserski postupak, konizacija se obavlja uz pomoć lasera.

Konizacija grlića materice, teoretski, može se izvoditi uz upotrebu lokalne anestezije, ali se znatno češće izvodi uz upotrebu opšte, odnosno uz upotrebu totalne anestezije.

Faktori kao što su starost pacijentkinje i činjenica da li se pacijentkinja jeste ili nije ostvarila u ulozi majke, utiču na dimenzije konusno oblikovanog uzorka koji će biti uzet sa tkiva grlića materice u toku vršenja konizacije. Kod mlađih pacijentkinja i kod pacijentkinja koje se nisu ostvarile u ulozi majke, a to planiraju u budućnosti, uzorak je oblikovan tako da ima širi prečnik osnove, a da zahvata pliću regiju tkiva grlića materice. Kod starijih pacijentkinja i kod pacijentkinja koje više ne planiraju da se ostvaruju u ulozi majke, situacija je obrnuta i uzorak je oblikovan tako da ima uži prečnik, a da zahvata dublju regiju grlića materice.

Uzeti uzorak, fiksira se u formalinu i zatim se prosleđuje na histopatološku analizu koja se obavlja u laboratorijskim uslovima.

Konizacija grlića materice – rezultati

Rezultati konizacije grlića materice, uglavnom se čekaju nedelju dana, do najviše dve nedelje i mogu biti definisani na identičan način kao i rezultati biopsije grlića materice. Dakle, ovi rezultati, mogu potvrditi eventualno prisustvo abnormalnosti tkiva grlića materice, a abnormalnosti mogu biti izražene kroz tri stepena i to kao umerene, srednje komplikovane i komplikovane abnormalnosti (CIN 1, CIN 2 i CIN 3).

U zavisnosti od rezultata konizacije, ginekolog određuje terapiju koja ima za cilj da sanira zdravstveni problem koji je eventualno prisutan kod pacijentkinja koja je bila podvrgnuta konizaciji.

Konizacija grlića materice – iskustva

S obzirom da se konizacija materice u ogromnoj većini slučajeva vrši uz delovanje opšte, odnosno totalne anestezije, iskustva pacijentkinja koje su imale prilike da budu podvrgnute ovoj vrsti ginekološkog zahvata, ne odnose se na sam proces konizacije, već na proces oporavka od konizacije.

Oporavak od konizacije grlića materice, nešto je složeniji i traje duže od oporavka od biopsije. Naime, oko tri dana nakon konizacije, pacijentkinja mora da provede u bolnici i mora strogo da leži. Nakon tri dana, pacijentkinja može da nastavi oporavak u kućnim uslovima, ali i dalje i to u trajanju od mesec dana do dva meseca mora da leži (ne sme da sedi) i mora strogo da izbegava bilo koji oblik fizičkih aktivnosti, ne sme da podiže ništa teško, ne sme da upražnjava seksualne odnose, ne sme da koristi tampone niti vaginalete i ne sme da ispira unutrašnjost vagine. Prvi dan nakon vršenja konizacije, moguće je da se javi prisustvo simptoma koji su nalik na simptome koji prate menstrualni ciklus.

Konkretno, mogu se javiti bolovi i grčevi u donjem delu stomaka. Pojava tragova krvi na vešu, takođe je nešto što je normalno nakon konizacije grlića materice i tako nešto može da traje nekoliko dana.

Konizacija grlića materice – cena

Cena konizacije grlića materice, kreće se u rasponu od 40.000 do 65.000 dinara u zavisnosti od medicinske ustanove u okviru koje se obavlja.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: