Bol u laktu sa unutrašnje i spoljašnje strane – uzrok, simptomi i lečenje

Ako imate bol u laktu, jedan od nekoliko poremećaja može biti krivac. Prekomerna upotreba i sportske povrede uzrokuju mnoga različita bolna stanja u laktovima. Golferi, teniski igrači i bokseri su sportisti koji najčešće povređuju lakat.

Poremećaji lakta mogu uključivati neka od sledećih stanja:

 • problem sa mišićima ruke;
 • problem sa ligamentima lakta;
 • problem sa tetivama;
 • problem sa kostima u ruci;
 • problem sa burzom.

Tretman za bilo koji poremećaj u laktu zavisiće od osnovnog uzroka.

Koje su različite vrste poremećaja i bolova u laktu?

Postoji najmanje sedam različitih vrsta poremećaja lakta.

Medijalni epikondilitis. Medijalni epikondilitis utiče na unutrašnje tetive u laktu i najčešće se naziva golferski lakat ili bejzbolski lakat. Repetitivni pokret bacanja koji se koristi u bejzbolu i nizu zamaha u golfu su uobičajeni uzroci. Medijalni epikondilitis takođe može biti rezultat ponavljanja pokreta rukom, poput zamahivanja čekićem na poslu koji to podrazumeva. Ovaj poremećaj može izazvati bol duž unutrašnje strane lakta. Stanje se obično poboljšava odmaranjem i konvencionalnim lečenjem, kao što je hlađenje ledom i upotreba analgetika i lekova protiv upala (ibuprofen).

Lateralni (bočni) epikondilitis. Drugo ime za lateralni epikondilitis je teniski lakat. Utiče na tetive na spoljašnjem delu lakta. Igranje rekreativnih sportova ili rad u određenim profesijama koje koriste istu vrstu pokreta, mogu izazvati ovakvo stanje. Profesionalci koji obično doživljavaju lateralni epikondilitis uključuju:

 • kuvare;
 • slikare;
 • stolare;
 • automehaničare;

Simptomi kao što su bol ili zapaljenje se javljaju na spoljašnjoj strani lakta. Takođe, ovi ljudi mogu doživeti probleme sa hvatanjem. Simptomi lateralnog epikondilitisa se poboljšavaju nakon odmaranja, fizikalne terapije ili nakon povezivanja lakta trakom.

Burzitis lakatnog vrha. Zajednička imena za burzitis lakatnog vrha su učenički lakat, minerov lakat i crtačev lakat. Burzitis pogađa burze, male kesice ispunjene tečnošću koja štiti zglobove. Burzitis vrha lakta utiče na burzu koja štiti kost lakatnog vrha. Može biti uzrokovan udarcem u lakat, ili čestim oslanjanjem na lakat tokom dužeg vremenskog perioda, potom infekcijom ili zdravstvenim stanjem kao što je artritis. Simptomi uključuju oticanje, bol i teško pomeranje lakta. Crvenilo i osećaj toplote javljaju se kada je uzročnik infekcija. Lekovi i podloge za laktove pomažu u lečenju ovog stanja. Operacija može biti potrebna samo kod teških i hroničnih slučajeva.

Osteoartritis. Osteoartritis je stanje koje pogađa hrskavicu, jednu vrstu vezivnog tkiva koje se nalazi u zglobovima. Osteoartritis prouzrokuje da ovo tkivo propadne i bude oštećeno. Osteoartritis lakta može biti uzrokovan povredom ili habanjem u zglobovima. Simptomi uključuju:

loading...
 • bol;
 • teškoće pri savijanju lakta;
 • osećaj “zaključavanja” u laktu;
 • zvuk rešetaka tokom pokreta;

Osteoartritis se obično leči lekovima i fizikalnom terapijom. Operacija, koja uključuje zamenu zgloba, je opcija samo kod teških slučajeva.

Dislokacija ili prelom lakta. Povreda lakta kao što je pad na ispruženu ruku ili pad na lakat, može izazvati dislokaciju ili prelom. Dislokacija se javlja kada se kost preseli iz uobičajenog položaja, a prelom se dešava kada kost pukne ili naprsne. Simptomi uključuju:

 • vizuelne promene na laktu, sa promenom boje;
 • nemogućnost pokretanja zgloba;

Doktor može da pomeri dislociranu kost i da je vrati na svoje mesto. Daće vam i lekove protiv bolova i oticanja. Fizikalna terapija pomaže u obnavljanju opsega kretanja nakon što se ukloni gips ili longeta.

Istezanje ligamenata. Problemi se mogu javiti u bilo kojem ligamentu lakta. Istezanje ligamenata može biti rezultat traume ili ponavljanog stresa. Ligament se može istegnuti, delimično naprsnuti ili potpuno pući. Ponekad ćete čuti i zvuk pucanja tokom povrede. Simptomi uključuju:

 • bol;
 • nestabilnost zgloba;
 • otok;
 • probleme sa opsegom kretanja.

Tretman može uključivati:

 • odmor;
 • metode za ublažavanje bolova kao što je hlađenje površine ledom;
 • uvezivanje lakta;
 • fizikalnu terapiju.

Disekantni osteohondritis. Ovo stanje se još naziva Panerova bolest. Pojavljuje se kada se mali komadi hrskavice ili kosti dislociraju u lakatnom zglobu. To je obično rezultat sportske povrede lakta i često se dešava kod mladih muškaraca (dečaka). Bol i osetljivost na spoljašnjoj strani lakta, problemi sa ekstenzijom ruke i osećaj da se zglob zaključava bi mogli ukazati na ovo stanje. Ovu povredu možete tretirati tako što ćete imobilizirati zglob lakta i ići na fizikalnu terapiju.

Kako se dijagnostikuju poremećaji lakta?

Vaš lekar može izvršiti dijagnozu putem:

 • fizičkog pregleda;
 • rendgenskog snimka;
 • kompjuterizovane tomografije (CT);
 • magnetne rezonance;
 • elektromiografije;
 • biopsije tečnosti burze.

Kako se leče poremećaji lakta?

Tretmani se razlikuju u zavisnosti od poremećaja i simptoma koje doživljavate. Većina lakih poremećaja zahteva konzervativno lečenje. Operacija je poslednji korak. Opcije tretmana obuhvataju:

 • hlađenje ledom;
 • odmaranje;
 • nesteroidne antiinflamatorne lekove;
 • fizikalne terapije;
 • imobilizaciju;
 • injekcije steroida;
 • podloge za lakat.

Kako sprečiti poremećaje lakta?

Većina lakatnih poremećaja su rezultat preterane upotrebe ili povrede. Možete ih sprečiti:

 • ispravljanjem neadekvatnih sportskih tehnika;
 • koristeći prigodnu veličinu sportske opreme;
 • zagrevanjem i istezanjem;
 • koristeći podloge i steznike za lakat.

Takođe je važno napraviti pauzu tokom ponavljanja određenih pokreta. Vežbanje može pomoći u jačanju mišića oko zglobova laktova. Razgovarajte sa svojim lekarom i potražite savete i preporuke.

Bol u laktu

Bol u laktu je najčešće rezultat tendinitisa, koji može uticati na unutrašnju i spoljašnju stranu lakta. Tretman uključuje hladne obloge, odmaranje i lekove protiv upala i bolova. Bol u laktu može imati i mnoge druge uzroke uključujući traumu, artritis i burzitis.

Neobičan osećaj u kostima lakta je posledica iritacije nerava na laktu koji uzrokuje utrnulost sa unutrašnje strane lakta, podlaktice, kao i delove prstiju na rukama. Ponekad i bakterije mogu zaraziti kožu oštećenog lakta, pa i to može izazvati bol.

Činjenice o bolovima u laktu

Lakatni zglob je područje gde se spajaju tri duge kosti.

Tendinitis može uticati na unutrašnju ili spoljašnju stranu lakta.

Lečenje tendinitisa uključuje hlađenje ledom, odmaranje i lekove protiv upale.

Bakterije mogu zaraziti kožu oštećenog lakta.

Neobičan osećaj trnjenja u laktu je posledica iritiranog nerva u laktu.

Od čega se lakat sastoji i koja je njegova funkcija?

Lakat je zglob na sredini ruke u kojem se sastaju tri duge kosti. Kost nadlaktice (humerus) dolazi do unutrašnje kosti podlaktice (ulna) i spoljašnje kosti podlaktice (radius) kako bi se formirao lakatni zglob. Radius i ulna se susreću u laktu kako bi se omogućilo rotiranje podlaktice.

Funkcija lakta je da omogući ruci da se kreće napred i nazad, kao i da se rotira (na spolja i na unutra). Biceps je glavni mišić koji savija zglob lakta. Triceps je glavni mišić kojim se vrši ekstenzija zgloba lakta. Spoljašnja kost lakta se naziva lateralni epikondil i deo je humerusa. Tetive povezane sa ovom regijom, mogu biti povređene, uzrokujući upalu ili tendinitis (lateralni epikondilitis ili teniski lakat). Unutrašnji deo lakta je koštana prominijencija koja se zove medijalni epikondil.

Dodatne tetive iz mišića koja su povezane na ovom mestu takođe mogu biti povređene, pa se ta povreda naziva medijalni epikondilitis ili golferski lakat.  Kesica ispunjena tečnošću (burza), koja služi da smanji trenje, prekriva špic lakta. Lakat može biti pogođen inflamacijom tetiva ili burze ili stanjem koje pogađa kosti i zglobove, kao što je fraktura, artritis ili nervna iritacija. Zglobni bol u laktu može biti rezultat povrede ili bolesti koja uključuje bilo koju od ovih struktura.

Koje povrede mogu izazvati bol u laktu i koji su dodatni simptomi i znaci tih bolova?

Tendinitis. Bočni epikondilitis ili teniski lakat. Bočni epikondil je spoljašnji deo kostiju lakta gde se velike tetive od mišića podlaktice spajaju sa laktom. Ove tetive mogu biti povređene, posebno kada se ponavljaju pokreti koji uključuju podlakticu. To se događa ljudima koji svakodnevno koriste ručni šrafciger, koji peru prozore ili udaraju bekhend u tenisu. Teniski lakat zapravo dovodi do zapaljenja tetiva i uzrokuje bol sa spoljašnje strane lakta. To mesto je praćeno otokom, osećajem topline i lokalnom osetljivošću. Lakat održava svoj spetar kretanja, jer unutrašnji deo zgloba nije pod uticajem bola, a bol se najviše primećuje na kraju dana. Ponavljanje pokreta ili aktivnosti  koje uvrću lakat obično pojačavaju bol.

Takođe i pokreti bacanja ili podizanja tereta mogu povećavati bol. Rendgenski snimak je obično normalan, ali ako je prisutan hronični tendinitis, rendgenski snimak može otkriti depozite kalcijuma u tetivi ili druge nepredviđene abnormalnosti lakatnog zgloba.

Lečenje lateralnog epikondilitisa može uključivati hlađenje ledom, odmaranje lakta i antiinflamatorne medikamente. Ovi lekovi obično podrazumevaju aspirin, kao i nesteroidne antizapaljenske lekove poput naproksena, diklofenaka i ibuprofena. Povezivanje lakta može biti od pomoći. Steznici za lakat, tačnije za teniski lakat, mogu se naći u bolje snabdevenim apotekama ili u radnjama sa sportskom opremom. Za konstantan bol mogu se davati i kortizonske injekcije. Aktivnosti koje podrazumevaju upotrebu lakta se postepeno uvode, a primena leda nakon aktivnosti može smanjiti ili sprečiti eventualni povraćaj zapaljenja. U teškim slučajevima vrši se hirurška operacija.

Medijalni epikondilitis ili golferski lakat je zapaljenje u tački gde tetive podlaktice dodiruju koštanu prominencu unutrašnjosti lakta. Na primer, ova tetiva se može istegnuti u golferskom zamahu, ali i u mnogim drugim ponavljajućim pokretima. Golferski lakat karakteriše lokalni bol i osetljivost sa unutrašnje strane lakta najčešće desne ruke. Opseg kretanja lakta je očuvan jer ne utiče na unutrašnji zglob lakta. Aktivnosti koje zahtevaju uvrtanje ili naprezanje tetive podlaktice mogu izazvati bol i pogoršati stanje. Rendgenski snimci ovakvog stanja su obično normalni, ali mogu ukazivati na kalcifikaciju tetiva ako je tendinitis hronično prisutan tokom dužeg vremenskog perioda.

Uobičajeni tretman podrazumeva kombinacije ledenih obloga, odmaranje lakta i lekove poput aspirina i drugih nesteroidnih antiinflamatornih medikamenata. Kada je u pitanju teška upala, ponekad se daje injekcija kortikosteroida i to lokalno. Korišćenje steznika može da spreči ponavljanje upale. Nakon programa postepene rehabilitacije, povratak uobičajenim aktivnostima se najbolje obavlja uz povremeno hlađenje ledenim kompresijama nakon sportskog treninga.

Burzitis lakatne kosti ili inflamacija burze vrha lakta se dešava kada se povredimo ili kada pretrpimo manju traumu kao rezultat neke sistemske bolesti poput gihta ili reumatodnog artritisa. Burzitis se može desiti i nakon lokalne infekcije. Burzitis lakatne kosti je tipično povezan sa oticanjem vrha lakta, dok se opseg pokreta unutrašnje strane zgloba održava u normalnom stanju.

Frakture lakta. Lakatna kost se može polomiti ( u samom zglobu ili pored njega). Tipično, prelom lakta uzrokuje oštar bol, a rendgenski snimak se koristi za dijagnozu. Frakture generalno zahtevaju imobolizaciju i longete, a mogu zahtevati i hirurški zahvat.

Istezanje je povreda ligamenta. Jedan ili više ligamenata na levoj ili desnoj ruci, može biti povređeno tokom istezanja. Ovo se može desiti kada je lakat ekstra istegnut ili je jednostavno sabijen. Ozbiljnost povrede zavisiće od stepena povrede pojedinačnih ligamenata i broja uključenih ligamenata.

Lečenje podrazumeva odmaranje, led, imobilizaciju, kompresiju i lekove protiv bolova i inflamacije.

Artritis lakta

Zapaljenje lakatnog zgloba (artritis) se može pojaviti kao rezultat mnogih sistemskih oblika artritisa, uključujući reumatodni artritis, osteoartritis, giht, psorijatični artritis, ankilozni spondilitis i reaktivni artritis.

Generalno, sva ova zapaljenja su povezana sa znacima upale zgloba lakta, uključujući vrelinu, oticanje, osetljivost, bol u levom ili desnom laktu, u zavisnosti od mesta upale, kao i smanjeni opseg kretnji levog ili desnog lakta.

Celulitis

Upala kože koja je u vezi sa infekcijom (celulitis) najčešće se javlja kao rezultat abrazije kože. Kada se pojavi abrazija ili punktura sa ranama, bakterije sa površine kože mogu prodreti u dublje slojeve kože. Ovo izaziva zapaljenje kože koje karakteriše crvenilo, vrelina i oticanje.

Najčešće, celulitis izazivaju stafilokoke i streptokoke. Pacijenti mogu imati i groznicu (slabije jačine). Celulitis generalno zahteva antibiotički tretman bilo oralno ili intravenozno. Celulitis može voditi do zapaljenja burze lakatne kosti, tj. vrha.

Inficirani lakatni zglob (septički artritis)

Infekcija lakatnog zgloba sa bakterijama (septički artritis) nije tako uobičajena pojava. Najčešće se vidi kod pacijenata sa oslabljenim imunološkim sistemom ili dijabetesom, kao i kod onih koji uzimaju kortizonske lekove ili kod intravenoznih narkomana. Bakterije koje izazivaju infekciju su obično stafilokoke i streptokoke.

Septički artritis lakta zahteva antibiotičko lečenje, a često i hiruršku drenažu. Karakteriše ga otok, crvenilo i bol, na laktu desne ili leve ruke, sa ograničenim opsegom kretanja lakatnog zgloba. Pacijent koji ima septički artritis obično ima i groznicu, preznojavanje i jezu.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: