Goji bobice – kalorije, nutritivna vrednost, upotreba u ishrani i recepti

Goji bobice ili “Lycium barbarum” kako se nazivaju na latinskom, takođe su poznate i pod nazivom “godzi bobice” i predstavljaju plodove drvenaste, grmolike biljke “godji beri” koja je poreklom sa Tibeta i sa prostora Kine i koja u pomenutim delovima sveta poseduje status svetog drveta. Na Tibetu i u Kini, goji bobice su zastupljene već nekoliko hiljada godina, a odatle, pre nekoliko vekova, prenete su na prostor Havaja. U havajskom narodu, postoji niz neobičnih naziva za ove plodove kao što su “srećne bobice” ili “crveni dijamanti”.

Razlog zbog kojeg su im baš takvi nazivi pripisani, ogleda se u tome što su goji bobice izuzetno zdrave, što ispoljavaju višestruko blagotvorno delovanje na ljudski organizam i što su svrstane u red najsnažnijih biljnih antioksidanasa na svetu. Baš zbog takvih osobina, goji bobice se već vekovima koriste ne samo u ljudskoj ishrani, već i u narodnoj medicini i to u nerodnoj medicini Tibeta, u narodnoj medicini Kine i u narodnoj medicini Havaja. Kao što smo napomenuli, na prostorima Havaja, goji bobice su prisutne već nekoliko vekova, ali su zbog osobina koje poseduju, a koje smo takođe pomenuli, odatle prenete i u različite druge delove sveta.

Konkretno, u periodu sada već davnog 18. veka, goji bobice su sa Havaja najpre prenete na prostore Velike Britanije, tačnije na prostore Engleske, gde su korišćene u kuhinji i odakle su postepeno prenete i u ostale države sveta.

Masovnu prihvaćenost i popularizaciju, goji bobice su doživele tek u neposrednoj prošlosti i to početkom 21. veka (dakle u deceniji koja je za nama) kada su sprovedena brojna medicinska istraživanja čiji su rezultati pokazali i više puta dokazali da su goji bobice izuzetno zdrave i da se njihova zastupljenost u ljudskoj ishrani višestruko pozitivno odražava na očuvanje, kao i na poboljšanje zdravlja.

Naime, u okviru pomenutih istraživanja, dokazano je ne samo da goji bobice predstavljaju jedan od najsnažnijih prirodnih antioksidanasa, već i da u svom sastavu sadrže čitav spektar međusobno različitih, vrednih i za ljudsko zdravlje veoma važnih nutritivnih elemenata.

Danas, goji bobice su prisutne i uzgajaju se i na prostoru Balkanskog poluostrva, pa sa mim tim i na prostoru Srbije, a o tome koja je njihova kalorijska vrednost, o tome koje sve vredne nutritivne elemente u svom prirodnom sastavu sadrže, kao i o tome na koji način ispoljavaju pozitivan uticaj na ljudski organizam i na ljudsko zdravlje onda kada su zatupljene u ishrani, pročitajte u nastavku teksta koji je pred vama.

Kroz sadržaj ovog teksta, sa vama ćemo podeliti i informacije o tome na koji način se godzi beri drvo može uzgajati, a takođe, otkrićemo vam i recepte na osnovu kojih ćete moći da saznate na koje sve načine goji bobice možete upotrebiti.

Kalorijska vrednost goji bobica

U prirodnom sastavu goji bobica, nalazi se prilično visoka koncentracija kalorija. Naime, u količini od samo 100 grama goji bobica, sadržano je čak 370 kalorija. Zbog ove činjenice, preporučuje se da dnevni unos goji bobica bude sveden na količinu od 10 do najviše 100 grama u zavisnosti od svrhe upotrebe (ukoliko je osoba zdrava i ukoliko goji bobice konzumira u cilju očuvanja zdravlja, dovoljno je da dnevni unos bude sveden na 10 grama.

Ukoliko osoba ima problem sa nekim oblikom oboljenja na čije prisustvo goji bobice deluju lekovito, onda dnevni unos treba da bude do 100 grama).

loading...

Konzumiranje goji bobica u količini koja prelazi 100 grama dnevno, nije preporučljivo jer to može dovesti organizam do stanja prezasićenosti određenim nutritivnim elementima, a to može rezultirati razvojem različitih oblika posledica koje su povezane sa zdravstvenim smetnjama.

Nutritivna vrednost goji bobica

Goji bobice imaju izozetno izraženu nutritivnu vrednost i sadrže izobilje vrednih nutritivnih elemenata, među kojima se kao najvažniji izdvajaju sledeći nutritivni elementi:

– Vitamini: vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, vitamin D, vitamin K.

– Minerali: U prirodnom sastavu goji bobica, nalazi se čak 21 vrsta minerala od kojih su neki izraženi u jačoj, a neki u slabijoj koncentraciji. Minerali koji su izraženi u jačoj koncentraciji u sastavu goji bobica su među kojima su kalijum, kalcijum, magnezijum, gvožđe, cink i selen. Koncentracija brojnih drugih minerala koji su sadržani u goji bobicama, izražena je u tragovima. Jedan od minerala koji su sadržani u tragovima u sastavu goji bobica, jeste mineral germanijum. Prisustvu germanijuma u sadržaju goji bobica potrebno je ukazati posebnu važnost jer kada se posredstvom ishrane unese u organizam ovaj mineral ispoljava antikancerogeno delovanje što znači da utiče na sprečavanje nastanka i na sprečavanje razvoja ćelija karcinoma.

– 19 (od mogućih 20) različitih vrsta aminokiselina, od kojih se čak 8 vrsta definišu kao esencijalne aminokiseline. Aminokiseline, tačnije svaka pojedinačna vrsta aminokiselina koje čovek putem ishrane može uneti u organizam predstavlja neophodan element ljudskog organizma bez kojeg gotovo nijedna funkcija ne bi mogla da se odvija zdravo i normalno.

– Biljni proteini: dokazano je da je u sastavu jedne goji kuglice izražena veća koncentracija biljnih proteina nego što je to slučaj sa koncentracijom biljnih proteina u sastavu jednog zrna pšenice.

– 8 različitih vrsta polisaharida. Polisaharidi unutar ljudskog organizma deluju tako što jačaju imunološku odbranu i povećavaju otpornost organizma na delovanje najrazličitijih vrsta patogenih mikroorganizama kakvi su virusi ili bakterije. Uz to, polisaharidi deluju i tako što hrane ćelije svih vrsta tkiva i sprečavaju nastanak i razvoj mutacija DNK strukture.

– 6 različitih vrsta monosaharida. Monosaharidi unutar ljudskog organizma deluju tako što sprečavaju nastanak i razvoj simptoma dijabetesa.

– Organska jedinjenja kao što su beta-sitosterol i fitosterol. Beta-sitosterol unutar ljudskog organizma deluje tako što štiti organizam od nastanka i od razvoja upalnih procesa, sprečava nastanak i razvoj benignog uvećanja prostate i doprinosi eliminisanju štetnog delovanja lošeg holesterola. Fitosterol unutar ljudskog organizma, baš kao i beta-sitosterol deluje tako što neutrališe prisustvo i delovanje štetnog holesterola.

– 5 različitih vrsta karotina i to lutein, beta karotin, kriptoksantin, zeksantin i likopen. Luten unutar ljudskog organizma deluje tako što ispoljava antioksidantno delovanje na ćelije svih vrsta tkiva i doprinosi zaštiti rožnjače od odumiranja koje nastupa uporedo sa starenjem organizma i može dovesti do drastičnog smanjenja kvaliteta funkcije vida, pa čak i do slepila kod starih osoba. Beta karotin unutar ljudskog organizma deluje tako što štiti i čuva funkciju vida i doprinosi zdravlju kože. Kriptoksantin unutar ljudskog organizma deluje tako što poboljšava funkciju pluća i sprečava nastanak i razvoj karcinoma pluća. Zeksantin unutar ljudskog organizma deluje tako što štiti organizam od štetnog uticaja slobodnih radikala i na taj način sprečava nastanak i razvoj kancerogenih ćelija u organizmu. Likopen unutar ljudskog organizma deluje tako što jača otpornost kože na delovanje štetnog Uv zračenja koje nastaje prilikom direktne izloženosti sunčevim zracima.

– Fizalin. Fizalin je prirodna supstanca koja unutar ljudskog organizma deluje tako što sprečava nastanak i razvoj karcinoma krvi, odnosno nastanak i razvoj leukemije i ujedno sprečava nastanak i razvoj hemapitisa B, odnosno žutice.

– Betain. Betain je prirodna supstanca koja unutar ljudskog organizma deluje tako što olakšava i poboljšava funkciju jetre i sprečava nastanak i razvoj problema koji se naziva “masna jetra”, smanjuje rizik od nastanka infarkta miokarda, sprečava nastanak i razvoj mutacija DNK strukture, poboljšava funkciju pamćenja i umanjuje simptome nervoze i nervne razdražljivosti.

– Ciperon. Ciperon je prirodna supstanca koja unutar ljudskog organizma deluje tako što olakšava i poboljšava funkciju srca i funkciju svih drugih organa kardiovaskularnog sistema i tako što smanjuje intenzitet smetnji koje se vezuju za prisustvo predmenstrualnog sindroma.

– Solavetivon. Solavetivon je prirodna supstanca koja jača otpornost organizma na uticaj i na delovanje patogenih bakterija ili patogenih gljivica.

Farmakološke osobine goji bobica

Prema rezultatima medicinskih istraživanja koja su kao što smo to već pomenuli, sprovedena početkom 21. veka, utvrđeno je da goji bobice poseduju širok spektar farmakoloških osobina, zahvaljujući kojima imaju sposobnost višestruko pozitivnog delovanja na ljudski organizam.

Međutim, goji bobice poseduju i određene farmakološke osobine zbog kojih mogu delovati štetno u periodu trudnoće i zbog kojih se njihova upotreba u trudnoći ne preporučuje.

Naime, ovo su farmakološke osobine goji bobica:

– Antioksidantno delovanje: Zahvaljujući ovom obliku delovanja, goji bobice neutrališu delovanje i uticaj štetnih radikala, kao i delovanje i uticaj najrazličitijih oblika toksina i štetnih materija koje mogu dospeti u organizam ili se stvoriti unutar organizma.

– Antiinflamatorno delovanje: Zahvaljujući ovom obliku delovanja goji bobice sprečavaju nastanak i razvoj upalnih procesa u organizmu i smanjuju simptome prisutnih upala.

– Imunostimulatorno delovanje: Zahvaljujući ovom obliku delovanja, goji bobice utiču na jačanje imunološkog sistema i na otpornost organizma na uticaj i na delovanje najrazličitijih patogenih vrsta bakterija ili virusa.

– Sedativno delovanje: Zahvaljujući ovom obliku delovanja, goji bobice deluju na normalizaciju nervne funkcije i smanjuju simptome nervne razdražljivosti.

– Analgetsko delovanje: Zahvaljujući ovom obliku delovanja, goji bobice delujuprotiv bolova u organizmu.

Upotreba goji bobica u trudnoći

Pored upravo navedenih i opisanih farmakoloških osobina koje su pozitivne i koje kao takve nemaju štetan uticaj na ljudski organizam, goji bobice poseduju i određene farmakološke osobine koje se mogu odraziti štetno na razvoj trudnoće i iz tog razloga upotreba goji bubica nije preporučena u periodu trudnoće (bez obzira na fazu trudnoće).

Konkretno, goji bobice poseduju abortifacijentne i emenagogne farmakološke osobine zbog kojih mogu izazvati spontani pobačaj u periodu trudnoće.

Lekovito delovanje goji bobica

Zahvaljujući brojnim farmakološkim osobinama i zahvaljujući činjenici da je njihov prirodni sastav bogat najrazličitijim vrednim i za ljudsko zdravlje neophodnim nutritivnim elementima, goji bobice ispoljavaju širok spektar lekovitog delovanja na ljudski organizam i njihova upotreba, preporučuje se kako zdravim osobama koje imaju za cilj da sačuavaju dobro zdravlje, tako i osobama kod kojih su dijagnostikovani određeni oblici oboljenja ili zdravstvenih smetnji.

Ovo su oboljenja i zdravstvene smetnje u prisustvu kojih se upotreba goji bobica posebno preporučuje:

– Izloženost organizma prisustvu i delovanju toksina i najrazličitijih vrsta štetnih materija,

– Prisustvo rizika od nastanka mutacija genetskog materijala,

– Prisustvo rizika od nastanka i od razvoja malignih promena,

– Prisustvo muške neplodnosti,

– Prisustvo bolesti prostate,

– Prisustvo slabosti i smanjene otpornosti imunološkog sistema,

– Prisustvo seksualne disfunkcije (bilo da je reč o prisustvu impotencije ili o prisustvu frigidnosti),

– Prisustvo različitih oblika karcinoma kao što su karcinom krvi odnosno leukemija, karcinom materice, karcinom testisa, karcinom jetre ili karcinom pluća,

– Prisustvo hroničnog umora i malaksalosti organizma,

– Prisustvo glavobolje,

– Prisustvo smetnji u funkciji jetre,

– Prisustvo lakših oblika bolesti bubrega (kao što je prisustvo kamena u bubregu),

– Prisustvo problema sa povišenim krvnim pritiskom,

– Prisustvo otežane i usporene cirkulacije,

– Prisustvo povišenog holesterola,

Osim u prisustvu upravo navedenih oblika zdravstvenih problema i smetnji, goji bobice je preporučljivo konzumirati i u cilju produžavanja vitalnosti organizma, odnosno u cilju odlaganja simptoma starenja. Posebno efikasno, konzumiranje goji bobica se odražava na vitalnost kože, ali i na vitalnost osnovnih mentalnih funkcija kao što su funkcija pamćenja, koncentracija i slično.

Upotreba goji bobica u ishrani

U ishrani, goji bobice se mogu koristiti u svežoj ili u sušenoj formi. Ukoliko se koriste sveže, mogu se jednostavno grickati ili se mogu koristiti kao dodatak u okviru pripreme najrazličitijih jela od povrća ili od mesa. Takođe, sveže goji bobice se mogu koristiti kao dodatak uz morske plodove, a mogu se i koristiti u toku pripreme slatkih jela, kao što su različite vrste kolača ili sladoledi. Od svežih goji bobica, takođe se može pripremati i kvalitetan i svež sok.

Ukoliko se koriste u sušenoj formi, goji bobice se mogu koristiti na identične načine kao i sveže goji bobice, ali se takođe mogu koristiti i za pripremu čaja.

Osim plodova godji beri drveta, tačnije osim goji bobica, u ishrani se mogu koristiti i drugi delovi ove biljke kao što su mladi izdanci ili mlado lišće godji beri drveta. Konkretno, mladi izdanci i mlado lišće godji drveta, mogu se koristiti kao sastojak različitih vrsta salata od povrća, kao i sastojak za pripremu pečenih jela od mesa (recimo od svinjetine).

Kada su u pitanju mladi listovi godji beri drveta, mnogi misle da se oni koriste za pripremu čaja, međutim, čaj se ne priprema od mladih listova već od suvih plodova godji beri drveta, tačnije od suvih goji bobica.

Recepti sa goji bobicama

Kroz sadržaj narednih redova ovog teksta, imaćete prilike da pročitate nekoliko recepata na osnovu kojih ćete otkriti šta sve i na koji način možete da pripremite od goji bobica.

Čaj od goji bobica

Za pripremu čaja od goji bobica, potrebno vam je:

– 4 do 5 suvih goji bobica,

– 250 mililitara provrele vode.

Način pripreme i upotreba čaja:

Četiri do pet suvih goji bobica operite pod mlazom hladne vode, a zatim ih prelijte sa 250 mililitara predhodno provrele vode. To poklopite i ostavite da odstoji oko 15 minuta, a zatim čaj procedite i popijte dok je umereno topao.

Čaj od goji bobica ispoljava veoma snažno antioksidantno delovanje na ljudski organizam, ali istovremeno, doprinosi i jačanju imuniteta i otpornosti organizma na uticaj štetnih mikroorganizama. Uz to, čaj od goji bobica doprinosi lakšem opuštanju organizma i doprinosi otklanjanju simptoma koji nastaju kao posledica izloženosti stresu.

Ovaj čaj, potrebno je piti 3 do 4 puta tokom dana i u kontinuitetu sve dok osećate da ispoljava pozitivno delovanje na vaš organizam i da vam prija da ga pijete.

Kako ne bi ste neutralisali lekovitost goji čaja, u njega nemojte dodavati šećer niti bilo koju drugu vrstu zaslađivača.

Džem od goji bobica

Za pripremu džema od goji bobica, potrebno vam je:

– 10 supenih kašika goji bobica (svežih goji bobica),

– Dve kafene kašike agar agar morskih algi,

– Dve supene kašike tečnog zaslađivača,

– Malo vode (onoliko koliko je potrebno da se površina goji bobice prekriju kada se sipaju u šerpu u kojoj će se kuvati džem),

– Dve kafene kašike soka od sveže ceđenog limuna,

– Dve kafene kašike arome po želji (možete koristiti arumu jagode recimo).

Način pripreme džema:

Goji bobice najpre operite pod mlazom hladne vode, a onda ih sipajte u šerpu i prelijte sa malo vode tako da ne mogu da zagore prilikom kuvanja dzema.

Zatim, uz stalno mešanje, kuvajte ih dok ne postanu mekane i dok ne počnu da puštaju svoj sok. Nakon toga, pomerite šerpu sa ringle i u nju dodajte navedenu količinu tečnog zaslađivača i navedu količinu soka od limuna. Šerpu potom vratite na ringlu i još nekoliko minuta mešajte sadržaj u njoj, a zatim u nju dodajte i agar agar morske alge i kuvajte još oko 10 minuta.

Ukoliko je potrebno u toku kuvanja u šerpu dodajte i još malo vode (nemojte dozvoliti da sadržaj u šerpi zagori). Pripremljen dzem, sipajte u staklenu teglu, zatvorite ga i ostavite ga da se hladi na sobnoj temperaturi, a zatim ga nakon hlađenja prebacite u frižider.

Džem od goji bobica, može se čuvati nekoliko dana u frižideru i za to vreme ga je potrbebno potrošiti (baš zato se i koriste male količine sastojaka).

Preporučeno je da dnevno pojedete jednu do dve supene kašike ovog džema (pritom je svejedno da li ćete ga jesti sa hlebom ili bez hleba).

Sadnja i uzgoj

Godji beri možete saditi sve od proleća pa do rane jeseni. Pre sadnje, potrebno je izabrti mesto koje je izloženo direktnom delovanju sunčeve svetlosti i na takvom mestu iskopati jame koje su duboke 40 centimetara i isto toliko i dugačke i široke. U svaku jamu, pre spuštanja sadnica sipajte stajsko đubrivo i to u količini da pokrijete oko 10 centimetara iskopane dubine svake jame. preko stajskog đubriva, u svaku jamu vratite po malo zemlje, tako da pokrijete površinu stajskog đubriva.

Preko zemlje, u svaku jamu dodajte supstrat, odnosno humusnu zemlju koja u svom sastavu ima što veću Ph vrednost. Kada ste stavili humus, dubina svake jame treba da iznosi oko 15 do najviše 20 centimetara. U jame te dubine, stavite sadnice i učvrstite ih zemljom koja vam je preostala. nakon sađenja, svaku sadnicu dobro zalijte i tokom uzgoja vodite računa o tome da zemlja uvek bude umereno vlažna.

U cilju pružanja oslonca sadnicama, pored svake sadnice pobodite po jedan kolac na koji će biljka tokom rasta moći da se oslanja dok ne formira čvrstinu sopstvenog stabla.

Razmak između svake sadnice treba da bude 1 ipo metar.

Godji beri cveta u julu i avgustu, a goji beri bobice sazrevaju i mogu se brati u periodu septembra i oktobra.

Drvo može dostići visinu od čak 2 ipo, pa i 3 metra.

Gde kupiti goji bobice?

Goji bobice možete kupiti u svakoj bolje opremljenoj prodavnici zdrave hrane, ali i preko interneta. Ono što želimo da vam preporučimo, jeste da goji bobice uvek kupujete na proverenim mestima, tačnije na mestima za koja ste uvereni da prodaju proizvode visokog kvaliteta.

Kako bi goji bobice posedovale lekovita svojstva o kojima smo u okviru ovog teksta pisali, potrebno je da budu ubrane sa drveta koje je raslo na površini koja je izložena sunčevoj svetlosti. Uzgoj godji beri drveta na manje osunčanim mestima, smanjuje koncentraciju nutritivnih elemenata u prirodnom sastavu plodova i samim tim ograničava moć lekovitog delovanja.

Cena goji bobica

Cena jednog kilograma goji bobica, kreće se u rasponu od 16 do 20 eura po kilogramu. Na tržištu, dostupna su i manja pakovanja, kao što su pakovanje od pola kilograma, pakovanje od 200 grama, pa čak i pakovanje od 100 grama. Cena takvih pakovanja goji bobica je srazmerno manja. U pojedinim prodavnicama zdrave hrane, moguće je pronaći i kupiti i goji bobice na meru.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: