Kako naučiti strani jezik brzo i lako?

Učenje stranih jezika nekada zahteva mnogo vremena, rada i truda. Za neke je usvajanje novih znanja teže, dok pojedini se veome brzo i lako prilagode novom jeziku, jer, neko bi rekao, imaju talenta za strane jezike.

Kada se upustite u avanturu zvani novi jezik, onda imate četiri zasebne celine na koje morate da obratite pažnju. Ove celine su međusobno povezane, jer uključuju jedna drugu, te da biste savladali jedan jezik, onda morate dobro da naučite čitanje, pisanje, slušanje i govor tog jezika.

Gramatička pravila, pravila izgovora, nove reči, sve su to zasebne celine koje kada se sastave u jednu priču zapravo predstavljaju zaokruženu priču. Kojim redom učiti strani jezik?

Ako ste samouki i ukoliko baš ne biste da vam neka škola stranih jezika u Beogradu pomogne pri učenju nekog novog jezika, onda bi trebalo da znate kako sami najbrže da ovladate novim znanjima. U tom slučaju trebalo bi da krenete sa izgovorom.

Najvažniji izazov sa kojim se svako suočava kada krene sa učenjem nekog novog gradiva svakako jeste način na koji će zapamtiti nepoznate reči, gramatička pravila, izgovor. Na hiljade novih reči, brojna gramatička pravila samo su deo novog znanja koje treba usvojiti. U tom slučaju, trebalo bi da pronađete načine na osnovu kojih ćete brzo i lako nepoznato gradivo da zapamtite.

Najpre se fokusirajte na izgovor reči. Teže je uvek zapamtiti reli koje ne možete dobro da izgovorite. Zbog toga su često strani jezici i teški, jer sadrže reči koje se teško izgovaraju, a samim tim sabije pamte.

Da bi ste ovu početnu prepreku olako savladali, neophodno je da na vreme svoj sluh izoštrite. Pažljivo slušajte kako se reči izgovaraju, a u tim situacijama bolje ćete razumeti ono što slušate, vaš govor će biti bolji, a ubrzo ćete ovladati osnovnim tehnikama govora.

Kako tačno da izgovarate nepoznate reči?

Da biste tačno izgovarali nove nepoznate reči neophodno je da preduzmete dva glavna koraka. Pažljivo slušajte nove reči, a zatim ih još pažljivije izgovarajte. Kada budete počeli da razmišljate na stranom jeziku, onda će vam manje vremena oduzimati da prevodite sa svog maternjeg na strani jezik nove reči koje učite.

Trudite se da razmišljate na stranom jeziku. Tada ćete brže da se setite šta koja reč znači, a svakodnevno učenje po 10 novih reči stranog jezika doprineće da brzo ovladate osnovnim vokabularom koji je dovoljan za sporazumevanje.

U vremenu nove tehnologije stvoreni su novi alati za učenje jezika, a kada naučite prvih 1000 reči koje se najčešće koriste u jednom jeziku, znajte da ćete brzo i lako moći da komunicirate, ali i da razumete tekstove na stranom jeziku. Takođe, učite reči koje će vama ići u korist.

Neka prvih 1000 ili 2000 reči koje ćete naučiti budu prilagođene vašim potrebama, jer ako želite da putujete i da komunicirate, da li vam je važno da odmah na početku naučite akademski jezik? Ako želite da čitate akademske radove, da li vam je onda važno da naučite poslovni jezik?

Od izbora rečnika zavisi koliko će vam vremena biti potrebno da savladate jedan jezik, a da bi učenje bilo brzo i efikasno, onda znanje prilagodite sopstvenim potrebama.

Još zanimljivog sadržaja: