Ko nam čuva decu? Produženi boravak za decu u Srbiji

Roditelji žele da svojoj deci na što bolji i kvalitetniji način ispune slobodno vreme, i zato i traže usluge koje nudi produženi boravak u Srbiji.

Mnogi roditelji žive brzim tempom života u kome ih melju poslovne obaveze, a žele da njihovo dete provede produktivno vreme posle škole jer oni ne mogu biti sa njima.

Tu dolazimo do roditeljske brige kome ostaviti svoju decu kada stisnu obaveze ili produženo radno vreme na poslu.

Najbolje je kada ste u mogućnosti da se prijavite za školski produženi boravak ili ako ste u mogućnosti da platite svom detetu privatni produženi boravak jer najbolja nega za decu je kada se o njima brinu profesionalci koji su se za to školovali.

Iako se o tome dovoljno ne govori u obrazovanju i formiranju deteta bitnu ulogu imaju vannastavne aktivnosti među koje spada i program produženi boravak.

Na neki način produženi boravak je spas i veliki pomagač zaposlenih roditelja i sve češći oblik rada za koji se odlučuju škole širom Srbije.

Za mnogo roditelja ovo je jedina opcija čuvanja deteta posle škole jer nemaju pomoć baba i deda, a sami nisu u mogućnosti od poslovnih obaveza da čuvaju svoju decu.

Produženi boravak ima i svoj socijalni i bezbedonosni benefit jer deca nakon redovne škole mogu se dodatno socijalizovati sa ostalom decom, i ostaju na istom mestu, ne moraju nigde ići drugde, i roditelji ne moraju prekidati posao da bi dolazili po dete i vozili ga na drugo mesto na čuvanje.

U Srbiji nema dovoljno škola koje su se odlučile za produženi boravak, iako se svake godine priključi poneka škola i podnese zahtev Ministarstvu prosvete.

Svaka škola u Srbiji koja želi da organizuje produženi boravak za decu mora da obezbedi prostor, nastavni kadar, opremu i neophodna nastavna sredstva radi lakšeg obavljanja zadataka.

loading...

Usled manjka državnih produženih boravaka, sve više se otvaraju privatni produženi boravci koji po kvalitetu i stručnosti osoblja ne zaostaju za državnim.

Naravno osnovna razlika je u tome što je državni produženi boravak besplatan, a privatni se plaća.

U državnom produženom boravku morate jedino obezbediti obrok za Vaše dete, a mogu ga pohađati deca od prvog do četvrtog razreda.

U praksi su uslovi u državnim ustanovama takvi da produženi boravak pohađaju deca prvog i drugog razreda.

Sve češće se produženi boravak otvara u okviru vrtića, igraonice ili određenog edukativnog centra i primaju i stariju decu, sve do šestog razreda.

Zaposleni u produženom boravku preuzimaju decu iz škole ili vode decu u školu, zatim sa njima obavljaju domaće zadatke. Ako deca nemaju zadate domaće zadatke učiteljice im zadaju određene zadatke i na taj način vežbaju gradivo koje se radi tog meseca.

Produženi boravak ima najviše prednosti kod socijalizacije dece jer se stidljivija deca na taj način osamostaljuju i brže postaju deo grupe i društva. Pošto deca pišu domaće zadatke i vežbaju određene predmete dok su u produženom boravku na taj način u ranoj dobi stiču radne navike.

Rano sticanje radnih navika je veoma važno za kasnije školovanje i posao, a i samu organizaciju vremena.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: