Toksoplazmoza u trudnoći – simptomi, krvarenje i lečenje

Toksoplazmoza predstavlja infektivnu bolest koja nastaje kao posledica infekcije mikroorganizmom “Toxoplasma gondii”. Mikroorganizam “Toxoplasma gondii”, pripada grupi jednoćelijskih parazita koji se mogu naći u organizmu mačke ili psa, a koji se putem izmeta iz organizma životinje mogu preneti u spoljašnju sredinu.

Kada se ovi paraziti nađu u spoljašnjoj sredini, oni u određenom vremenskom periodu, tačnije sve dok postoje idealni uslovi za to mogu da prežive i u toku trajanja tog perioda mogu da se prenesu, odnosno da se presele u organizam novog domaćina.

Međutim, ono što malo ljudi zna, jeste da mačke i psi nisu uvek i nisu jedini prenosioci ove infekcije. Naime, dokazano je da tek 25 procenata mačaka ili pasa u svom organizmu nosi parazit “Toxoplasma gondii”. Samim tim, tek 25 procenata mačaka ili pasa vas može zaraziti ovim parazitom i to samo i isključivo ukoliko dođete u direktan kontakt sa njihovim izmetom ili sa predmetima kojima je životinja imala pristup za vreme ili neposredno nakon vršenja velike nužde (pre svega misli se na posip u kojem životinja vrši nuždu kao i na lopaticu kojom se posip čisti).

Takođe je važno da znate, da je kod mačaka i pasa koji od rođenja žive u kućnim uslovima, rizik od prisustva ovog parazita u njihovom organizmu sveden na minimum. Naime, parazitom “Toxoplasma gondii”, mogu se inficirati jedino životinje koje su u direktnom kontaktu sa glodarima (recimo koje jedu glodare ili imaju pristup glodarima), koje piju prljavu vodu ili koje kopaju po zemlji u kojoj je predhodno zaražena životinja vršila nuždu, odnosno u kojoj su i dalje prisutni tragovi zaraženog izmeta.

Dakle, samo predhodno zaražene životinje vas mogu inficirati. Čak i ukoliko usvojite macu ili kucu sa ulice, to ne mora nužno značiti da je životinja zaražena, a pritom, do takvog saznanja možete doći na osnovu koprološkog pregleda. Koprološki pregled, predstavlja postupak laboratorijskog ispitivanja fecesa (izmeta) mačke ili psa u okviru kojeg se utvrđuje da li je životinja zaražena “Toxoplasma gondii” parazitom ili ne.

Ukoliko je životinja zaražena, rezultati koprološkog pregleda, najpouzdaniji su u periodu od 3. do 21. dana od dana dospevanja parazita u njen organizam, jer se upravo u tom periodu u njenom izmetu može pronaći prisustvo parazita. Postoji i vakcina protiv “Toxoplasma gondii” parazita kojom i sebe i svog ljubimca možete na vreme zaštititi od nastanka infekcije i razvoja toksoplazmoze.

Toksoplazmoza u trudnoći - simptomi, krvarenje i lečenje

Ono što je takođe važno da znate, a tiče se upravo načina na koji se toksoplazmoza dobija, jeste da nisu samo mačke i psi njeni prenosioci. Konkretno, posredstvom konzumiranja nedovoljno termički obrađenog mesa (jedino goveđe meso ne može biti inficirano), takođe se možete zaraziti “Toxoplasma gondii” parazitom. Ovaj parazit, u organizam čoveka može doći i posredstvom namirnica koje su životinjskog porekla, kao što su jaja, mleko ili sir, ali i posredstvom neispravne, odnosno zagađene vode za piće.

Ukoliko osoba nedovoljno brine o higijeni ruku, takođe može dovesti sebe u rizik da se zarazi “Toxoplasma gondii” parazitom, koji kasnije dovodi do nastanka i razvoja bolesti koju nazivamo toksoplazmoza.

Iz priloženih informacija, jasno se može zaključiti da je spektar načina na koji ovaj parazit može dospeti u ljudski organizam prilično širok. Međutim, jedan od najopasnijih načina prenošenja “Toxoplasma gondii” parazita, jeste kongenitalno prenošenje. Kongenitalno prenošenje, podrazumeva prenošenje sa majke na plod. Zbog toga, najopasnije je ukoliko se “Toxoplasma gondii” parazitom inficirate u trudnoći ili neposredno pre trudnoće (nekoliko meseci pre trudnoće).

loading...

U nastavku teksta, podelićemo sa vama detaljne i pouzdane informacije koje se tiču razvoja, odnosno prisustva toksoplazmoze u trudnoći.

Zašto je opasno prisustvo toksoplazmoze u trudnoći?

Prisustvo toksoplazmoze u trudnoći, opasno je iz više razloga, a prvenstveno zbog ispoljavanja štetnog uticaja na plod, tačnije na razvoj ploda.
Konkretno, kada se žena u toku trajanja trudnoće ili pre trudnoće inficira “Toxoplasma gondii” parazitom, rizik od prenošenja parazita na plod, povećava se srazmerno sa napredovanjem trudnoće.

Preciznije objašnjeno, ukoliko “Toxoplasma gondii” parazit dospe u organizam trudnice u toku trajanja prva 3 meseca trudnoće, postoji 14 do 17 procenata rizika da će se parazit preneti na plod. Ukoliko do infekcije parazitom dođe u periodu od 3. do 6. meseca trudnoće, rizik od prenošenja parazita na plod raste na 25 procenata mogućnosti. U poslednja 3 meseca trudnoće, tačnije od 6. do 9. meseca trudnoće, rizik od prenošenja parazita na plod dostiže maksimalan nivo i kreće se u rasponu od 65 do čak 90 procenata mogućnosti.

Ono što je važno istaći, jeste da prisustvo infekcije u organizmu trudnice može ostati neprimećeno i samim tim se neprimećeno može preneti na plod. To znači da trudnica ne mora nužno primetiti odnosno osetiti da je zaražena, jer se simptomi kroz koje se prisustvo infekcije manifestuje, javljaju tek onda kada nastupi razvoj bolesti koja je posledica infekcije, odnosno kada se razvije toksoplazmoza, a toksoplazmoza se može razviti i tek nekoliko meseci, pa čak i nekoliko godina nakon inficiranja “Toxoplasma gondii” parazitom.

Na svu sreću, čak i onda kada se simptomi prisustva infekcije u organizmu još uvek nisu manifestovali, prisustvo je ipak moguće utvrditi i to putem laboratorijske analize krvi, tačnije putem testiranja na toksoplazmozu. Zbog toga, ovaj vid testiranja, preporučuje se u toku planiranja trudnoće, ali i za vreme trajanja trudnoće, ukoliko trudnica iz bilo kod razloga posumnja da je zaražena.

Ukoliko se rezultati testiranja na toksoplazmu u periodu planiranja trudnoće pokažu kao pozitivni i time dokažu prisustvo infekcije u organizmu žene koja želi odnosno planira da zatrudni, potrebno je da se trudnoća odloži za period kada će infekcija biti izlečena. Sa druge strane, ukoliko se postupak testiranja na toksoplazmu obavi u toku trudnoće, takav čin ne može da ugrozi razvoj ploda, a pritom, može da doprinese pravovremenom reagovanju i očuvanju odnosno zaštiti ploda od izloženosti posledicama prisustva infekcije.

Naime, ukoliko se rezultati testiranja pokažu kao pozitivni i utvrde prisustvo infekcije u organizmu trudnice, prvo što je potrebno uraditi, jeste obaviti detaljan ultrazvučni pregled. Postupkom obavljanja detaljnog ultrazvučnog pregleda, moguće je i potrebno je ustanoviti da li je infekcija preneta na plod, odnosno da li je izazvala posledice koje su najčešće ispoljene kroz komplikacije u razvoju ploda.

Ukoliko infekcija nije preneta na plod, tačnije ukoliko u okviru obavljanja ultrazvučnog pregleda nisu uočene komplikacije u razvoju ploda (nije utvrđeno prisustvo anomalija ili zastoj u razvoju ploda), onda se pristupa pravovremenom sprečavanju mogućnosti da do pojave takvih komplikacija dođe. Konkretno, u tom slučaju, trudnica se kroz prepisivanje odgovarajuće terapije podvrgava lečenju infekcije i samim tim dolazi do smanjenja ili potpunog eliminisanja prisustva rizika da će se infekcija preneti na plod i ugroziti ga na bilo koji način.

Ukoliko su okolnosti drugačije i ukoliko je do prenošenja infekcije na plod došlo, pristupa se analizi posledica i procenjivanju činjenica koje se tih, eventualno prisutnih posledica tiču. To znači da lekar utvrđuje da li je došlo do zastoja u celokupnom razvoju ploda ili do zastoja u razvoju pojedinih organa, da li je došlo do pojave deformiteta i anomalija i slično.

U skladu sa utvrđenim činjenicama, određuje se dalji pristup trudnoći. Ukoliko su posledice infekcije ploda poprimile drastične razmere i uslovile pojavu značajnog zastoja u razvoju ploda ili pojavu komplikovanih i intezivno izraženih deformiteta, dešava se da je jedini moguć pristup prekid trudnoće. Prekid trudnoće, u takvim slučajevima, može se dogoditi i nezavisno od preporuke lekara ili odluke trudnice. Konkretnije, u slučajevima kada su posledice prisustva infekcije izražene u najgorem obliku, može doći do nastupanja spontanog pobačaja. U najgorem slučaju, posledice inficiranosti ploda “Toxoplasma gondii” parazitom, mogu uzrokovati umiranje ploda, odnosno mrtvorođenost.

Ono što želimo da napomenemo, a svakako je važno da znate, jeste da je pojava toksoplazmoze u trudnoći na svu sreću veoma retka pojava koja je izražena kroz zaista minimalan procenat u okviru generalnog posmatranja. Naime, od ukupno 1.000 trudnica, tek 2 obole od toksoplazmoze i pritom i te 2 trudnice imaju šansu da bolest otkriju na vreme i da spreče njeno širenje na plod.

Da li se na pojavu toksoplazmoze može delovati preventivno?

Na pojavu toksoplazmoze, kao što se donekle može i zaključiti iz predhodno navedenih informacija, može se delovati preventivno. Preventivno delovanje, ogleda se kroz preduzimanje mera sprečavanja nastupanja infekcije “Toxoplasma gondii” parazitom, odnosno kroz preduzimanje mera zaštite od dolaženja u kontakt sa ovim parazitom.

Mere zaštite, podrazumevaju sledeće:

– Strogo i isključivo izbegavanje dolaženja u direktan kontakt sa izmetom životinje (to znači da izmet nikako ne smete dodirnuti golim rukama i da čišćenje posipa, kao i dodirivanje predmeta sa kojima je životinja imala kontakt za vreme ili neposredno nakon vršenja nužde, nikako ne smete obavljati bez upotrebe zaštitnih rukavica).

– Što češće i temeljnije pranje ruku, posebno neposredno pre konzumiranja hrane ili pre prilaženja rukama regiji lica,

– Temeljno pranje namirnica pre konzumiranja (misli se na namirnice koje su imale kontakt sa površinom zemlje, kao što su različite vrste voća i povrća),

– Temeljno termičko obrađivanje namirnica kao što su meso (sve vrste mesa osim goveđeg), poroizvodi od mesa i namirnice životinjskog porekla koje se termički obrađuju pre konzumiranja (recimo jaja),

– Konzumiranje isključivo provereno ispravne vode za piće.

U mere preventivnog delovanja na pojavu toksoplazmoze, ubrajaju se i odgovoran i redovan pristup kontroli vašeg zdravlja, kao i odgovoran i redovan pristup kontroli zdravlja vaših kućnih ljubimaca.

Odgovoran pristup kontroli vašeg i zdravlja vaših kućnih ljubimaca, ogleda se kroz periodično podvrgavanje testiranju na toksoplazmu.

Konkretno, vi lično, trebalo bi da se testirate na toksoplazmu svaki put kada posumnjate da bi ste mogli biti zaraženi, ili kada se javi opravdan strah da bi eventualno prisustvo infekcije u vašem organizmu moglo da se odrazi na vaše potomstvo (to su period neposredno pre trudnoće, kao i period trajanja trudnoće). Vašeg ljubimca, trebalo bi da testirate na toksoplazmu svaki put kada je dolazio u kontakt sa potencijalnim izvorima infekcije (a takve izvore smo naveli ranije kroz sadržaj teksta).

Ponovićemo još jednom, sebe možete testirati tako što ćete dati uzorak svoje krvi na laboratorijsko testiranje, a ljubimca možete testirati tako što ćete uzorak njegovog izmeta odneti na koprološki pregled. Ukoliko vam je ljubimac predhodno vakcinisan protiv “Toxoplasma gondii” parazita, to vas potpuno može umiriti i u tom slučaju svog ljubimca ne morate testirati.

Kako prepoznati simptome toksoplazmoze?

Pre nego što vas detaljno informišemo o tome koji su simptomi toksoplazmoze, želimo da ponovimo da se oni mogu manifestovati i tek nekoliko meseci do čak nekoliko godina nakon inficiranja “Toxoplasma gondii” parazitom, odnosno tek nakon nastupanja bolesti kojoj je sadržaj ovog teksta posvećen, a to je toksoplazmoza. Onda kada se manifestuju, simptomi toksoplazme su dosta atipični, što znači da se u velikoj meri ne razlikuju od simptoma brojnih drugih zdravstvenih komplikacija kao što su sezonska prehlada ili grip.

Konkretno, prisustvo toksoplazme, manifestuje se kroz simptome kao što su: blago povišena telesna temperatura, pojava bola u grlu, oticanje krajnika, otežano gutanje, pojava bolova u mišićima, malaksalost. Ono po čemu se navedeni simptomi mogu razlikovati u odnosu na gotovo identične simptome gripa, jeste činjenica da znatno duže traju. Naime, za razliku od simptoma gripa, simptomi toksoplazme se manifestuju znatno duže i to kontinuirano u toku više nedelja.

Krvarenje u trudnoći kao jedan od simptoma toksoplazmoze

U slučaju prisustva trudnoće, baš kao i u svakom drugom slučaju, simptomi infekcije parazitom “Toxoplasma gondii”, mogu ostati neispoljeni ili se manifestovati u fazi kada je bolest već razvijena.

Međutim, ono što simptome toksoplazmoze u trudnoći, čini različitim u odnosu na simptome iste bolesti u periodu van trudnoće, jeste pojava vaginalnog krvarenja koja može biti vrlo svedena, ali i obilna.

Krvarenje, kao simptom toksoplazmoze u trudnoći, treba shvatiti izuzetno ozbiljno i odmah po primećivanju ove pojave, treba se obratiti lekaru. Hitno obraćanje lekaru, važno je jer u takvom slučaju krvarenje označava da je ugrožen opstanak ploda i da je u razvoju ploda verovatno došlo do nekakvog problema (zastoja u razvoju, pojave deformiteta tkiva i slično). Krvarenje u takvim okolnostima može biti čak i znak nastupanja spontanog pobačaja ili prevremenog porođaja (u zavisnosti od faze trudnoće).

Ipak, ono što treba da znate, jeste da pojava krvarenja u trudnoći, ne mora nužno predstavljati simptom toksoplazmoze, već može biti i simptom nekog drugog takođe neželjenog stanja koje svakako zahteva odgovoran pristup i intervenciju lekara. Zato, ukoliko primetite i najminimalniju količinu krvarenja u trudnoći, obavezno se u što hitnijem roku obratite svom ginekologu, koji će na osnovu procene eventualno prisutnih pratećih simptoma i na osnovu obavljanja ultrazvučnog pregleda, kao i drugih oblika analiza, tačno utvrditi o čemu je reč i na koji način se treba dalje postaviti prema situaciji.

Simptomi toksoplazmoze kod kućnih ljubimaca

Ukoliko od toksoplazmoze želite da se zaštitite na vreme, svakako neće biti na odmet da saznate na koji način, odnosno kroz koje simptome se prisustvo ove bolesti manifestuje kod kućnih ljubimaca.

Ovo su simptomi kroz koje se prisustvo toksoplazmoze manifestuje kod kućnih ljubimaca:

– Životinja postaje primetno bezvoljna, nezainteresovana za okolinu i pospana,
– Javlja se gubitak apetita,
– Dolazi do uvećavanja limfnih čvorova na telu životinje,
– Javlja se povišena telesna temperatura,
– Pogled životinje postaje neuobičajen, zamućen i nedovoljno definisan,
– Javljaju se trzaji tela, uzrokovani kontrakcijama mišićnog tkiva,
– Životinja škrguće zubima (ovaj simptom nije obavezan),
– Javlja se drhtavica.

Kao i kod ljudi i kod kućnih ljubima manifestovanje simptoma dugo može izostati uprkos činjenici da je životinja zaražena “Toxoplasma gondii” parazitom.

Toksoplazmoza – lečenje

U većini slučajeva, kada je izražena van perioda trudnoće, toksoplazmoza ne zahteva poseban pristup, pa samim tim ni proces lečenja i prolazi sama od sebe nakon nekoliko nedelja od dana kada se simptomi njenog prisustva prvi put manifestuju. U takvim slučajevima, dakle u većini slučajeva, toksoplazmoza ne ostavlja nikakve posledice i ne smatra se bolešću koja je opasna. Međutim, kada je izražena u periodu trudnoće, toksoplazmoza zahteva potpuno drugačiji pristup, podvrgavanje lečenju i redovne kontrole pacijenta.

Lečenje toksoplazmoze u toku trudnoće, obavlja se uz pomoć terapije odgovarajućim medikamentima, konkretno antibioticima, čija primena je u toku trudnoće dozvoljena. Terapija antibioticima, uglavnom je dovoljna i dovodi do izlečenja trudnice, kao i do smanjenja ili potpunog eliminisanja rizika od prenošenja na plod. U cilju kontrolisanja stanja razvoja ploda, neophodni su redovni ultrazvučni pregledi sa po potrebi uljučenim mikrobiološkim analizama krvi trudnice.

Problem nastaje jedino onda kada se proces lečenja toksoplazmoze u trudnoći započne kasno, odnosno u fazi kada se infekcija kongenitalno (kroz posteljicu) već prenela na plod. Tada je izuzetno visok rizik od nastanka komplikacija koje smo kroz sadržaj ovog teksta detaljno opisali.

Ukoliko se lečenje započne na vreme, nastupanje posledica se može u potpunosti sprečiti ili bar svesti na minimum. Najblaži oblik, odnosno minimalno izražen oblik posledica koje plod može imati usled prisustva toksoplazmoze, jeste prisustvo na svu sreću izlečivih zdravstvenih smetnji koje se uočavaju odmah nakon rođenja, a to su žutica, upala pluća ili infekcija očiju. Ovakve posledice, saniraju se već u toku produženog zadržavanja bebe u porodilištu i to u gotovo 100 procenata slučajeva u potpunosti uspešno.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: