Upala srednjeg uha kod beba, dece i odraslih – simptomi, uzrok i lečenje

Upala srednjeg uha ili “Otitis media” kako se latinski naziva, predstavlja akutni oblik zapaljenja koje se javlja u regiji srednjeg uha i to kao posledica infekcije gornjih disajnih organa.

Konkretnije, upala srednjeh uha, uglavnom i najčešće nastaje kao posledica prisustva sinusitisa, rinitisa ili kao posledica prisustva tonzilofaringitisa.

Ukoliko se navedena stanja, odnosno oblici zdravstvenih smetnji dijagnostikuju na vreme i ukoliko se na vreme pristupi njihovom lečenju, nastupanje i razvoj upale srednjeg uha se može sprečiti. Međutim, ukoliko se prisustvo navedenih stanja zapostavi, ukoliko se ne leči adekvatnom terapijom ili ukoliko se ponavlja izraženo često, onda se javlja rizik od nastanka i od razvoja upale srednjeg uha.

Upala srednjeg uha, može se razviti u svim starosnim dobima, od rođenja pa sve do pozne starosti.

U sadržaju teksta koji je pred vama, imaćete prilike da saznate više o ovom obliku zdravstvenog oboljenja. Otkrićemo vam koji su simptomi upale srednjeg uha i na koji način se oni manifestuju kod beba, a na koji način kod dece i kod odraslih. Takođe, otkrićemo vam koji su, pored onih koje smo naveli, najčešći uzroci nastanka i razvoja upale srednjeg uha, ali i kako treba pristupiti lečenju ovog oblika zdravstvenog problema.

Upala srednjeg uha kod beba

Upala srednjeh uha kod beba, smatra se relativno često rasprostranjenom pojavom koja se može javiti čak i u prvim mesecima bebinog života. Prema statističkim podacima, koji su vezani za informacije koje su dobijene kao rezultat medicinskih istraživanja, kod čak 20% beba u periodu dok ne napune godinu dana, bar jednom se razvije upala srednjeg uha. Kako se u okviru srodnih medicinskih istraživanja dokazalo, upala srednjeg uha se višestruko češće i učestalije razvija kod beba koje su ranije odviknute od dojenja.

Takođe, porastu rizika od razvoja upale srednjeg uha kod beba, doprinosi i prisustvo visoke koncentracije duvanskog dima u prostoru u kojem beba često boravi.

Upala srednjeg uha kod beba – simptomi

Simptomi po kojima možete prepoznati da vaša beba ima upalu srednjeg uha, razlikuju se u odnosu na starost bebe. Što je beba mlađa, to je prepoznavanje simptoma teže.

Naime, kod beba koje su mlađe od 4 meseca i kod kojih su motoričke sposobnosti tek u početnoj fazi razvoja, simptomi upale srednjeg uha, uglavnom se odnose na učestalu pojavu upornog plača, na prisustvo uznemirenog ponašanja, na prisustvo poremećaja sna i na prisustvo upornog odbijanja hrane.

loading...

Takođe, može se javiti i povišena telesna temperatura. Međutim, kako navedeni simptomi nisu posebno karakteristični i kako se mogu povezati i sa prisustvom različitih drugih zdravstvenih promena koji mogu biti izraženi kod bebe, ponekad nije lako doneti zaključak o tome da li je uzrok njihovog ispoljavanja baš upala srednjeg uha.

Kako bi ste uspeli da donesete takav zaključak, uzmite bebicu i držite je tako da joj uho bude naslonjeno na vaše grudi. Ukoliko se bebica u tom položaju umiri, velike su šanse da jeste reč o upali srednjeg uha i da se beba u tom slučaju umirila jer joj prija balaga toplota u regiji uha, koju ste joj obezbedili time što ste je naslonili na grudi.

Ukoliko je beba starija od 4 meseca, posebno ukoliko je starija od 6 meseci, u prisustvu upale srednjeg uha, paralelno sa navedenim, mogu se javiti i simptomi kao što su proliv ili povraćanje.

U ovom slučaju, upalu srednjeg uha kod bebe možete lakše prepoznati, jer će se neretko dogoditi i da se bebica rukicom drži za uho, da se trlja iza uha, da se udara po uhu ili da rukicom vuče uho.

Upala srednjeg uha kod beba – uzroci

Uglavnom, upala srednjeg uha kod beba nastaje kao posledica respiratorne infekcije koja se razvila u regiji nosa ili u regiji ždrela. Pomenuti oblici infekcija, mogu biti virusnog ili bakterijskog porekla i kod beba se lako i brzo razvijaju jer one nemaju dovoljno razvijenu imunološku odbranu organizma, a pritom nemaju ni dovoljno razvijen refleks za izbacivanje formiranog sekreta iz područja nosa ili iz područja ždrela. Čak i najobičnija i naizgled bezazlena prehlada, ukoliko se ne sanira na vreme, kod beba može izazvati razvoj upale srednjeg uha.

Upala srednjeg uha kod beba – lečenje

Ono što predstavlja umirujuću činjenicu, jeste da se upala srednjeg uha kod beba uglavnom povlači spontano i da ne traje duže od jednog dana, odnosno 24 sata. Iz navedenog razloga, nakon što primetite simptome upale uha kod bebe, uvek sačekajte da prođe 24 sata i tek nakon toga ukoliko je potrebno, odnosno ukoliko se manifestacija simptoma nastavi, bebu odvedite kod lekara. Lekar će obaviti pregled na osnovu kojeg će postaviti tačnu i preciznu dijagnozu i tek na osnovu tako postavljene dijagnoze pristupiće prepisivanju adekvatne terapije.

Terapija je gotovo uvek individualna i zavisi od starosti bebe, od težine bebe, kao i od drugih individualnih faktora, kao što su stepen izraženosti upale, vrsta osnovne zdravstvene promene koja je uzrokovala pojavu upale srednjeg uha i slično. Bebu nikada nemojte lečiti samoinicijativno i bez predhodno precizno postavljene dijagnoze lekara.

Upala srednjeg uha kod dece

Kada je reč o upali srednjeg uha kod dece, ona se izuzetno često manifestuje u uzrastu između prve i treće godine života. Rezultati medicinskih istraživanja, pokazali su da čak 80 % dece u pomenutom uzrastu bar jednom prođe kroz suočavanje sa prisustvom ovog nimalo prijatnog zdravstvenog problema.

Takođe, ni kod neznatno starije dece koja imaju četiri ili pet godina, učestalost pojave upale srednjeg uha nije bitno manja. Razlog zbog kojeg su deca posebno podložna razvoju upale srednjeg uha, jeste to što kod njih Eustahijeva truba nije dovoljno razvijena i definisana je kao kratka, a široka, pa samim tim i osetljiva i podložna razvoju zapaljenja. Uz to, veliki broj dece ranog uzrasta, ima problem sa prisustvom trećeg krajnika, a to dodatno utiče na porast rizika od nastanka i od razvoja upale srednjeg uha.

Upala srednjeg uha kod dece – simptomi

Simptomi upale srednjeg uha kod dece, znatno su jasnije izraženi i lakši su za prepoznavanje nego što su simptomi upale srednjeg uha kod beba.

Naime, prvo po čemu možete primetiti da je kod vašeg deteta prisutna upala srednjeg uha, jeste to što će vam se dete žaliti na bol u uhu.
Ostali simptomi, odnose se na izraženu malaksalost kod deteta, na povišenu telesnu temperaturu i na uznemirenos i sklonost deteta ka ispoljavanju nervoznog ponašanja.

Takođe, dete može odbijati hranu, može imati problem sa poremećajem sna i može povraćati. Uz sve to, ukoliko detaljnije pogledate uši deteta, primetićete da su u unutrašnjosti primetno upaljene i crvene i da se u njima pojačano stvara ušni cerumen ili kako se u narodu češće kaže ušni vosak.

Ukoliko primetite da je cerumen atipično redak i da gotovo curi iz uha, odmah odvedite dete kod lekara, jer se može dogoditi da uzrok takve pojave pucanje bubne opne.

Ono što je veoma važno da znate, jeste da upala srednjeg uha kod dece, za razliku od upale srednjeg uha kod beba, znatno češće ne prolazi spontano i znatno češće traje duže od 24 sata, a samim tim i zahteva veću pažnju i posvećeniji pristup lečenju.

Naime, ukoliko se zapostavi i ukoliko se ne sanira na vreme, upala srednjeh uha kod dece iz stanja akutne upale, može da preraste u rekurentan oblik upale, ali i u brojne druge oblike zdravstvenih problema. Pod rekurentnim oblikom upale srednjeg uha, smatra se upala koja se ponovila, odnosno koja se ponavlja češće od 3 puta u toku 6 meseci. Rekurentna upala srednjeg uha, veoma lako može prerasti u hroničnu upalu, a hronična upala srednjeg uha može dovesti do perforacije bubne opne, kao i do oštećenja sluha deteta. Perforacija bubne opne, zapravo predstavlja pucanje bubne opne.

Ovakav oblik zdravstvenog problema, kao što smo napomenuli može se razviti kao posledica prisustva hronične upale srednjeg uha, mada treba znati da se može razviti i kao posledica upale koja nije hronična, ali čiji su simptomi zapostavljeni i nisu na vreme sanirani.

Ukoliko dođe do perforacije bubne opne, ono o čemu posebno treba da vodite računa, jeste da voda ne uđe u unutrašnjost uha. Ukoliko do toga dođe, dete odmah odvedite kod lekara i ispričajte lekaru šta se dogodilo.

Upala unutrašnjeh uha ili “Labirintitis” kako se stručno naziva, meningitis (zapaljenje mozga) ili paraliza nerava lica, takođe se mogu razviti kao posledica nelečene upale srednjeg uha, koja je prerasla u hroničnu upalu.

Zato, kako do razvoja komplikacija koje smo pomenuli ne bi došlo, reagujte čim primetite prve simptome upale srednjeg uha kod deteta i dete odvedite kod lekara. Lekar će uz pomoć specijalnih medicinskih instrumenata i pregledom, ustanoviti da li je reč o upali srednjeg uha i predložiće vam adekvatan tretman lečenja.

Upala srednjeg uha kod dece – uzroci

Stanja iz kojih se upala srednjeh uha najčešće razvija kao posledica kod dece su prisustvo bakterijske ili virusne infekcije grla, zapuštena prehlada, dugotrajno curenje nosa ili često i dugotrajno prisustvo zapušenosti nosa.

Međutim, ukoliko se navedena stanja na vreme prepoznaju i ukoliko se pravilno pristupi njihovom lečenju, sasvim je izvesno da se nastanak upale srednjeg uha može sprečiti.

Zato, budite odgovorni prema zdravlju svog deteta i kada primetite da je prehlađeno ili da ima problem sa virusnom ili bakterijskom infekcijom grla, sa zapušenošću nosa ili sa stvaranjem sekreta u nosu, odmah ga odvedite kod lekara i u što ranijoj fazi razvoja oboljenja počnite sa lečenjem.

Upala srednjeg uha kod dece – lečenje

Lečenju upale srednjeg uha kod dece, nikada i nipošto ne treba pristupati samoinicijativno i bez predhodnog odvođenja deteta kod lekara. Ono što je potrebno da lekar uradi, jeste da na osnovu detaljnog pregleda utvrdi da li je uopšte reč o prisustvu upale srednjeg uha i ukoliko jeste, o koliko izraženoj upali je reč.

Tek nakon definisanja takvih činjenica, lekar će moći da odredi, odnosno da prepiše adekvatnu terapiju za lečenje deteta.

Terapija se najčešće zasniva na upotrebi medikamenata koji pripadaju grupi kortikosteroida (to su lekovi koji deluju protiv upale), ali i na upotrebi medikamenata iz grupe antibiotika. Takođe, pristupa se i upotrebi Paracetamola, koji ujedno deluje kao analgetik (protiv bolova), ali i kao antipiretik (protiv povišene telesne temperature).

Konkretan izbor medikamenata, kao i doze u kojima je medikamente potrebno koristiti, zavisi od niza faktora kao što su starost deteta, činjenica da li je dete alergično naku vrstu medikamenata ili nije i slično. Zato, medikamente mora isključivo lekar da odredi, jer pogrešnim izborom medikamenata možete dodatno pogoršati zdravlje deteta.

Upala srednjeg uha kod odraslih

Upala srednjeg uha kod odraslih može se definisati kao relativno retka pojava. Međutim, ono što je važno reći, jeste da je kod pojedinih odraslih osoba sklonost ka pojavi ovog oblika zdravstvenog problema veća nego kod ostalih.

Naime, osobe koje u svojoj porodici, tačnije među precima sa kojima su u bliskom krvnom srodstvu imaju nekoga ko je često bolovao od upale srednjeg uha i sami se češće susreću sa ovim problemom.

Kod osoba koje učestalo borave u intenzivno zadimljenom prostoru, kod osoba kod kojih je prisutan bilo koji oblik alergije, kod osoba kod kojih su izražene nepravilnosti u građi kostiju lica, kao i kod osoba koje imaju drastično oslabljen imunološki sistem i koje su sklone čestim pojavama respiratornih infekcija, takođe je posebno razvijen rizik od nastanka upale srednjeg uha.

Važno je naglasiti i to da su u odraslom dobu muškarci skloniji nastanku i razvoju upale srednjeg uha nego žene.

Kako bi odrasla osoba koja je sklona pojavi upale srednjeg uha delovala preventivno na ovu pojavu i tako se zaštitila od njenog ponovnog nastanka i razvoja, preporučljivo je da izbegava boravak u zadimljenim prostorijama i da i sama smanji konzumiranje cigareta. Takođe, za takvu osobu je od posebnog značaja i redovno i pravilno obraćanje pažnje na higijenu ušiju.

Uz to, ono što dodatno može poslužiti kao mera prevencije i mera zaštite od nastanka i od razvoja upale srednjeg uha kod odraslih, jeste i uzimanje medikamenata koji deluju protiv kongestije nosa (protiv zapušenosti nosa). Takve medikamente, osoba može naći u apotekama, a poželjno je da sa njihovim korišćenjem počne čim oseti simptome prehlade ili simptome virusne ili bakterijske infekcije grla.

Takođe, preporučuje se i da pomenute medikamente osoba upotrebi neposredno pre vožnje avionom, jer upravo vožnja avionom može inicirati nastanak i razvoj upale srednjeg uha kod odraslih koji su tome skloni.

Upala srednjeg uha kod odraslih – simptomi

Simptomi upale srednjeg uha kod odraslih, u određenoj meri se razlikuju u odnosu na simptome upale srednjeg uha kod dece i dosta su blaži, ali i lakši za otkrivanje, samim tim što odrasla osoba kod koje se manifestuju može lakše da ih definiše i da ih prepozna.

Konkretno, najčešći simptomi koji se kod odraslih manifestuju u prisustvu upale srednjeg uha su:

– Prisustvo smanjene osetljivosti na zvuk (osoba naglo počinje oslabljeno da čuje i pritom, takva oslabljenost sluha se najčešće javlja samo u jednom uhu ili je u jednom uhu drastično izraženija),

– Prisustvo zujanja u ušima (ovaj simptom, gotovo uvek je udružen sa osećajem pritiska u ušima, koji kao i predhodno opisana oslabljenost sluha najčešće biva izražen samo u jednom uhu). Ono što je važno reći jeste da zujanje u ušima i pritisak u ušima koji se javljaju kao posledica prisustva upale srednjeg uha, nisu povezani sa trenutnim delovanjem vazdušnog pritiska i specifični su po tome što duže traju (čak i po ceo dan bez prestanka).

– Prisustvo bola u uhu,

– Prisustvo izražene i uporne glavobolje,

– Pojava pojačanog lučenja ušnog cerumena, (ovaj simptom, ukoliko je intenzivno izražen, najčešće dovodi do začepljenja uha, a na začepljeno uho najčešće nije dovoljno delovati uobičajenim čišćenjem uha, odnosno upotrebom štapića za uši, već je potrebno delovati postupkom ispiranja uha. Takav postupak, sprovodi lekar i to uz upotrebu troprocentnog hidrogena).

– Prisustvo problema sa ravnotežom koji je propraćen izraženom vrtoglavicom,

U nešto ređim situacijama, kod odrasle osobe koja ima problem sa upalom srednjeg uha, mogu se javiti i simptomi kao što su povišena telesna temperatura, mučnina i povraćanje.

Upala srednjeg uha kod odraslih – uzroci

Do nastupanja i do razvoja upale srednjeg uha kod odraslih najčešće dolazi usled prisustva uzroka koji se bitno ne razlikuju od uzroka koji predhode ovoj pojavi kod dece.

Naime, upala srednjeg uha kod odraslih, uglavnom nastaje kao posledica prisustva virusne ili bakterijske infekcije grla ili kao posledica zapušenosti ili curenja nosa. Takođe, upala srednjeg uha kod odraslih može nastati i kao posledica prisustva intenzivno izraženih simptoma alergijske reakcije, ali i kao posledica vožnje avionom.

Upala srednjeg uha kod odraslih – lečenje

Lečenje upale srednjeg uha kod odraslih u velikoj meri zavisi od uzroka njenog nastanka. Zato, neophodno je da se osoba koja kod sebe primeti simptome ovog oblika zdravstvenog problema obrati lekaru, koji će nakon pregleda postaviti preciznu i tačnu dijagnozu u skladu sa kojom će odrediti i prepisati adekvatnu terapiju.

Terapija se najčešće bazira na upotrebi medikamenata koju utiču na smanjenje upale (to su medikamenti koji pripadaju grupi kortikosteroda).

Takođe, potrebno je i da osoba upotrebi i medikamente za otklanjanje bola (to su medikamenti koji pripadaju grupi analgetika) ali i medikamente koji deluju na regulisanje povišene telesne temperature (to su medikamenti koji pripadaju grumi antipiretika).

Ukoliko je u okviru pregleda dijagnostikovano da je uzrok nastanka upale srednjeg uha prisustvo bakterijske infekcije grla ili nosa, potrebno je u terapiju uključiti i odgovarajući antibiotik.

Ukoliko je u okviru pregleda dijagnostikovano da je uzrok nastanka upale srednjeg uha prisustvo alergijske reakcije, potrebno je u terapiju uključiti i odgovarajući medikament iz grupe antihistaminika (to su medikamenti koji neutrališu i eliminišu delovanje alergena).

Ispiranje uha, takođe predstavlja postupak koji doprinosi bržem i efikasnijem lečenju upale srednjeg uha. Ovaj postupak, kao što smo to već napomenuli u predhodnom delu teksta, sprovodi lekar i to uz upotrebu troprocentnog hidrogena.

U cilju uspešnijeg i bržeg lečenja upale srednjeg uha, preporučljivo je da osoba izbegava čestu i direktnu izloženost ušiju hladnom vazduhu i delovanju vetra.

Izlaganje ušiju hladnom vazduhu i delovanju vetra, može da dovede do pogoršanja stanja i do intenzivnijeg razvoja simptoma upale srednjeg uha.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: