Izostanak i kašnjenje menstruacije – zašto mi kasni, razlozi, uzroci i šta raditi

Svaka fizički i mentalno zdrava devojka tokom perioda adolescencije, tačnije puberteta, ulazi u jedan nov period svog života koji se naziva reproduktivni period. Ovaj period započinje sa pojavom prve menstruacije, koja se stručno naziva menarha. Tada, dolazi do postepenog sazrevanja devojaka, kako fizičkog, tako i mentalnog. One se i psihički i telesno pripremaju za najvažniju životnu ulogu – ulogu majke.

Ta priprema praćena je ubrzanim razvojem polnih organa, koji dobijaju svoj pravi oblik i funkciju, zatim razvojem primarnih i sekundarnih polnih karakteristika, a sve to zahvaljujući hormonima koji su tokom ovog perioda veoma aktivni. Takođe, devojke sazrevaju i u psihološkom smislu, te tako kreće priprema za ulazak u svet odraslih.

Menstruacija i menstruacioni ciklus

Od pojave prve menstruacije, menarhe, devojke će nakon perioda od oko godinu dana, tokom koga su ciklusi uglavnom anovulatorni i neredovni, početi da imaju svoje redovne mesečne, ovulatorne cikluse.

Menstrualni ciklus kod žena sastoji se iz nekoliko faza. Gruba podela ciklusa jeste na period pre ovlacije, koji se naziva folikularna faza, i na period nakon ovulacije, koji se naziva luteinska faza. Ovulacija se nalazi negde između ove dve faze i jeste period kada se zrela jajna ćelija oslobađa iz folikula.

Tada je verovatnoća začeća najveća. Zbog toga se ovi dani tokom perioda ovulacije nazivaju još i plodni dani. Oni se javljaju 5 dana pre ovulacije i 1-2 dana nakon ovulacije. Tačnije, dužina folikularne faze obično varira i iznosi oko 14-21 dan, dok je lutealna faza konstantna u svom trajanju i iznosi oko dve nedelje. To u suštini znači da, ako ciklus traje manje ili više od 28 dana, faza pre menstruacije, tj folikularna faza je ta koja se manja, dok je lutealna faza konstantna u trajanju.

Izostanak i kašnjenje menstruacije - zašto mi kasni, razlozi, uzroci i šta raditi

Generalno gledano, prvi dan menstruacije jeste i prvi dan ciklusa kod žena. Menstruacije traju od 3-7 dana, sa određenim varijacijama, dok je trajanje menstruacionog ciklusa oko 28 dana, a opseg varijacija iznosi od 21-35 dana. U osnovi svakog od ovih ciklusa jeste stvaranje jedne zrele jajne ćelije spremne za oplođenje. Tako se tokom života stvori oko 450 zrelih jajnih ćelija, svakog meseca po jedna, za reproduktivni period od oko 40 godina.

Plodni dani i uloga hormona u ciklusu

Plodni dani se danas mogu izračunati pomoću raznih on-line kalkulatora, kalendara i testova koji se baziraju na analizi urina, a mogu se kupiti u svakoj savremenoj apoteci i drogeriji. Svakog meseca se tokom menstruacionog ciklusa za oplođenje priprema jedna jajna ćelija. Mnoge od njih propadnu, a samo jedna dostiže adekvatnu zrelost i oslobađa se, spremna za oplođenje. Međutim, ukoliko ne bude oplođena, ta jajna ćelija će propasti i biti izbačena put menstruacije, zajedno sa oljuštenim endometrijumom.

Veliku ulogu u sazrevanju žene, u sazrevanju njenih polnih organa, u razvoju primarnih i sekundarnih polnih karakteristika, od perioda puberteta, adolescencije pa na dalje, imaju i hormoni. To su pre svega hormoni osovine hipotalamus-hipofiza-jajnici. Tako, hipotalamus produkcijom svojih hormona stimuliše hipofizu, te ona produkuje svoje hormone, a oni nadalje deluju na jajnik. Od strane hipofize se produkuje folikulostimulirajući hormon, kao i luteinizirajući hormon, koji imaju ulogu u održavanju adekvatnog menstruacionog ciklusa, u sazrevanju polnih organa kao i u sazrevanju jajne ćelije preko estrogena i progesterona koje produkuju jajnici.

Dakle, ukoliko tokom ciklusa zrela jajna ćelija ne bude oplođena, ona biva izbačena vaginalnim putem zajedno sa oljuštenim endometrijumom. Sve se to odigrava pod dejstvom hormona osovine hipotalamus-hipofiza-jajnici. Proces koji nastaje naziva se menstruacija. Praćena je manje ili više obilnim krvarenjem koje nastaje kao posledica pucanja krvnih sudova endometrijuma koji se ljušti. Traje oko 3-7 dana, a trajanje varira od osobe do osobe. Nakon toga, endometrijum se obnavlja, a jajnici pripremaju novu jajnu ćeliju za proces oplođenja.

loading...

Pre nastanka menstruacije, veliki broj devojaka nalazi se u takozvanom premenstrualnom sindromu (PMS) koji je praćen simptomima kakvi su razdražljivost i nervoza, bolovi u donjem stomaku (koji se mogu javiti i kao simptomi menstruacije), otečenošću usled zadržavanja vode, nabreklim grudima, mučninom, glavoboljama, preteranom željom za hranom, promenama raspoloženja, kao i temperaturnog stanja organizma i slično.

Neke od devojaka i žena osobito teskobno podnose ovaj period, kako simptome PMSa, tako i sam period trajanja menstruacije. Sa gubicima manjih količina krvi mogu se javiti i malaksalost, umor, bledilo, pa i pogoršanje anemije ukoliko osobe pate od iste. Otoci se mogu zadržati i tokom perioda menstruacije, pa osobe veći deo vremena provode u krevetu. Isto važi i za bolove u predelu jajnika. Određeni procenat ženskih osoba ovaj period zna dobro da „uzdrma“ te da one budu potpuno nefunkcionalne u svakom smoslu te reči.

Zašto menstruacija kasni?

Mnogobrojna stanja mogu dovesti do izostanka ili pak kašnjenja menstruacije. Ta stanja mogu biti fiziološka ili patološka.

Potpuni izostanak menstruacije naziva se amenoreja i karakteristična je najpre za fiziološko stanje kakva je trudnoća. Takođe, i period laktacije, tj fiziološkog puerperijuma, praćen je amenorejom. Neredovni ciklusi javljaju se i odmah nakon prve menstruavije, menarhe, kada devojčice u prvih godinu dana ne dobijaju cikluse redovno, dok osovina koja kontroliše hormone ne sazri i ne prilagodi se na novonastalo stanje, a isto tako i dok ne sazre i prilagode se polni organi devojaka. Te menstruacije obično ne poroizvode zrelo jaje, tj ciklusi su u prvoj godini od menarhe anovulatorni.

Slično je i sa ulaskom u menopauzu, gde sa periodom klimakterijuma dolazi do brojnih izmena u psihičkom i fizičkom stanju žene, kao i do neregularnosti ciklusa koji na kraju u potpunosti izostaju. Svako od ovih stanja objasnićemo naknadno u tekstu koji sledi.

Trudnoća i fiziološki puerperijum kao uzroci izostanka menstruacije

Trudnoća i fiziološki puerperijum koji traje nekoliko nedelja nakon porođaja i obuhvata i period laktacije, jesu najčešći fiziološki razlozi kašnjenja menstruacije, tačnije njenog izostanka, odnosno amenoreje.

Svi znaci i simptomi trudnoće generalno se dele na nesigurne, verovatne i sigurne, a amenoreja, odnosno izostanak menstruacije spada u verovatne znake trudnoće. Nesigurni znaci jesu mučnina, gađenje, ali i povraćanje, želja za kiselim namirnicama, malaksalost, tromost, lako umaranje, ali i trnjenje ekstermiteta i česte promene raspoloženja.

Kako smo već rekli, amenoreja jeste verovatni znak trudnoće, uz kakve promene na genitalijama i dojkama koje uočava ginekolog prilikom pregleda pacijentkinje. Ukoliko menstruacija izostane onda kada je bila planirana prema kalendaru ciklusa, a postoji rizik za trudnoću, najbolje je obratiti se izabranom lekaru ginekologu. On će pregledom i ultrazvučnim dijagnostikovanjem utvrditi da li postoji trudnoća i tako dati sigurnu potvrdu iste. Menstruacija izostaje, odnosno neće je biti tokom čitave trudnoće, kao i nekoliko nedelja nakon porođaja, za vreme laktacije, tokom perioda fiziološkog puerperijuma.

Za sva ova stanja odgovorni su hormoni i pozitivna sprega između osovina u organizmu koje regulišu čitav reproduktivni život žene, polni status žene, a između ostalog i razvoj ploda i trudnoću.

Ostali fiziološki uzroci neredovnih menstruacija

Od fizioloških stanja koje prati neredovna menstruacija, jeste i period nakon prve menstruacije, tj menarhe. Ovaj period traje oko godinu dana i karakterišu ga ciklusi koji nisu redovni, tj ne javljaju se jednom mesečno, već u različitim razmacima, kraćim ili dužim, što je naravno individualno. Sve to je rezultat prilagođavanja devojčica novonastalom stanju, sazrevanja polnih puteva, osovine hipotalamus-hipofiza-jajnici i razvoja polnih karakteristika i stvaranja hormonskog balansa.

Ipak, i tokom ovog perioda, neki od ciklusa mogu biti ovulatorni (iako su uglavnom anovulatorni) i izbaciti po koju zrelu jajnu ćeliju, te je i u tom periodu moguća trudnoća.

Kada je u pitanju još jedno fiziološko stanje koje prati izostanak menstruacije, ovde moramo pomenuti i menopauzu, kao period u klimakterijumu gde redovni ciklusi žene prestaju i gde se njihov reproduktivni period privodi kraju. Ovo stanje praćeno je brojnim promenama u fiziološkom radu organizma, te se i hormonski status menja i menstruacije isprva postaju neredovne, češće ili sve ređe, da bi na kraju u potpunosti izostale.

Nedostatak polnih hormona dovešće do raznih promena u životu ovih žena, kako fizičke prirode (postepena involucija reproduktivnih organa), tako i psihološke prirode. Menopauza je praćena i preteranim noćnim znojenjem, takozvanim valunzima, i žalom za mogućom reprodukcijom, promenama raspoloženja i drugom simptomatologijom.

Patološki uzroci neredovnih menstruacija

Patološki razlozi zbog kojih menstruacija kasni jesu ponekad sastavni deo svakodnevnog života, i za njih smo krivi mi sami. Tu su razne životne situacije, a naročito one stresne sa kojima se redovno susrećemo, ali i brojne druge bolesti i stanja organizma.

Kada su u pitanju patološka stanja koja mogu dovesti do izostanka menstruacije, tu spadaju razne bolesti ginekološkog trakta kakvi su sindrom policističnih ovarijuma, razne infekcije i zapaljenja organa polnog puta, ali i upotreba raznih lekova, na prvom mestu kontraceptivnih sredstava, koji poremećajem hormonskog statusa mogu dovesti do izostanka menstruacije.

Zapravo, gotovo u svim ovim stanjima uzrok amenoreje jeste hormonski disbalans. Stresne situacije, upotreba psihoaktivnih supstanci, opijata ili alkohola, zatim iscrpljenost usled umora, neadekvatne ishrane, preterane fizičke aktivnosti, ali i psihološki poremećaji kakvi su anoreksija i bulimija, takođe su razlozi zbog kojih menstruacija može da izostane. O svemu tome ćemo detaljnije pričati u narednim redovima.

Stres i neadekvatna ishrana kao uzroci poremećaja ciklusa

Najčešći uzroci zbog kojih se javlja poremećaj ciklusa u svakodnevnom životu jesu stres i neadekvatna ishrana. Stres može dovesti do poremećaja rada nadbubrežnih žlezda, te do poremećaja funkcije hormona odgovornog za stresne situacije, koji se u ovim stanjima pojačano luči i remeti produkciju estrogena i progesterona iz jajnika, te tako dovodi do poremećaja u menstrualnom ciklusu.

Nadalje, stres može da vodi i u poremećaje ishrane – od onih kakve su preterani unos masti i ugljenih hidrata, te posledična gojaznost i neadekvatna produkcija i iskorišćavanje hormona iz masnog tkiva u kome su zarobljeni, do onih psihijatrijskih bolesti preteranog izgladnjivanja koji se manifestuju u vidu anoreksije i bulimije.

Generalno gledano, sva ova stanja zapravo jesu posledica poremećaja hormonskog statusa. Gojenje najčešće nastaje usled stresa i nervoze, pa sledstveno dolazi i do povećanog unosa slatkiša i masne, brze hrane. Osoba je takođe i fizički neaktivna i pasivna. Razne dijete, a posledično i moguća psihijatrijska stanja kakve su anoreksija i bulimija, osobito su karakteristične za devojke u periodu adolescencije. Težnja za savršenim izgledom, praćena potpunim nezadovoljstvom trenutnim životom, vodi u ova patološka stanja i poremećaje ciklusa i hormona.

Stoga, stanje amenoreje ili pak kašnjenja menstruacije, ponekad može imati sasvim duboku pozadinu, od bezazlene koja prerasta u onu najtežu patologiju koja se mora lečiti dugotrajnim i mukotrpnim procesom, uz rad više lekara specijalista.

Upotreba lekova i psihoaktivnih supstanci kao uzrok poremećaja ciklusa

Upotreba raznih lekova navodi se kao potencijalni uzročnik potpunog izostanka ili pak neredovnosti ciklusa. Tako, na prvom mestu navode se kontraceptivne pilule, tj lekovi koji po svom sastavu i jesu hormoni i koji se često koriste za lečenje raznih problema u ginekologiji, a i šire. Takođe, pilule se propisuju i u cilju zaštite od trudnoće.

I drugi lekovi mogu uticati na poremećaj ciklusa. Tu spadaju razni antibiotici, benzodijazepini, antidepresivi i mnoge druge grupe lekova koje se koriste u terapiji brojnih bolesti i stanja. Generalno, i same bolesti mogu dovesti do poremećaja ciklusa, a potom i lekovi koji se koriste u svrhe lečenja istih. Psihoaktivne supstance kakve su razne droge ili pak alkohol, u sklopu bolesti zavisnosti, često dovode do poremećaja ciklusa.

Sindrom policističnih ovarijuma

Ovaj sindrom jeste patološko stanje koje obuhvata niz simptoma, od kojih je jedan pojava multiplih cista na ovarijumima. Nastaje kao posledica poremećaja u hormonskom statusu, a najčešće ga prate povišeni nivoi testosterona, muškog polnog hormona koji se javlja kod pacijenata ženskog pola. Svaka devojka ima određene nivoe testosterona u krvi, kao što i svaki muškarac ima određeni nivo estrogena i progesterona. Međutim, kada nivo testosterona pređe dozvoljeni limit, nastaje gore pomenuti sindrom.

Ovaj sindrom sve je češći poslednjih godina, i to najviše zahvata mlađu populaciju. Manifestuje se simptomima multiplih ovarijalnih cista, izostankom menstruacije, tj amenorejom, ili kakvim drugim vidom poremećaja ciklusa, pojavom akni, pojačanom maljavosti, a osobito u predelu lica. Svi ovi simptomi znaju da osobito naruše samopouzdanje, te da mladu osobu podvrgnu anksioznom stanju ili depresiji.

Ovo stanje leči se medicinski hormonskom terapijom, a često i kortikosteroidnom, mada mnoge osobe pribegavaju i izmeni načina života. To podrazumeva zdraviju ishranu, jer mnoge osobe su bile i te kako gojazne kada im je ovaj sindrom otkriven, pa se sada podvrgavaju dijeti sa smanjenim unosom prostih šećera i masnoća. Takođe, oslanjaju se umnogome i na fizičku aktivnost i na svaki vid zdravijeg načina života.

Drugi uzroci poremećaja ciklusa

Ostali uzroci koji mogu uzrokovati izostanak menstruacije od 5 dana, ili pak više od 7 dana jesu i preterana fizička aktivnost i forsiranje organizma do iscrpljivanja, zatim i naglo gojenje, ili nagli gubitak telesne težine uzrokovan raznim faktorima, ali i druge bolesti i stanja organizma kakvi su poremećaj rada štitne žlezde, šećerna bolest, celijakija, bolesti jetre ili pak neke od ginekoloških intervencija koje su vršene na polnim organima, osobito na materici. Uzoci mogu biti i jake prehlade, promene kakvih životnih navika (prelazak na rad u noćnu smenu, promena mesta prebivališta, putovanja) i slično.

izostanak menstruacije razlozi i test na trudnocu

Nadalje, stanja koja mogu uzrokovati poremećaj ciklusa jesu i razni tumorski procesi, kakvi su na primer tumori hipofize, ali i tumorski procesi na reproduktivnim organima. Zračna terapija takođe može uticati na ciklus. Tu su još i razne operativne procedure koje se vrše na ginekološkom traktu, ali i razne abnormalnosti reproduktivnih organa koje nastaju tokom njihovog razvoja.

Koliko je dozvoljeno da menstruacija kasni?

Često se postavlja pitanje – Koliko može da kasni menstruacija? Veoma su česte situacije kada se bespotrebno zabrinemo jer menstruaciju nismo dobili tačno u predviđeni dan. To nikako nije razlog za paniku, jer smo već pomenuli da trajanje menstruacionog ciklusa jeste individualno i razlikuje se od osobe do osobe, ali i da isto tako može da varira usled raznih oboljenja ili kakvih drugih životnih okolnosti koje uzrokuju hormonski disbalans. Takođe, pomenuli smo i da ciklus može da varira u svom trajanju, te da može trajati od 21-35 dana.

Ono što bi možda trebalo da vas zabrine jeste kašnjenje menstruacije 10 dana. U tom slučaju je najbolje da se bez panike, u zakazano vreme, javite svom lekaru. Ukoliko postoji mogućnost da ste trudni, budite spremni i na te okolnosti, dok u suprotnom uzrok jeste u najvećem broju slučajeva kakva bezazlena promena životnog ritma ili navika, a neretko i sindrom policističnih ovarijuma.

Dijagnostika poremećaja menstruacionog ciklusa

Kada je u pitanju dijagnoza poremećaja ciklusa, tj izostanka ili kašnjenja menstruacije, već smo pomenuli da bi tek nakon izostanka menstruacije u periodu od 10 dana bilo poželjno da se javite svom odabranom lekaru ginekologu.

Dijagnoza najpre ide u pravcu uzimanja anamneze pacijenta, o mogućoj trudnoći ili pak nekim drugim razlozima zbog kojih je menstruacija izostala. To bi svakako obuhvatalo i detaljna ispitivanja u vezi sa potencijalnim stresom, naglim dobijanjem ili gubitkom kilograma, zatim sa upotrebom kakvih lekova ili pak o mogućem periodu klimakterijuma. Takođe, mora se obratiti pažnja i na kakve pridružene simptome, jer bi recimo podatak o pojačanoj maljavosti koji se vidi i na pregledu, kao i preterana gojaznost i aknama izmenjeno lice, moglo donekle da uputi na sindrom policističnih jajnika.

Detaljan pregled pacijenta je od velike važnosti. Tom prilikom se pored redovnog ginekološkog pregleda koji je osnova posete ginekologu, vrše i dodatna ispitivanja. Ona obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, uzimanje briseva i PAPA test. Takođe, potrebno je obratiti pažnju i na kompletni status pacijenta, na njegovo fizičko i mentalno zdravlje. Tako bi, na primer, izmenjeno ponašanje adolescentkinja koje su preterano mršave, stalno su na kakvim dijetama i imaju nezdrav odnos prema hrani, ali i prema životu uopšte, moglo da nam ukaže na moguća psihijatrijska stanja kakva su anoreksija i bulimija.

Nadalje, ispitivanja idu u pravcu otkrivanja trudnoće ili brojnih drugih uzročnika izostanka ili kašnjenja menstruacije. Trudnoća se može dokazati ultrazvučnim pregledom, a nadalje se vrše i laboratoriski i razni drugi testovi za otkrivanje mogućih uzroka kakve su razne bolesti jajnika i drugih polnih organa, žlezda, hormonalni poremećaji i drugo. Ponekad ispitivanja idu i u pravcu dijagnostičkih metoda kakve su CT (kompjuterizovana tomografija) i NMR (nuklearna magnetna rezonanca).

Kako izazvati menstruaciju na prirodan način?

Danas su mnogi ljudi protiv savremenih medicinskih pristupa u lečenju bolesti, te se većina odlučuje da izbegne posete lekaru i leči se samostalno, svojim metodama i upotrebom bilja iz prirode. Ovo je svakako pogrešno razmišljanje i pogrešan pristup, jer će svako stanje na kraju ipak zahtevati lekarsku pomoć. Ono što je u ovom slučaju veoma važno za zapamtiti, jeste da se sa izostancima menstruacije nije igrati, osobito ukoliko je osoba u reproduktivnom periodu i seksualno je aktivna. Ukoliko je menstruacija izostala, svakako da je jedan od potencijalnih uzroka i moguća trudnoća, tako da je veoma važno javiti se lekaru, pre nego što se odlučite da stimulišete početak menstruacije raznim biljem iz prirode.

Svom organizmu možete umnogome pomoći tako što ćete pokušati da se opustite, da smanjite nivo stresa, tj stresnih situacija za koje znate kako na vas deluju. U tome će vam pomoći najrazličitije metode relaksacije koje možete kreirati po svojoj želji, tj možete se pridržavati onoga što vas smiruje i što vam prija. Kada vaš organizam postigne odgovarajući balans, i hormoni će dospeti u stanje homeostaze tj ravnoteže. Pokušajte da pobegnete od misli i problema koje vas tište. Posvetite se sebi, ljudima koji vas vole. Provodite vreme sa prijateljima i više se smejte. Krenite na jogu, šetajte, vežbajte. Opustite i telo i misli. Sve će to relaksirati vaš organizam i omogućiti mu da ponovo kvalitetno obavlja svoju funkciju.

Neki podaci govore i u prilog visokom unosu vitamina C koji je dobar za podsticanje zakasnele menstruacije. Zapravo, pojedinci smatraju da je unos od 3000 jedinica vitamina C na dan, ukupno 3 dana za redom, idealan da se podstakne zakasnelo krvarenje. Međutim, ne možemo a da se ne zapitamo da li je ova metoda možda štetna po naše zdravlje, ako uzmemo u obzir da je dozvoljena količina vitamina C oko 1000 jedinica na dan. Stoga, ipak se savetuje da taj unos ostane na optimalnom nivou te da se ne pokušava sa prevelikim unosima vitamina, osobito u vidu suplemenata, a da se prethodno ne konsultujete sa lekarom.

Čajevi za podsticanje menstruacije

Često čujete od svojih baka ili tetki o raznim čajevima koji oporavljaju sve tegobe, pa i one ginekološke. Daleko od očiju lekara spremaju se razni napici koji, smatra se, podstiču menstruaciju. Ipak, mi smatramo da je javljanje lekaru prvi i osnovni princip u lečenju ovih tegoba.

Neki od čajeva o kojima ste možda i čuli, jesu čaj od biljke konopljike, poznatije i kao drvo čednosti ili divlji biber. Smatra se da čaj od ove biljke uspostavlja hormonsku ravnotežu u organizmu, a samim tim i homeostazu čitavog organizma. Ovaj čaj priprema se kao i svaki drugi, tako što se listovi biljke preliju vrelom vodom i ostave da odstoje 10 minuta, a zatim se procede i popiju. Redovnom upotrebom čaja, doći će do normalizacije ciklusa i do pravilnog funkcionisanja hipofize, kao i do hormonskog balansa.

Virak i ljutovnica spadaju takođe u čajeve koji redovnom upotrebom mogu da podstaknu menstrualno krvarenje. Nadalje, ovas se kao biljka preporučuje kako bi se funkcija štitne žlezde regulisala, a samim tim i izostanak menstruacije (ako je uzrokovan poremećajem rada štitne žlezde). Korenje biljaka kakve su đumbir i angelika može sprečiti izostanak menstruacije, tj amenoreju, a tu je takođe i peršunov list. Ipak, sve ove biljke i biljni čajevi, preporučuju se isključivo kao dopuna terapiji i uz saglasnost lekara ginekologa.

Savremena medicina u terapiji izostanka menstruacije

Najviše spominjani lekovi koji se koriste u svrhe podsticanja menstruacionog ciklusa jesu Dabrostone, Orgametril, Primolut Nor i Duphastone. Svi ovi lekovi propisuju se po savetu lekara, i to nakon detaljnog pregleda i analiza, kao i laboratorije, kada lekar donosi odluku koji je lek najbolji za svakog pojedinca. To su zapravo lekovi koji se sastoje od hormona, te dopunjuju i zamenjuju prirodne ljudske hormone, tačnije progesteron.

Naravno, ni jedan od navedenih preparata nije dozvoljeno uzimati bez lekarske dozvole. Isto važi i za metode alternativne medicine kakve su upotreba raznih biljnih čajeva i drugih lekovitih trava u cilju podsticanja krvarenja. Sa takvim problemima, ma koliko njihovi uzročnici bili bezazleni ili ne, se ni u kom slučaju nije dozvoljeno igrati.

Zaključak

Kod devojaka koje su tek dobile svoju prvu menstruaciju, kod potencijalne trudnoće ili pak ulaska u menopauzu, neredovnost menstruacija se očekuje i nije za iznenaditi. U tim slučajevima savetuje se da se, pored osnovnih pregleda, posavetujete sa svojim ginekologom i oko svog seksualnog ponašanja, ali i oko ponašanja uopšte, jer se u tim periodima života žene i psihički menjaju, te se tako prilagođavaju na novonastalu situaciju.

Izostanak, tj kašnjenje menstruacije od nekoliko dana, najčešće nije stvar koja bi trebalo da kod vas izazove paniku. Svakoj ženi se dešava da tokom nekog meseca bude pod većim stresom i da zbog toga možda konzumira neke lekove. Dešava se i da usled promene kakvih životnih navika menstruacija zakasni, pa čak i porani.

Svakako, ukoliko je menstruacija izostala za period od 10 dana, bilo bi poželjno da se javite lekaru radi utvrđivanja potencijalne trudnoće ili pak postojanja mogućnosti za nekim bolestima kakve su oboljenja štitne žlezde, dijabetes, policistični ovarijumi i slično. Tome u prilog često govore i mnogi drugi simptomi bolesti, a amenoreja ili poremećaj ciklusa jesu samo jedni od njih. Sa takvim tegobama trebalo bi se ozbiljno pozabaviti, osobito ukoliko devojka nije rađala, te se savetuje kompletna kontrola organizma.

Dakle, kao što je u osnovi bilo koje druge bolesti u medicini otkrivanje osnovnog uzročnika bolesti i njeno lečenje, tako je i ovde amenoreja ili kašnjenje ciklusa samo jedan od simptoma bolesti, koji će se u najvećem procentu slučajeva povući onda kada se izleči osnovna bolest.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: