Piramida ishrane za decu i odrasle – kompletan vodič

Ishrana predstavlja izuzetno važan segment života koji direktno i vrlo značajno utiče na sve ostale segmente života, pa samim tim i na zdravlje, na kvalitet životnih funkcija, na otpornost organizma na nastanak i na razvoj svih vrsta bolesti, pa i na sposobnost organizma da se od već nastalih i razvijenih bolesti brani. Donekle, ushrana značajno utiče čak i na dužinu života.

Zbog svega što smo upravo naveli, navike koje se tiču ishrane, potrebno je oblikovati još u najranijem detinjstvu i kao takve, potrebno ih je negovati i kasnije, tokom celog života.

U cilju lakšeg i pritom pravilnog oblikovanja ishrane, preporučujemo vam da tekst koji je pred vama pročitate do samog kraja i da se kroz njegov sadržaj upoznate sa konceptom piramide ishrane, koja će vam poslužiti kao kompletan vodič za oblikovanje ishrane, bez obzira da li ishranu želite da oblikujete za svoju decu ili za sebe i vama drage odrasle osobe.

Naime, postoje dve piramide ishrane i to su piramida ishrane za decu i piramida ishrane za odrasle.

Koncept prve i koncept druge pomenute vrste piramide ishrane, predstavićemo vam u nastavku teksta.

Piramida ishrane za decu

Ono što je kao prvo važno naglasiti kada je u pitanju piramida ishrane za decu, jeste da se njen koncept odnosi na decu koja su u uzrastu u kojem im je dozvoljeno konzumiranje svih vrsta namirnica.

Pre tog uzrasta, koncept piramide ishrane za decu nije primenjiv.

Piramida ishrane za decu, koncipirana je tako da sadrži ukupno pet nivoa. Svaki od tih pet nivoa, sadrži preporuke o upotrebi i količini određene vrste namirnica. Od pet nivoa piramide ishrane, prvi i ujedno početni nivo piramide smatra se glavnim i najvažnijim nivoom i on sadrži preporuke o namirnicama koje treba da predstavljaju temelj ishrane deteta. Svaki drugi, tačnije svaki naredni nivo piramide ishrane za decu, sadrži preporuke o upotrebi i količini namirnica koje takođe treba da su zastupljene u ishrani deteta i koje su bitne, ali koje treba da se konzumiraju u manjim količinama i manje ućestalo nego namirnice iz prethodnognivoa piramide ishrane.

Ovo je način na koji su konkretno koncipirani nivoi piramide ishrane za decu:

loading...

– Prvi nivo piramide ishrane za decu

Prvom nivou piramide ishrane za decu, pripadaju namirnice kao što su različite vrste žitarica i različiti proizvodi od žitarica. Takve namirnice, treba da predstavljaju temelj ishrane svakog deteta, što znači da treba da su zastupljene u najvećoj količini u poređenju sa svim drugim vrstama namirnica koje su takođe uključene u ishranu deteta. Konkretno, svako dete, u toku jednog dana, treba da konzumira do čak šest porcija koje su sačinjene od žitarica (od bilo koje vrste žitarica) ili od proizvoda od žitarica. Pritom, iako to u samom konceptu piramide ishrane za decu nije jasno i konkretno definisano, jedna porcija žitarica ili proizvoda od žitarica, treba da podrazumeva količinu koja bi mogla da stane na dlan deteta odnoso u šaku deteta.

– Drugi nivo piramide ishrane za decu

Drugom nivou piramide ishrane za decu, pripadaju namirnice kao što su različite vrste voća i povrća, bilo da je reč o voću i povrću u svežoj ili u termički obrađenoj formi. Značaj zastupljenosti pomenute vrste namirnica u ishrani deteta, ogleda se u snabdevanju njegovog organizma dovoljnim količinama vitamina i minerala. Konkretno, svako dete, u toku jednog dana, treba da konzumira dve porcije voća i najmanje dve do tri porcije povrća. I u ovom slučaju, jedna porcija podrazumeva količinu hrane koja bi mogla da stane u šaku deteta.

– Treći nivo piramide ishrane za decu

Trećem nivou piramide ishrane za decu, pripadaju namirnice kao što su mleko i sve vrste mlečnih proizvoda. Zastupljenost ovakvih vrsta namirnica u ishrani deteta, važna je zbog snabdevanja njegovog organizma kalcijumom koji je odgovoran i neophodan za zdravu funkciju kostiju, ali i za zdravlje mnogih drugih funkcija. Konkretno, svako dete, u toku jednog dana, treba da konzumira dve porcije mleka ili mlečnih proizvoda. Veličina porcije, obuhvata količinu hrane koja je navedena i u prethodna dva slučaja.

– Četvrti nivo piramide ishrane za decu

Četvrtom nivou piramide ishrane za decu, pripadaju namirnice kao što su sve vrste mesa, sve vrste proizvoda od mesa i jaja. Zatsupljenost pomenutih vrsta namirnica u ishrani deteta, važna je iz razloga što se posredstvom takvih namirnica organizam deteta snabdeva optimalnom količinom proteina. Konkretno, svako dete u toku jednog dana, treba da konzumira dve porcije navedenih vrsta namirnica. Veličina porcije, ista je kao i u prethodnim slučajevima.

– Peti nivo piramide ishrane za decu

Petom i ujedno poslednjem nivou piramide ishrane za decu, pripadaju namirnice kao što su slatkiši, začinjene namirnice, masne namirnice i namirnice koje su pripremljene sa dosta ulja. Svako dete, u toku jednog dana, trebalo bi u što manjoj meri i količini da konzumira takve namirnice i zato, za njih nije naveden preporučen broj porcija, jer je preporuka da se takve namirnice zapravo izbegavaju.

Piramida ishrane za odrasle

Piramida ishrane za odrasle, u značajnoj količini se razlikuje u odnosu na piramidu ishrane za decu. Naime, sam temelj, odnosno najznačajniji stepen piramide ishrane za odrasle, podrazumeva preporuke koje se ne odnose na unos namirnica, već na unos vode i na optimalni nivo fizičke aktivnosti.

Konkretno, prema savetima koji su zastupljeni u konceptu piramide ishrane za odrasle, svaka odrasla osoba, bilo da je muškarac ili žena, u toku jednog dana treba da popije osam čaša vode. Uz to, svaka odrasla osoba, u toku jednog dana, treba da bude minimalno pola sata fizički aktivna.

Fizička aktivnost, može da bude zastupljena kroz hodanje, tačnije kroz šetnju ili kroz bavljenje sportom.

– Drugi nivo piramide ishrane za odrasle

Drugi nivo piramide ishrane za odrasle, sačinjen je od namirnica kao što su voće i povrće. Konkretno, prema savetima koji su zastupljeni u konceptu piramide ishrane za odrasle, svaka odrasla osoba u toku jednog dana, treba da konzumira 200 do trista grama povrća i isto toliko voća. Preporučeno je da povrće i voće bude što je češće moguće sveže, ali i konzumiranje termički obrađenog povrća ili voća je takođe dozvoljeno.

– Treći nivo piramide ishrane za odrasle

Treći nivo piramide ishrane za odrasle, sačinjen je od namirnica životinjskog porekla, kao što su sve vrste mesa, jaja, mleko i svi mlečni proizvodi. Konkretno, svaka odrasla osoba, u toku jednog dana, treba da konzumira 170 grama mesa, tri šolje mleka i tri porcije hrane koja sadrži neke od namirnica kao što su jaja ili mlečni proizvodi (sir, jogurt, pavlaka, kiselo mleko i slično).

– Četvrti nivo piramide ishrane za odrasle

Četvrti nivo piramide ishrane za odrasle, sačinjen je od namirnica koje u sebi sadrže biljna ulja i od namirnica kao što su margarin, puter, mast i koštunjavo voće. Naime, svaka odrasla osoba u toku jednog dana treba da konzumira bar jedan obrok u kojem je sadržana neka od navedenih vrsta namirnica.

– Peti nivo piramide ishrane za odrasle

Peti nivo piramide ishrane za odrasle, sačinjen je od namirnica kao što su žitarice i proizvodi od žitarica. Svaka odrasla osoba, bilo da je reč o muškarcu ili o ženi, u toku jednog dana, treba da konzumira do 180 grama žitarica i proizvoda od žitarica. Pritom, preporučuje se da izbor žitarica i proizvoda od žitarica, bude usmeren na integralne žitarice i na proizvode od integralnih žitarica.
Hleb od belog brašna i sve druge proizvode od belog brašna kao što su kroasani i različita peciva, treba izbegavati i njihov unos treba svesti na minimum.

Namirnice kao što su slatkiši i različite grickalice, ali i namirnice koje sadrže veće količine začina treba da su u što manjoj meri zastupljene u ishrani odraslih osoba, bilo da je reč o muškarcima ili o ženama.

Osobe koje su starije od šezdeset godina, posebno treba da izbegavaju slatkiše i različite grickalice, kao i namirnice koje sadrže veće količine začina.

Alkohol, odnosno alkoholni napici i gazirani sokovi ne nalaze se kao preporuka ni u jednom nivou piramide ishrane za odrasle. To znači, da konzumiranje navedenih vrsta napitaka ni na jedan način ne deluje pozitivno na zdravlje ljudi i da takve napitke ne treba upotrebljavati u okviru ishrane. Ukoliko pak takve napitke konzumirate, potrudite se da ih konzumirate u što manjim količinama i što ređe.

Od navedenih saveta koji su sadržani u konceptu piramide ishrane odraslih osoba, mogu da odstupaju osobe kod kojih je izražen bilo koji oblik trajno prisutnog zdravstvenog problema. Naime, takve osobe, koncept svoje ishrane treba da usaglase isključivo sa preporukama lekara, koje su donete u skladu sa vrstom i sa intenzitetom izraženosti određene bolesti.

Takvo pravilo, odnosi se čak i na decu. Naime, deca koja boluju od bilo koje vrste trajno izražene bolesti, ne treba strogo da se pridržavaju saveta koji su sadržani u konceptu piramide ishrane za decu.

Primer situacije u kojoj odrasli ili deca ne treba da se pridržavaju navedenih saveta, odnosno opisanog koncepta ishrane, jeste situacija u okviru koje odrasla osoba ili dete boluje recimo od celijakije. Takva odrasla osoba ili dete, bez obzira što je to po konceptu piramide ishrane predviđeno i preporučeno, ne sme da konzumira gotovo ni jednu vrstu žitarica, tačnije ni jednu vrstu žitarice koja u svom prirodnom sastavu sadrži gluten.

Odrasla osoba ili dete koje boluje od neke vrste trajno izražene bolesti, pored izbora namirnica, takođe ne mora da poštuje ni preporučene količine namirnica. Naime, osobama koje boluju od neke vrste trajno izražene bolesti, bilo da su to odrasli ili deca, često se preporučuje pojačan ili pak smanjen unos određenih vrsta namirnica (u zavisnosti od vrste bolesti).

Iz informacija koje smo upravo naveli i objasnili, zaključuje se da je koncept piramide ishrane u najvećoj meri primenjiv kod zdravih osoba ili kod osoba kod kojih je izražen neki trenutan i prolazan oblik zdravstvenog problema.

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: