Transplantacija, presadjivanje kose – postupak, iskustva i cena

Kosa (lat. capilli) predstavlja skupa dlaka na ljudskom skalpu (glavi). Životni vek kose na glavi iznosi 2 do 4 godine, tako da do obnavljanja kose dolazi nakon 6 godina. Istraživanja ukazuju na podatak da čoveku na svakih 15 minuta opadne po jedna vlas, što u proseku iznosi oko 30 do 100 vlasi u toku dana. Pojava opadanja umnogome zavisi od broja vlasi u kosi i njene boje. Prosečan broj dlaka na kosi iznosi oko 100000.

Kosa pored zaštitne poseduje i estetsku funkciju.. Boja kose može biti uslovljena geografskim poreklom jedinke, tako Afrikance odlikuje karakteristična gusta loknasta crna kosa, dok Evropljani imaju smeđu blago zatalasanu kosu. Vlasi kose mogu se razlikovati po debljini i brojnosti, a može biti zanimljiv podatak da je najduža izmerena vlas iznosila 560, 27 cm.

Dodatne informacije

Prosečna osoba dnevno ostane bez 60 do 100 dlaka, a sve preko navedenog optimuma smatra se pojačanim opadanjem kose koje zahteva dalji medicinski tretman. Folikul dlake vrši brojne funkcije od kojih su najbitnije zaštitna i senzitivna uloga, zbog čega se neprestano regeneriše i obnavlja.

Kako raste kosa?

Kosa raste u ciklusima: anagen 2-6 godina, telogen 2-3 meseca, katagen (faza ispadanja dlake). U anagenoj fazi rasta trebalo bi da bude 80 do 90 % korena dlake, a u katagenom ciklusu oko 1%.

Uzroci proređivanja kose

Različiti faktori mogu dovesti do pojave opadanja kose. Pored androgenih i genetskih faktora na proređivanje vlasi mogu uticati i hormonski disbalansi, zračenje, seboreja, smena godišnjih doba, stres, trudnoća, infektivna oboljenja, loša ishrana, autoimune bolesti, dejstvo toksičnih materija, kao i starenje.

Najčešći uzorci opadanja kose

Smena godišnjih doba. Smatra se da oko 20 % ljudi iskusi sezonsko opadanje kose koje je najčešće tokom septembra i oktobra. Kod osoba sa manjkom gvožđa u organizmu kosa može biti istanjena i proređena.

Oboljenja štitne žlezde. Mogu biti jedan od uzročnika pojave suve, krte i proređene kose. Dokazano je stresni događaji većeg intenziteta mogu uticati na zaustavljanje rasta dlake i njeno ispadanje nakon tri meseca.

Određene grupe lekova poput citostatika takođe mogu uticati na javljanje privremene ćelavosti.

Neuravnotežena ishrana. Neuredna ishrana i držanje dijeta  mogu biti odgovorni za opadanje vlasi. Naime, deficit proteina, vitamina grupe B i cinka može dovesti do nepovratnog gubitka kose.

loading...

Teška oboljenja. Opadanje kose može biti jedan od prvih znakova pojave ozbiljnih oboljenja poput karcinoma ili sistemskih autoimunih bolesti.

Hemijska sredstva. Hemijski sastojci sredstava za negu kose neškodljivog su karaktera, ali se u određenim slučajevima alergija ili neadekvatne primene kiselina mogu klasifikovati kao uzročnici proređivanja vlasi.

Preosetljivost korena dlake na aktivnu formu muškog polnog hormona (DHT) predstavlja uzrok muške ćelavosti u 95 % slučajeva, kada dolazi do sužavanja arterija i salbijeg dotoka hranljivih materija do vlasi kose. Kao posledica slabije cirkulacije dolazi do skraćenja anagene faze (faze rasta) i produženja telogene faze (faze odmora), a dlake se vremenom istanjuju i opadaju. Ovakav vid muške ćelavosti je fiziološkog karaktera, i prema njemu su pravljene različite klasifikacije muške ćelavosti, od kojih je najzastupljenija Norvudova klasifikacija muške ćelavosti.

Gubitak kose kod žena

Za razliku od muške ćelavosti, gubitak kose kod žena predstavlja manje uobičajenu pojavu koja može predstavljati traumatično iskustvo za pripadnice lepšeg pola. Pojava hroničnog androgenog disbalansa može biti okidač gubitka vlasi.

Kod žena se izdvajaju dva tipa gubitka kose: gubljenje kose slično muškoj ćelavosti i drugi, ženski tip koji se javlja u kasnijim godinama, zahvata regiju temena sa tendencijom širenja ka drugim područjima glave. Kod žena se opseg gubljenja kose određujem putem Ludvigove lestvice.

Specifični uzroci opadanja kose kod žena

Drugo stanje. Proređivanje kose predstavlja čestu pojavu kod trudnica i obično se javlja nakon porođaja usled naglog pada estrogena i progesterona, međutim nakon uspostavljanja hormonalnog balansa doći će do rasta novih vlasi.

Sindrom policističnih jajnika. Kod žena sa sindromom policističnih jajnika i viškom androgenih hormona može doći do pojave tzv. androgene alopecije-proređenosti kose po muškom tipu. Pri navedenom tipu alopecije kosa se proređuje u temenoj regiji, a vlasi su slabije. Ukoliko ne dođe do potpune atrofije korena, androgena alopecija može se zaustaviti i izlečiti.

Menopauza. Kod pojedinih žena usled genetske uslovljenosti može doći do opadanja i gubljenja kose tokom menopauze.

Prema podacima, čak oko 40 % muškaraca i 20 % žena iznad 45 godina ima problem sa gubljenjem kose i željom za nadoknađivanjem iste. Gubitak vlasi predstavlja predstavlja posebno traumatičan događaj za mlađe ljude, zbog čega su stručnjaci tokom prethodnog veka osmislili trenutno jedinu metodu trajne restauracije vlasišta- operativni postupak transplantacije.

Transplantacija predstavlja hirurški zahvat pri kom se kosa sa potiljačnih ili rubnih delova skalpa premešta (transplantira) na područja bez kose. Ovaj postupak je moguće obaviti zahvaaljujući tome što se vlasi prisutne na potiljačnim i bočnim regijama knostantno obnavljaju, dajući time transplantacioni materijal za obavljanje hiruškog postupka.

Cilj operativnog postupka je transplantiranje dlake ili folikularne jedinice na mesto gubitka kose. Gustina dlake na vlasištu meri se brojem folikularnih jedinica po  cm2, i kreće se od 90 do 120 jedinica. Način izračunavanja folikularne jedinice određuje tip hirurškog zahvata (FUSS, FUE)

Tipovi hirurških tretmana

FUSS (Follicular Units Strip Surgery) tehnika. Do nedavno najprimenjivanija transplantaciona tehnika. Postupak se vrši sa velikim brojem prirodno grupisanih folikularnih celina koje dobijaju pomeranjem dela vlasišta mikroskopski izdeljenog na tzv. graftove koji se transplantiraju na područja bez kose. Preneti graftovi mogu se podeliti na minigraftove, mikrograftove i folikularne jedinice (FU).

Nedostaci tehnike: kao glavna mana FUSS operativnog postupka navodi se ostajanje pravolinijskog ožiljka, koji je nakon obavljanja trichophytic closure procedure minimalan.

Prednosti: moguće je transplantirati veliki broj folikularnih jedinica u jednom zahvatu.

Trichophytic clousure. Sprovođenje navedene tehnike minimizira rizik od ostanka pravolinijskog ožiljka zatvaranjem nastale rane i omogućava rast dlaka na mestu reza.

Lateral slit tehnika. Predstavlja hirurški zahvat nakon kojeg je transplantirana kosa gotovo identično raspoređena kao i prirodi, a ugao i rast dlake su u potpunosti kontrolisani. Navedena tehnika omogućava transplantacioni postupak na područjima koja su teško dostupna.

FUE (Follicular Units Extraction) FUG ili FOX tehnika je operativni postupak tokom kojeg se folikularne jedinice posebno kreiranim hirurškim instrumentima prenose sa potiljačnih i bočnih delova skalpa na odabrano mesto. FUE metoda je poslednjih desetak godina dobila na popularnosti zbog svog minimalno invazivnog karaktera, odnosno, primena navedene operativne tehnike neće rezultirati ostajanjem pravolinijskog ožiljka.

Operativni postupak uključuje primenu specijalno dizajniranog cilindričnog instrumenta širine do 1 mm (0,75) kojim se folikularni delovi odvajaju od okolnog tkiva do visine srednjeg dermisa, nakon čega se vade pincetom. Ipak, poželjno je da pre podvrgavanja navedenom operativnom postupku obavite mikroskopsko testiranje kojim se određuje raspored folikula dlake unutar folikularne celine. Nakon uzimanja folikula sa potiljačnih i rubnih područja, folikuli se prenose na ciljana mesta, pri čemu se najveća pažnja posvećuje formiranju prednje crte linije kose koja odvaja kožu čela od početka kose.

Korišćenjem folikularnih celina sa jednim ili dva pripijena korena radi dobijanja gustine i volumena stvara se prirodan oblik prednje crte. Prilikom sprovođenja FUE procedure potrebno je voditi računa o sledećim elementima , a to su: veličina punch noža kojim se vrši hirurška intervencija, kvalitetu i gustini donorske regije, broju neophodnih graftova, broju presečenih graftova itd. Uspeh implantacije može zavisiti od uga pod kojim se transplantirane dlake stavljaju, veličine incizija, gustine koja se može postići, kreiranja prednje linije kose i centralnog dela.

Oporavak nakon FUE procedure traje kraće, kosa prema mnogim iskustvima ima prirodniji izgled, a kao najveća prednost ističe se odsustvo ožiljaka.

Direct hair implantation (DHI). Direktna implantacija kose. DHI tehnika polazi od stanovišta da folikul predstavlja histološku jedinicu, a folikularna jedinica prirodnu fiziološku celinu. Postupak se zasniva na individualnom uzimanju folikula sa donorskog područja specijalnim DHI instrumentom, nakon čega se ti isti folikuli transplantiraju specijalno dizajniranim DHI inplanterima. Pre otpočinjanja DHI tretmana neophodno je obaviti DHI alopecija test. Ipak, pre podrvgavanja postupku, pacijentu je potrebno predočiti činjenicu da su dlake transplantirane sa tela slabijeg kvaliteta od onih sa glave. Mnogi navode da je pomenuta procedura samo deo FUE tehnike.

Body hair transplantation (BHT). Transplantacija dlaka sa tela. Kod velikog broja ljudi uočen je gubitak velikog dela kosa, te se u ovakvim situacijama pribegava transplantaciji dlaka sa tela na skalp, zbog čega je došlo do razvijanja posebnog vida FUE tehnike, ili takozvane BHT procedure. Nakon sprovođenja ove metode dlake sa tela postepeno stiču karakteristike vlasi kose, što ide u prilog teoriji o sposobnosti folikula za stvaranje različitih tipova dlaka. Pre operativnog postupka poželjno je odrediti DTI (Torso ponor Index), i ukoliko prelazi vrednost od 8, obaviti operativni zahvat. Takođe, neophodno je istaći da telesne dlake nemaju isti ciklus rasta i karakteristike kao vlasi kose, naime oko 60% dlaka na telu je u tzv. telogenoj fazi mirovanja, dok je svega 10% vlasi u navedenoj fazi.

Medikamenti kao tretmanska sredstva u lečenju ćelavosti

Izuzetno mali broj medikamenata ostvario je uspešno dejstvo u borbi protiv gubitka kose, a u red malobrojnih delotvornih sredstava spadaju sledeći medikamenti:

DHT inhibitori (Finasterid, Dutasterid), stimulatori rasta kose (Minoksidil), antiinflamatorna sredstva, antiandrogeni (Nizoral 1%-ni i 2%-ni (ketoconazol), šampon (Proksipen, Spirinolakton).

Mezoterapija. Predstavlja jedan od posebnih vidova postupaka u službi sprečavanja opadanja kose. Izvodi se primenom serija mikroinjekcija u mezoderm putem kojih se direktno u kožu glave unose minerali, vitamini i DHT blokatori, nakon čega dolazi do smanjene produkcije DHT, stimulisanja cirkulacije i korena vlasi. Zbog mikroinjekcija nekima ovaj postupak može biti neprijatan, zbog čega mogu pribeći alternativnom rešenju mezoterapije bez mikroinjektiranja.

Laserska terapija. Rezultati savremenih kliničkih istraživanja dokazali su efikasnost laserskih zraka u stimulisanju rasta vlasi. Laserski zraci ostvaruju korisno tako što pospešuju cirkulaciju u skalpu, obnavljaju oštećena tkiva, te jačaju imunodbramebene sisteme. Laserska terapija predstavlja efikasnu alternativu medikamentim terapijama.

Bio fibre. Ugradnja veštačkih vlasi predstavlja krajnju opciju koja se primenjuje u slučaju neuspeha preostalih metoda. Ovaj postupak je uspešan u preko 80 % slučajeva, a zasniva se na pričvršćivanju svake pojedinačne vlasi (niti) specijalnim instrumentima za mišić svoda lobanje (galea aponeurotica). Na veštačku nit nanosi se keratozni sloj radi prečavanja upala i odbacivanja presađenih dlaka nakon zahvata. Takođe, mesec dana pre operativnog postupka usadi se 100 vlasi i prati se reakcija skalpa na iste. Nedostatak ove metode je u tome što presađivanje kose zahteva redovne medicinske kontrole.

Cena transplantacije kose

Najčešće dileme potencijalnih kandidata za transplantaciju i presađivanje kose odnose se na cenu samog operativnog postupka, stoga bi bilo uputno objasniti na osnovu kojih elemenata se određuje cena zahvata.

Cena transplantacije definiše se na osnovu broja graftova (transplantanata) ili dlaka, a pri utvrđivanju cene razmatraju se i drugi faktori poput sekundarne FUE procedure (otežano vađenje dlaka koje mogu biti i slabog kvaliteta), kao i intervencija bez šišanja, zatim novčani iznos zavisi i od toga da li se obavlja korekcija prednje linije kose.

Pri definisanju cene trebalo bi da zahtevate od lekara da vam kaže broj graftova koje će vam presaditi, pri čemu bi trbao da obratite pažnju da li je reč o dlakama (folikulima) ili o graftovima (folikularnim jedinicama, transplantatima, implantatima) koji mogu sadržati jednu, dve, tri ili više dlaka.

Postupci transplantacije mogu se obaviti po vrlo povoljnim cenama u zemljama poput Indije, Pakistana, Meksika i Turske koja je postala privlačna sa aspekta medicinskog turizma zbog izuzetno povoljnih cena transplantacionih zahvata koji se odvijaju u više od 500 klinika. Međutim, nisu sve ustanove koje se bave ovakvim procedurama akreditovane, zbog čega bi trebalo sa oprezom pristupiti biranju klinike u kojoj želite da obavite planirani zahvat.

Na našim prostorima cena jednodnevne operacije iznosi oko 2000 evra, a dvodnevni operativni zahvat košta 3000 evra.

Zapadno-evropske i američke klinike formiraju cenu postupka prema ceni jednog grafta.

Države Cena po graftu
SAD i Kanada 10-12 $
Francuska 7 $
Velika Britanija i Irska 8-10 $
Nemačka 6-8 $
Belgija 6 $
Australija 6-8 $

Takođe, mnoge klinike u inostranstvu pacijentima obezbeđuju prevoz i hotelski smeštaj, kao i određeni (fiksni) paket graftova. Nakon obavljene intervencije dobićete sva neophodna postoperativna sredstva nege (šampone, losione, lekove, antibiotike), dok pojedine klinike pružaju i specijalne popuste za dodatne terapije kao što su laserske intervencije ili drugi postupci.

Transplantacija kose je doživela veliki procvat tokom prethodnih decenija, sa progresivnim rastom zadovoljnih pacijenata kojima je operativni transplantacioni rešio jednu od najvećih estetskih smetnji današnjice. Konstantno osavremenjivanje operativnih procedura garant vremenom je rezultiralo nestajanjem razlika između transplantirane i prirodne netransplantirane kose. Pojava ožiljaka usled određenih tipova zahvata, a u nekim slučajevima prisustvo bola pri zahvatu može odbite pojedine ljude od obavljanja zahvata, ali brojna pozitivna iskustva i zadovoljstvo nakon ugledanog lica sa novom kosom u ogledalu opovrgavaju navedene tvrdnje,

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: