Opadanje kose kod žena i muškaraca – simptomi, uzroci, kako sprečiti i lečenje

Opadanje kose je jedan od veoma čestih problema sa kojim se suočava veliki broj ljudi i to oba pola. Mada se pojam ćelavosti češće vezuje za muškarce, ni žene nisu izuzetak, mada se na gubitak kose kod dama često gleda sa većim podozrenjem i smatra se manje ‘normalnim’. Objašnjenje nije čisto estetske prirode, jer mehanizmi koji dovode do opadanja kose kod žena i muškaraca mogu biti drugačijeg porekla.

U oba slučaja, pojedinci se suočavaju sa neprijatnom pojavom koja može da bude simptom nekog ozbiljnijeg zdravstvenog stanja, no i posledica određenog faktora ili skupa faktora.

U najvećem broju slučajeva, gubitak i opadanje kose ozbiljno narušavaju kvalitet života osobe i njene socijalne odnose, budući da ovaj fenomen teško ostaje nezapažen.

U medicinskom kontekstu, svaki oblik gubitka kose svrstava se pod zajednički termin alopecija; ovaj termin jednostavno označava opadanje kose i ne odnosi se na neko specifično oboljenje. Do ovog stanja može doći usled jednog ili više razloga, koji se reflektuju u posebnoj dijagnozi. Neke od dijagnoza strogo vezanih za sam gubitak kose i medicinski se nazivaju alopecijom. Ovu pojavu izaziva čitav spektar faktora, počev od genetskog materijala do uslova iz okruženja. Najzastupljeniji tip je takozvani AGA tip – androgena alopecija, koja se ispoljava ženskom ili muškom šemom gubitka kose.

Takođe postoje i drugi oblici, dok nekoliko stotina različitih oboljenja mogu imati alopeciju kao primarni simptom.

UZROCI OPADANJA KOSE

Uzroci opadanja kose nisu uvek najjasniji i mogu da budu povezani sa raznim fizičkim i mentalnim stanjima pojedinca. Pored androgene alopecije, drugi tipovi na koje dermatolozi nailaze su telogeni efluvijum, alopecia areata, alopecija sa ožiljcima, dermatitis povezan sa gubitkom kose i slabljenje i opadanje kose nastalo kao posledica preterane upotrebe kozmetičkih sredstava.  Statistički posmatrano, oblici gubitka kose pored androgene alopecije se sreću kod dosta manjeg broja ljudi.

Zašto opada kosa? Alopecija može da nastane zato što osoba ima genetsku predispoziciju za muški ili ženski tip ćelavosti ili neki drugi oblik, a nekada nastaje usled kompleksa različitih telesnih stanja. Sa druge strane, gubitak kose je nekada povezan sa uzrocima ograničenog trajanja, kao što su izlaganje velikom stresu, upotreba određenih lekova ili neko privremeno stanje, kao što je, na primer, opadanje kose posle porođaja kod žena ili gubitak kose u trudnoći. U takvim situacijama, kosa obično iznova raste i postaje jaka i gusta kao i pre.

Druga stanja i terapije kojima se podvrgavamo takođe utiču na rast i stanje kose; hormonska neravnoteža, bolesti i lekovi utiču na ispadanje kose u različitim fazama, na epizode opadanja, na njihovo trajanje i obim.

OPADANJE KOSE KOD ŽENA

Gubitak kose kod pripadnica nežnijeg pola često se potcenjuje, budući da se ćelavost obično smatra problemom muške populacije. Međutim, američka istraživanja pokazuju da čak 40% pacijenata koji se bore sa gubitkom kose u toj zemlji čine upravo žene. Sam gubitak kose nije stanje opasno po život, te mu se često ne pridaje značaj koji zaslužuje i ne tretira se na pravi način. Lepa i bujna kosa je simbol ženstvenosti i veoma upadljiva lična karakteristika, te gubitak kose može ozbiljno da utiče na sliku koju žena (ili muškarac) ima o sebi, na njene društvene odnose i tako dalje.

loading...

Dalje, emocionalni stres i tegobe uzrokovane gubitkom kose ne samo da narušavaju mentalno zdravlje, već se mogu odraziti i na fizičko stanje pacijenta. Gubitak kose kod žena je problem koji se ne sme zanemariti i kom se mora pristupiti uz punu pažnju.

Uzroci opadanja kose kod žena

Opadanje kose može da bude privremeno ili trajno. Privremeni gubitak kose je, naravno, lakši za tretiranje i obično se rešava kada se otkrije koji je primarni uzrok koji ga izaziva. Međutim, u slučaju neispravne dijagnoze, privremeni gubitak može postati trajan; potencijal za takav ishod verovatno predstavlja najviše frustrirajući faktor kod stanja alopecije kod žena. Postoje različiti oblici ovog stanja, te samim tim i više uzroka za njihov nastanak.

Ono što je svim vidovima zajedničko jeste da je sama alopecija uvek simptom nekog drugog problema koji remeti normalne funkcije organizma. Kosa će normalno rasti ukoliko se hormoni nalaze u ravnoteži, ukoliko je osoba zdrava i nema nikakve druge tegobe. Dok se u nekim slučajevima normalan rast kose uspostavlja kada se jednom odredi uzrok ispadanja kose i pravilno tretira ili prođe privremeno stanje koje ga je izazvalo, za neke žene je opadanje kose, nažalost, borba sa kojom se nose celog života.

Androgena alopecija – Veliki broj žena sa androgenom alopecijom suočava se sa difuznim istanjivanjem kose na svim delovima skalpa; kod muškaraca obično dolazi do izrađenijeg opadanja na određenim delovima. Neke žene mogu da imaju kombinovani oblik. Androgena alopecija kod žena nastaje usled promena u delovanju muških hormona koji se kod žena nalaze u manjim koncentracijama. Androgena alopecija nastaje usled različitih faktora vezanih za hormonske funkcije.

  • Ciste na jajnicima, uzimanje kontraceptivnih pilula sa visokim indeksom androgena, trudnoća i menopauza su najčešći uzročnici androgene alopecije kod žena;

Telogeni efluvijum – Telogeni efluvijum nastaje usled stresa kojem je izložen organizam žene. Kada telo doživi neku izraženu promenu u odnosu na dotadašnje stanje može doći do opadanja kose; oko 90% vlasi u rastućoj fazi prelazi iznenada u telogenu, opadajuću fazu. Do toga dolazi obično oko 6 nedelja nakon stresnog okidača za ovo stanje. U dosta slučajeva potpuna remisija je moguća sve dok se stresni okidači mogu izbeći. Međutim, kod nekih žena TE predstavlja nerazjašnjeno hronično stanje i može potrajati nekoliko meseci ili godina, bez otkrivanja primarnog uzročnika.

  • Porođaj, loša ishrana, ozbiljna infekcija, hirurška intervencija i ekstreman emocionalni stres ili trauma najčešći su okidači za nastanak telogenog efluvijuma kod žena;

Anageni efluvijum – Do ovog stanja dolazi nakon što je bilo koja vrsta oštećenja naneta folikulu dlake i tiče se mitotičke ili metaboličke aktivnosti. Karakteristični simptom ovog stanja je izlomljenost omotača vlasi; omotač se sužava usled oštećenja samog matriksa dlake, lomi se na mestima sužavanja i izaziva ispadanje kose. Anageni efluvijum primarno nastaje kao posledica hemoterapije.

  • Hemoterapija deluje na deobu ćelija karcinoma, a nuspojava te aktivnosti jeste to da organizam sam utiče na druge telesne ćeije, kakve su one koje čine folikule vlasi u rastućoj fazi. Ubrzo nakon započinjanaj hemoterapije, oko 90% vlasi opada dok se nalazi u anagenoj fazi, to jest fazi rasta;

Trakciona alopecija – Ovo je traumatski, to jest mehanički oblik alopecije, koji nastaje usled lokalizovane povrede folikula dlake, do koje dolazi usled, na primer, nošenja zategnutih frizura dugo vremena. Ukoliko se stanje na vreme identifikuje, kosa može ponovo nesmetano da izraste.

  • Nošenje konjskog repa, pletenica i umetaka za kosu najčešći su krivci za nastanak trakcione alopecije kod žena;

OPADANJE KOSE KOD MUŠKARACA

Androgena alopecija, odnosno ‘obična’ ćelavost, glavni je uzrok gubitka kose kod 95% muškaraca koji se suočavaja sa ovakvim problemima. Do trideset i pete godine života, gotovo dve trećine muške populacije suočiće sa sa izvesnim stepenom gubitka kose, dok do pedesete godine života čak 85% muškaraca može imati izraženo proređenu kosu, kako iznose američke statistike. Ćelavost nije neuobičajena pojava ni kod mlađe muške populacije, pa tako čak 25% mučkaraca može da iskusi probleme vezane za rast kose i pre dvadeset i neke godine starosti.

Ćelavost je ekstremno neprijatno stanje za najveći broj muškaraca koji prolaze kroz proces tipične androgene alopecije muškog tipa. To stanje takođe utiče na svaki aspekt njihovog života, baš kao i opadanje kose kod žena. Ono može uticati na razvijanje i održavanje međuljudskih odnosa, na samopouzdanje pojedinca i njegov profesionalni život. Nije neuobučajena ni pojava da muškarci promene svoja životna interesovanja, pa i profesionalni put, usled gubitka kose.

Dakle, muška ćelavost takođe ne treba da ostane zanemarena, čak i ako takvo stanje nije opasno po život pojedinca.

Uzroci opadanja kose kod muškaraca

Najveći broj slučajeva gubitka kose kod muškaraca poreklom je naslednog faktora, dok dosta manji broj muške populacije može da iskusi ovaj neugodan simptom usled nekog ozbiljnog oboljenja, kao posledicu uzimanja određenih lekova i, u veoma retkim situacijama, kao reakciju na izrazito traumatično životno iskustvo.

Ono što se kod muške populacije zapravo prenosi genetskim putem jeste genska osetljivost folikula vlasi na hormon dihidrotestosteron (DHT). Folikuli vlasi koji imaju izraženu senzitivnost na DHT počinju da se smanjuju i na taj način utiču na skraćenje životnog veka svakog takvog folikula. Krajnji rezultat ovog procesa jeste prestanak produkcije kozmetički prihvatljive kose.

DHT – Pošto je najčešći oblik ćelavosti kod muškaraca androgena alopecija muškog tipa, izazvana osetljivošću folikula dlake na dihidrotestosteron, objasnićemo šta je taj hormon i koja je njegova funkcija. DHT je derivat, odnosno nusproizvod testosterona; sam testosteron se transformiše u DHT uz pomoć određenog enzima koji se nalazi u masnim žlezdama folikula vlasi. Ceo genetski proces muške alopecije nije sasvim naučno objašnjen; sturčnjaci znaju da je dihidrotestosteron zaista zaslužan za skupljanje folikula, te da, kada je njegovo delovanje zaustavljeno, folikuli vlasi nastavljaju da se razvijaju.

  • Folikuli vlasi koji su osetljivi na DHT moraju biti izloženi delovanju hormona duže vreme da bi se proces njihovog skupljanja završio. Danas postoje adekvatne mere lečenja koje mogu da uspore ili čak potpuno zasutave taj proces, ukoliko se dijagnoza uspostavi pravovremeno;

SIMPTOMI GUBITKA KOSE

Dijagnostika porekla i uzroka opadanja kose kod muškaraca i žena nije uvek jednostavna, mada se u većem broju slučajeva utvrđuje na osnovu samog načina na koji se kosa proređuje ili opada. Kod najučestalijeg oblika androgene alopecije postoje dva osnovna tipa ispoljavanja, a oni su vezani za pol pacijenta.

Razlika u ispoljavanju ćelavosti kod muškaraca i žena manifestuje se prema obrascima povlačenja kose. Kod muškaraca, ćelavost obično počinje povlačenjem same linije kose, odnosno nastankom zalistaka i proređivanjem kose na temenu. Kod žena, alopecija obično počinje proređivanjem kose na centralnom delu skalpa i progresivno se širi, ukoliko se ne tretira. Kod manjeg broja žena sreće se i povlačenje linije kose, a to stanje se naziva frontalna fibrozna alopecija.

  • Muški i ženski obrazac opadanja kose su tipični i obično su vezani za pol, mada postoje slučajevi u kojima su ovi tipovi kombinovani ili se ispoljavaju kod suprotnog pola;

Gubitak kose se ispoljava na više načina, u zavisnosti od toga šta je primarni uzrok. Može da bude progresivan ili da traje dugo, a u nekim slučajevima može doći i do iznenadnog opadanja kose. Takođe, neka stanja mogu da utiču i na čitavo telo, a ne samo na skalp. Simptomi i znaci koji mogu da upute na gubitak kose su sledeći.

Proređivanje kose – Postepeno proređivanje kose na vrhu glave je jedan od najtipičnijih simptoma gubljenja kose kod oba pola i često je pratilac procesa starenja. Kod muškaraca obično počinje pojavom zalistaka, a kod žena proređivanjem na sredini glave.

Opadanje kose na pečate – Kod nekih ljudi se gubitak kose manifestuje opadanjem delova kose u kružnim površinama, veličine novčića. U nekim situacijama koža može da bude osetljiva i da svrbi pre nego što vlasi počnu da ispadaju; ponekad se dešava da takvi simptomi zahvataju obrve ili bradu kod muškaraca.  Ovaj simptom je tipičan za oblik alopecia areata.

Iznenadno opadanje kose – Izrazito snažan fizički ili emocionalni šok, trauma ili stres mogu da izazovu iznenadno opadanje kose. U tim slučajevima ne dolazi do formiranja pečata ili određenih područja gde kosa ispada, već se stanje manifestuje slabljenjem korena dlake čitave kose. Najčešće vlasi ispadaju u velikim količinama prilikom češljanja ili kada se prođe prstima kroz kosu.

Perutanje skalpa – Područja skalpa koja se perutaju, pojava svraba, crvenila, čak i oticanja ili ranica znaci su dermatitisa. Kosa može da postane krta i lomljiva uz ove simptome.

Potpuni gubitak malja – Neka stanja i medicinski tretmani mogu da izazovu potpuni gubitak dlaka na telu, uključujući i kosu. Takvi su slučajevi gubitka kose kao efekta hemoterapije i u tim situacijama kosa posle ponovo normalno izrasta.

PREVENCIJA I LEČENJE

Postoje različite metode koje mogu da spreče opadanje i gubitak kose, kao i da uspore ili zaustave već započet proces, te da pomognu u tretmanima za lečenje ćelavosti. Iako kosa može da opada iz brojnih razloga i ne postoji garancija da se mogu sprečiti genetski programiran gubitak kose ili opadanje do kog dolazi usled faktora koji su van naše kontrole, preventivne mere daju kosi maksimalan potencijal da ostane u najboljem mogućem stanju, jaka i zdrava. Briga o zdravlju skalpa i nega kose u velikoj meri mogu da utiču na redukciju šansi za opadanje kose, kod muškaraca i žena. U nastavku govorimo o tome kako sprečiti opadanje kose.

Izbegavajte oštećenje kose

Pre svega, uvek se treba maksimalno truditi da se izbegne oštećivanje same kose. To se pre svega odnosi na razne mehaničke i druge radnje i procese kojima podvrgavamo svoju kosu i skalp i to prilično često. Trebalo bi ograničiti upotrebu raznih sredstava za oblikovanje i ulepšavanje kose.

Ograničite upotrebu fena za kosu, aparata za stilizovanje i izbegavajte često nošenje frizura u kojima je kosa zategnuta. Prirodno sušenje kose bez fena se smatra najpoželjnijim.

Adekvatna nega kose

Vaša kosa zahteva aktivnu i prilagođenu negu, u skladu sa tipom kose i kože glave. Da biste sprečili opadanje kose, treba da koristite proizvode za negu koji ne iritiraju i hrane kosu i skalp. Upotrebljavajte blage šampone za kosu i redovno je perite; redovno pranje sprečava pojavu infekcija koje mogu biti odgovorne za gubitak kose. Redovno perite kosu, ali ne svakog dana, kako ne biste isprali prirodna ulja neophodna za održavanje zdrave kože skalpa i vitalnost vlasi. Odaberite nežan šampon koji odgovara vašem tipu kose, uz posebnu pažnju pri odabiru preparata ukoliko imate perut ili se farbate.

Koristite adekvatan češalj ili četku. Najbolje je da upotrebljavate četku sa prirodnim vlaknima i češljate kosu uvek od unutrašnjih slojeva ka spolja, ne od vrha glave ka krajevima kose. Praktikujte masažu skalpa, koristeći hranljiva ulja, poput ruzmarina, lavande, kokosa i badema. Ova ulja pozitivno deluju na cirkulaciju kože glave, te na taj način podstiču razvoj folikula dlake, hrane ih i neguju samu kožu skalpa. Ona su odlična za prevenciju opadanja kose, a odličan su i preparat za rast kose.

Adekvatna ishrana

Pravilna ishrana je svakako jedna od najvažnijih komponenti koje čine zdrav organizam, održavaju ga vitalnim i aktivnim. Balansirana ishrana čini ceo ljudski organizam zdravim, što uključuje aposlutno svaki njegov sastavni deo. Primeri u praksi pokazuju da uravnotežena ishrana može da uspori proces opadanja kose, pa i da pomogne u njenom ponovnom izrastanju, kao i da spreči da do toga dođe.

Gvožđe za zdravu kosu – Veoma je važno da unosite dovoljno gvođa, jer je nedostatak ovog minerala direktno povezan sa slabljenjem kose (deficit gvožđa vodi anemiji i nedovoljnoj ishranjenosti folikula dlake, kao jednoj od posledica).

Proteini za rast koseProteini su takođe veoma važni za zdravu i jaku kosu. Adekvatan unos proteina obezbeđuje amino kiseline koje su neophodne za jačanje kose i korena dlake. Često su prisutne u sastavu šampona, ali zapravo su proteini iz namirnica odgovorni za pravilnu ishranu kose. Ukoliko u ishrani nije zastupljen adekvatan unos proteina, dolazi do slabljenja i lomljenja kose, a na kraju i do njenog ispadanja.

Vitamini za rast kose – Uvek treba da unosite dovoljnu količinu vitamina C i to će se odraziti i na zdravlje vaše kose i kože glave. Vitamin C je neophodan za pravilnu apsorpciju gvožđa iz hrane, a već smo pomenuli koliko je ono važno. Najbolja opcija je da kombinujete namirnice koje su bogate gvožđem i vitaminom C. Osim što pomaže u iskorišćavanju gvožđa, vitamin C pospešuje produkciju kolagena, koji zauzvrat jača kapilare zadužene za snabdevanje korena dlake neophodnim nutrijentima.

Neophodne masne kiseline – Od ništa manjeg značaja nisu ni omega 3 masne kiseline, koje u ishrani treba da budu zastupljene zbog brojnih zdravstvenih prednosti. One su prisutne u ćelijama tkiva koje oblaže skalp i između ostalog održavaju kožu glave ishranjenom i dobro hidriranom. One se ne proizvode samostalno u našem telu i moramo da ih unosimo putem ishrane.

Kako ubrzati rast kose?

Neki ljudi imaju problema sa sporim rastom kose, bilo da se radi o stanju nakon opadanja kose iz nekog od mogućih razloga ili je njihova kosa prirodno tanka, slaba, lomi se i teško postiže željenu dužinu ili gustinu. Među preventivnim merama koje sprečavaju opadanje kose, neki su korisni i za podsticanje njenog rasta.   Kako da kosa brže raste?

Ricinusovo ulje za rast kose – Esencijalna ulja o kojima smo govorili kao preveciji opadanja kose, mogu da budu veoma korisna i za podsticanje rasta kose, za negu skalpa i održavnje snažnih folikula vlasi i sjajne, guste kose. Posebno se izdvaja ricinusovo ulje, koje ima izražena pozitivna dejstva na rast kose, trepavica i obrva. Ono sadrži važne kiseline koje ishranjuju folikule vlasi i neguju kožu skalpa, istovremeno podstičući aktivnu i regularnu citrkulaciju. Ono prodire u dublje slojeve tkiva oko folikula, a pritom ne zapušava pore, tako da sam skalp ‘diše’ a koža i vlas bivaju ishranjeni. U prednosti ricinusovog ulja za rast kose mnogi su se uverili. Osim toga, ono je potpuno prirodno i pristupačno. Upotrebljava se i za ponovni rast kose u slučajevima vidljivog gubitka nastalog usled različitih stanja.

  • Ricinusovo ulje se jednostavno primenjuje, tako što se utrljava u sam skalp, masažnim pokretima koji dodatno podstiču cirkulaciju. Savet je da se nanosi uz pomoć vate ili štapića, zato što je veoma gusto. Jedina negativna strana upotrebe ricinusovog ulja za negu kose je što se veoma teško ispira;

Preparati protiv opadanja koseŠampon protiv opadanja kose može da pomogne u prevenciji i sprečavanju daljeg gubitka kose, kao i da podstakne njen rast.  Isti efekat ima i maska protiv opadanja kose. Ovi proizvodi  treba da sadrže aminokiseline, biotin, cistein, antioksidanse, cink, ekstrakte koprive, bundeve ili zelenog čaja, esencijalna ulja ruzmarina, vitamin E i vitamine B grupe.

Kada potražiti lekarsku pomoć?

U slučaju da kosa počne da vam opada u većim količinama ili se proređuje, trebalo bi da posetite lekara. Takođe, ukoliko primetite iznenadno, naizgled neobjašnjivo ispadanje kose ili upadljive pečate na glavi, te vam kosa ispada dok se češljate ili je perete, javite se lekaru. Svaki gubitak kose koji deluje abnormalno može da bude simptom nekog zdravstvenog stanja koje zahteva tretman.

Shodno tome, jedinstveni lek protiv opadanja kose ne postoji, već tretman zavisi od toga kakvo stanje izaziva alopeciju. Često u lečenju mogu da pomognu okretanje zdravim navikama i uravnotežena ishrana, ukoliko nema drugih simptoma ni dijagnoze. Međutim, neka stanja zahtevaju medicinski tretman.

  • Lekovi koji se prepisuju protiv alopecije uključuju mindoksidil i finasterid. U nekim slučajevima je moguće izvršiti transplantaciju kose. Transplanataciju kose bi trebalo svakako da vam radi neki provereni hirurg. Kada je reč o alternativnim preparatima, poznato je da ulja ruzmarina, kedra i timijana imaju pozitivan efekat;

Sponzorisano:

loading...
Loading...

Još zanimljivog sadržaja: